بستن

- متون فقه 1 عقود معین در لمعه
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

متون فقه 1 عقود معین در لمعه

سید محمد صدری

120,000 تومان 108,000 تومان

دسته بندی: کتب آزمونی و منابع کمکی > دروس تخصصی > متون فقه 

ناشر: خردنگار

 

شامل:

  • متاجر
  • اجاره
  • وکالت
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

خردنگار

نام مولف

سید محمد صدری

سال انتشار

1400

نوبت انتشار

1

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

352

تیراژ

5000

شابک

9786009356478

کتاب متون فقه 1 عقود معین در لمعه

دیباچه

در این کتاب چند فصل مورد بررسی است

فصل نخست: تقسیمات موضوع تجارت

نخست سخنی درباره موضوع تجارت
الف: کالاها و خدمات حرام
ب: کسب‌های مکروح
ج: کسب‌های مباح
انواع تجارت
الف: تجارت واجب
ب: تجارت مستحب
ج: تجارت مباح
د: تجارت مکروه و حرام

فصل دوم: عقد و آداب بیع

عقد بیع و معاطات
الف: عقد بیع
ب: معاطات
حکم معاطات
شروط صیغه
شرایط طرفین عقد
1.کمال
2. اختیار
3.قصد
اکراه به حق
خرید و فروش فضولی
عقدهایی که به دنبال عقد قضولی منعقد می‌شود
چگونگی اجازه
احکام عقد فضولی
تقاص و تلافی
سرپرستی دو طرف ایجاد و قبول عقد

در اینجا چند مساله هست

مسئله نخست: قابل تملک بودن مبیع
دوم: شرط‌های مبیع
سوم: طلق بودن و آزاد بودن
پنجم: آگاهی از جنس، تعداد و ویژگی‌های ثمن و مثمن
مالی که با عقد فاسد تحویل شده
ششم: چگونگی سنجش
هفتم: معامله جزء مشاع
عین معیّن، کلی و کلی در معیّن
هشتم: کفایت دیدن
نهم: کالاهای چشیدنی و بوئیدنی
دهم: خرید و فروش کالاهای دربسته
یازدهم: ضمیمه کردن مال مجهول به معلوم
دوازدهم:
سیزدهم: فروش کالا کشیدنی با ظرف
سخن در آداب خرید و فروش
آداب خرید و فروش
نخست: تفقه
دوم:
یکسان نگریستن در رعایت انصاف بین معامله کنندگان
سوم: اقاله
چهارم: نیاراستن کالا
پنجم: گفتن عیب اگر در کالا عیبی هست
ششم: سوگند نخوردن
هفتم: سهل گیری
هشتم:
نهم:
دهم:
یازدهم: از مؤمنان سود نگیرد مگر در صورت نیاز
دوازدهم:
سیزدهم: زودتر از دیگران به بازار نرود و دیرتر برنگردد
چهاردهم: ترک معامله با فرومایگان
پانزدهم:
شانزدهم: نیافزودن بهای به هنگام نداء
هفدهم: رها کردن سَوم
هیجدهم: مداخله نکردن در معاملات دیگران
نوزدهم: وکالت شهری برای بیابان نشین و روستایی
بیستم: نرفتن به استقبال کاروان بازرگانی
بیست و یکم: خودداری از احتکار
بیست و دوم: نگرفتن ربا در شمردنی‌ها
بیست و سوم: معین نکردن نسبت سود و کاهش به سرمایه
بیست و چهارم:

فصل سوم

خرید و فروش حیوانات

چند مسئله

مسأله نخست:
دوم:

فصل چهارم: خرید و فروش میوه‌ها

خرید و فروش میوه‌ها

چند مسئله

مسئله نخست
فروش میوه به هم جنس خودش
دوم:
سوم:
چهارم: حق رهگذران حق المارّه

فصل پنجم: بیع صرف

بیع صرف

سخن پایانی

فصل ششم: پیش خرید

سَلَف یا پیش خرید
شرط‌های سلف یا پیش خرید
در اینگونه معاملات چگونه ثمن دین شمرده می‌شود؟

فصل هفتم: انواع بیع

نوع نخست: مساومه
نوع دوم: مرابحه
نوع سوم: بیع مواضعه
نوع چهارم: تولیه
تشریک

فصل هشتم: احکام و مقررات ربا

مقدمه
ربا
نیرنگ‌های ربا

فصل نهم: خیار

اول: خیار مجلس
1- شرط سقوط
2-اسقاط بعد از عقد
3- جدایی
دومین خیار: خیار حیوان
آنچه خیار حیوان را ساقط می‌کند
سومین خیار: خیار شرط
شرط مشورت
خیار چهارم: خیار تأخیر
پنجمین خیار: خیار کالاهایی که در همان روز معامله فاسد می‌شوند
ششمین خیار: 6- خیار رؤیت
هفتمین خیار: خیار غبن
هشتمین خیار: خیار عیب
شروط اساسی پیدایش خیار عیب
الف: مجرای خیار عیب
ب: پنهان بودن عیب
ج: سابق بودن عیب
ارش و چگونگی محاسبه آن
شیوه تعیین ارش
نهمین خیار: خیار تدلیس
دهمین خیار: خیار اشتراط
حکم سرپیچی از شرط
رویکردهای گوناگون در برابر انواع شرط
یازدهمین خیار: خیار شرکت
دوازدهمین خیار: خیار تغذّر تسلیم
سیزدهمین خیار: خیار تَبَعُّض صَفقِه
چهاردهمین خیار: خیار ورشکستگی

فصل دهم: احکام بیع

نخست: نقد و نسیه

دوم: درباره احکام قبض

قبض- تحویل گرفتن کالا
حق حبس
از بین رفتن کالای فروخته شده پیش از تحویل آن

سوم: توابع مبیع

آنچه در بیع داخل می‌شود- اجزاء و توابع مبیع

چهارم: درباره اختلاف فروشنده و خریدار

حل اختلاف دو طرف عقد

گفتار پایانی

اقاله یا پشیمانی از عقد

اجاره

مقدمه
ماهیت و چیستی اجاره
صیغه اجاره
لازم بودن اجاره
موضوع اجاره
ضامن بودن مستأجر
شرط کردن ضمانت و خیار در اجاره
‌شرط‌های صحت اجاره
احکام اجاره
پیدا شدن عیب در اجرت
متعدد بودن اجرت
بایسته‌های منفعت
اجیر خاص و اجیر مطلق
پیدا شدن مانع در جهت انتفاع
الف: پیش از قبض
ب: پس از قبض
پیدا شدن عیب در منفعت

چند مسأله

مسئله نخست:
دوم: اجاره دادن عین مستأجره
سوم: ضمانت عین مستأجره
چهارم: هزینه‌های اجیر
پنجم: ساقط کردن منفعت
ششم: ملزومات عین مستأجره
هفتم: دعاوی اجاره

وکالت

چیستی وکالت
صیغه عقد وکالت
تعلیق در وکالت
معلّق کردن تصرف
جایز بودن وکالت
باطل شدن وکالت
1-زوال عقل
2-حجر موکل
3-انجام شدن متعلق وکالت
موضوع وکالت
ویژگی‌های لازم برای دو طرف عقد وکالت
وکیل گرفتن وکیل
حدود وکالت
ضمانت وکیل
دعاوی وکالت

منابع

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه