بستن

فروشگاه آوابوک حقوق حقوق کار (دوره مقدماتی)
- حقوق کار (دوره مقدماتی)
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

حقوق کار (دوره مقدماتی)

190,000 تومان 171,000 تومان

مطابق با سرفصل های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

علی مدحی

سال انتشار

1395

نوبت انتشار

2

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

252

تیراژ

1000

شابک

9786003461840

مقدمه

بخش اول: کلیات حقوق کار

فصل اول: تاریخچه حقوق کار

فصل اول

تاریخچه‌ی حقوق کار

عوامل موثر در تدوین حقوق کار

اسامی حقوق کار

فصل دوم: تعریف حقوق کار و مشخصات آن

فصل دوم

تعریف حقوق کار و مشخصات آن

مبحث یکم: تعریف حقوق کار

مبحث دوم: مشخصات حقوق کار

الف) جنبه حمایتی حقوق کار

مبحث سوم: ضمانت اجرای مقررات کار

1) ضمانت اجرای مدنی

2) ضمانت اجرای کیفری

3) فشار افکار عمومی

4) ضمانت اجرای اخلاقی و معنوی

م: منابع حق

وق کار

فصل سوم

منابع حقوق کار

مبحث اول: منابع داخلی

1) قانون اساسی

2) قوانین عادی

3) رویه قضایی

4) نظر علماء حقوق (دکترین)

مبحث دوم: منابع بین المللی حقوق کار

بخش دوم: قانون کار جمهوری اسلامی ایران

فصل اول

تعاریف و اصول

1) کارمندان دولت:

2) مشمولین قانون خاص:

3) کارگاه‌های خانوادگی:

4) کارگاه‌های کوچک:

فصل دوم

کارگر و کارفرما

مبحث اول: قرارداد کار

1) قرارداد کار:

2) ویژگی قراردادهای کار:

مبحث دوم: تعلیق قرارداد کار

الف) مواردی که در مبحث تعلیق قانون کار پیش بینی شده است :

ب) مواردی که در مبحث تعلیق قانون کار بیان نشده است :

مبحث سوم: خاتمه قرارداد کار

الف) موارد خاتمه قرارداد کار که در قانون کار پیش بینی شده است به شرح زیر است.

ب) موارد خاتمه قرارداد کار که ماده 21 قانون کار پیش بینی نشده است :

فصل سوم

مزد

مبحث اول: تعاریف مربوط به دستمزد

1) حق السعی :

2) مزد:

مبحث دوم: اهمیت مزد

مبحث سوم: ویژگی‌ها و اصول مزد

1) اصل حمایتی مزد:

2) اصل عدم تبعیض:

3) اصل حداقل مزد:

4) اصل پرداخت نقدی مزد:

5) اصل مصونیت مزد :

6) طرح طبقه بندی مشاغل :

فصل چهارم

مدت و ساعات کار

مبحث اول: ساعات کار در ایران

1) توافق کارگر و کارفرما

2) کار کشاورزی

3) مشاغل سخت و زیان آور

4) کار نوبتی

5) کارگران نوجوان

مبحث دوم: کار اضافی (اضافه کار)

مبحث سوم: تعطیلات و مرخصی‌ها

گفتار اول: تعطیلات

گفتار دوم: مرخصی‌ها

الف) انواع مرخصی‌ها

گفتار سوم: شرایط کار زنان در قانون کار

1) ممنوعیت انجام کارهای سخت و زیان آور

2) مرخصی دوران بارداری و زایمان

3) ارجاع کار سبک و مناسب به کارگر زن در دوران بارداری

4) حق استفاده از مرخصی شیر

5) تامین شیرخوارگاه، کودکستان و مهد کودک

گفتار چهارم: شرایط کار نوجوانان

فصل پنجم

حفاظت فنی و بهداشت کار

مبحث اول: معانی و مفاهیم

مبحث دوم: تکالیف کارفرمایان، کارگران، اشخاص ثالث

الف) تکالیف کارفرمایان

ب) تکالیف کارگران و کارآموزان

ج) تکالیف اشخاص ثالث

د)  وظایف وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت  آموزش پزشکی

مبحث سوم: ضمانت اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار

الف) ضمانت اجرای مقررات مربط به حفاظت فنی و بهداشت کار توسط کارفرمایان :

ب) ضمانت اجرای مقررات مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار توسط کارگران

ج) ضمانت اجرای مقررات مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار توسط اشخاص ثالث

مبحث چهارم: بازرسی کار

الف) نظارت بر اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی :

ب) مرجع ارزشیابی و بازرسی

ج) وظایف بازرسان کار

فصل ششم

حق اشتغال

مبحث اول: اشتغال در قانون کار

مبحث دوم: اشتغال به کار اتباع بیگانه

فصل هفتم

تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

و پیمان‌های دسته جمعی کار

مبحث اول: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

1) انجمن‌های اسلامی

2) انجمن‌های صنفی

3) شوراهای اسلامی کار

4) نمایندگی کارگران

5) شرکت‌های تعاونی مسکن

6) شرکت تعاونی مصرف (توزیع)

7) تاسیس کانون کارگران و مدیران بازنشسته

مبحث دوم: مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار

مبحث سوم: خدمات رفاهی کارگران

الف) تعهد رفاهی کارفرمایان

ب) تعهد رفاهی دولت

فصل هشتم

حل اختلاف روابط ناشی از کار

مبحث اول: روش‌های حل و فصل اختلافات ناشی از روابط کار

الف) روش مصالحه و سازش

ب) روش قضایی یا حقوقی

مبحث چهارم: دیوان عدالت اداری

مبحث پنجم: آئین دادرسی کار

مبحث ششم: کار و ارزش آن در اسلام

بخش سوم: ضمایم

ضمیمه اول: قانون کار

ضمیمه دوم: آئین دادرسی کار

ضمیمه سوم: آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور

ضمیمه چهارم: آئین دادرسی جرائم اشخاص حقوق

ضمیمه پنجم: قانون بیمه بیکاری

 

 

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه