بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

فروشگاه آوابوک حقوق متون فقه 4 فقه جزاء، قوانین و مقررات کیفری در اسلام
متون فقه 4 فقه جزاء، قوانین و مقررات کیفری در اسلام
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 1

متون فقه 4 فقه جزاء، قوانین و مقررات کیفری در اسلام

دکتر محمد علی معیر محمدی

65,000 تومان

مطابق با سرفصل جدید رشته حقوق در دوره کارشناسی

خرید
کتاب آوا
نام برند : کتاب آوا
+ موارد بیشتر

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

محمدعلی معیر محمدی

سال انتشار

1398

نوبت انتشار

1

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

326

تیراژ

1000

شابک

9786003465022

ویژگی های این کتاب :

توضیح و تبیین شرح لمعه به صورت نکته ای

ترجمه و تبیین کلمات مهم از متن شرح لمعه

درسنامه ای جامع جهت درس متون فقه دوره کارشناسی

تطبیق متن شرح لمعه و نکات فقهی با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

تطبیق متن شرح لمعه و نکات فقهی با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

تطبیق متن شرح لمعه با کتاب تحریر الوسیله

تبیین و توضیح برخی کتب فقهی در زمینه حقوق جزا

منبع جهت شرکت در آزمون های حقوقی

منبع جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری

مقدمه

کتاب الحدود

مفاهیم و کلیات:

تعریف حد:

تعزیر:

اقسام حدود

1- الزنا:

لغات مهم:

شرائط تحقق زنا:

قاعده کلی و عمومی در باب حدود:

مسائل تحریر الوسیله:

2- طرقُ إثبات الزنا:

لغات مهم:

شرائط پذیرفتن شهادت:

تأثیر توبه در حد زنا:

ادعای شبهه و جهل در زنا:

نسبت دادن زنا به دیگری:

اثبات حدود با علم قاضی:

مسائل تحریر الوسیله:

3- اقسام حد الزنا:

1.القتل:

لغات مهم:

قتل:

شرائط اجراء حد قتل در موارد سه گانه:

2.الرَجم:

لغات مهم:

رجم:

تعریف احصان:

شرائط اجراء حد رجم:

3.الجَلد الخاص

لغات مهم:

جلد تنها (تازیانه تنها)

کیفیّت اجراء حد جلد:

4.الجلد و جزُّ الرأس و التغریب:

لغات مهم:

جلد، تراشیدن سر و تبعید:

5.ضِغث:

لغات مهم:

ضِغث (ترکهها)

تعریف ضِغث:

6.الجَلد و عقوبه زائده:

لغات مهم:

جلد و مجازات اضافه:

4- تتمة:

لغات مهم:

تتمه مباحث زنا:

مسائل تحریر الوسیله:

5- اللوّاط:

لغات مهم:

لواط

تعریف لواط:

راه‌های ثبوت حد الواط:

شروط اقرار:

حد لواط:

لواط کودک:

کمتر از چهار بار اقرار:

به حد نصاب نرسیدن شهود:

تفخیذ:

توبه مرتکب لواط:

6- السَّحق:

لغات مهم:

مساحقه:

راه‌های ثبوت:

حد مساحقه:

تکرار حد مساحقه:

توبه مساحقه کننده:

عمل منافی عفّت دون مساحقه:

7- القیادة:

لغات مهم:

قوّادی

راه‌های ثبوت حد قوادی:

حد قوّادی:

مسائل تحریر الوسیله:

8- القَذف:

لغات مهم:

تعریف قذف

شرائط قذف کننده:

تعریف تحصان در قذف:

9- مسائل:

لغات مهم:

مسائل حد قذف:

1.حد قذف:

2.راههای ثبوت حد قذف:

3.عدم توارث زوج و زوجه در حد قذف:

4.جائز بودن عفو بعد از ثبوت حد قذف:

5.قتل قاذف بعد از چهار بار اجراء حد قذف:

6.لزوم اجراء جداگانه حد قذف برای چند نفر که قذف شدهاند:

7.راههای سقوط حد قذف:

8.تأدیب کودک:

9.سابّ النبی:

10.حکم جادوگر:

11.حکم قذف کننده مادر پیامبر:

‏‏مسائل تحریر الوسیله:

10- الشُّرب:

لغات مهم:

تعریف مسکر:

حکم فقاّع و عصیر عنبی:

11- حدُّه:

لغات مهم:

حد مسکر:

نحوه اجرای حد شرب خمر:

تکرار حد شرب خمر:

حکم شخصی که چند بار مسکر نوشیده، ولی حد نخورده است:

حکم مسلمانی که شراب را حلال میداند:

توبه شارب خمر:

شراب خوردن در حالت اضطرار:

خطای حاکم:

حکم شخصی که در اثر حد و یا تعزیر بمیرد:

اثبات فاسق بودن شهود پس از حد و یا تعزیر:

مسائل تحریر الوسیله:

12- السِّرقة:

لغات مهم:

تعریف سرقت حدی:

شرائط سرقت حدی:

اجراء حد بر کودک و مجنون:

اجراء حد بر کسی که به غیر از حرز سرقت نموده است:

قاعده درء در حد سرقت:

نصاب حد سرقت:

هتک حرز به صورت آشکار:

حکم سرقت پدر از فرزند:

13- مسائل:

لغات مهم:

مسائل متفرقه سرقت:

1.مباشر یا مسبّب در هتک حرز:

2.حکم حد سرقت بر مهمان

3.حرز:

4.سرقت میوه از روی درخت

5.آدم ربایی:

6.راه‌های ثبوت سرقت حدی:

7.اقرار از روی اکراه:

8.یک بار اقرار در سرقت:

9.رد مال توسط سارق:

10.شرائط اجراء حد سرقت:

11.حد سرقت:

تکرار سرقت:

مسائل تحریر الوسیله:

14- المحاربة

لغات مهم:

تعریف محاربه:

راه‌های ثبوت محاربه:

حد محارب:

توبه محارب:

نحوه صلیب نمودن محاربه:

تبعید محارب:

حکم اختلاس کننده:

مسائل تحریر الوسیله:

15- الإرتداد:

لغات مهم:

تعریف ارتداد:

انواع مرتد:

کافر شدن:

شرائط تحقق ارتداد:

حکم زن مرتد:

تکرار ارتداد:

مسائل تحریر الوسیله:

16- دفاعُ المشروع:

لغات مهم:

تعریف دفاع مشروع:

شرائط کشتن مهاجم در دفاع مشروع:

دفع مهاجم به همسر و فرزند:

دفاع در برابر دزد و قاتل مهاجم به منزل:

دفاع از ناموس:

تأدیب صبی:

کتاب القصاص

1- قصاص النفس:

لغات مهم:

سبب قصاص نفس:

2- العَمد:

لغات مهم:

اقسام قتل: (بر دو قسم است)

3- مصادیقُ العَمد:

لغات مهم:

مصادیق قتل عمد:

4- الإکراهُ علی القَتل:

لغات مهم:

اکراه به قتل:

نمودار صُور مختلف در اکراه به قتل:

5- الإشتراکُ فی القتل:

لغات مهم:

جرم و مجازات شریک در قتل:

مسائل تحریر الوسیله:

6- شرائط القصاص:

لغات مهم:

شروط تحقق قصاص: (شرائط قصاص)

نکات مهم شرایط قصاص به صورت نموداری:

مسائل تحریر الوسیله:

7- ما یُثبت به القَتل:

لغات مهم:

ادله اثبات قتل:

اقرار سفیه:

اقرار دو شخص به قتل عمد و خطاء:

اقرار دو شخص به قتل عمد:

اثر وجود احتمال در شهادت:

لزوم واحد بودن بیان دو شاهد:

تعریف لوث:

تعداد قسامه:

تعداد قسامه در قصاص عضو:

فرض عدم وجود لوث:

مسائل تحریر الوسیله:

8- قصاصُ الطَّرَف:

لغات مهم:

موجب قصاص عضو:

شرائط خاص قصاص عضو:

قطع عضو سالم در برابر عضو ناسالم:

قطع عضو دیگر به جای عضو دیگر:

نحوه استیفاء قصاص عضو:

تجاوز از محل مستحق قصاص:

قصاص چشم:

قصاص مو:

قصاص انگشت و دست:

مسائل تحریر الوسیله:

9- أحکام القصاص:

لغات مهم:

حکم قتل عمد نزد فقهای امامیه:

شرائط وسیله قصاص:

اجرت قصاص کننده:

صاحبان حق قصاص:

اجازه حاکم در قصاص:

تعدد اولیاء دم:

حکم ولی دم صغیر و مجنون:

صلح برخی از اولیاء دم بر دیه:

وکالت در استیفاء قصاص:

فرض عزل موکّل توسط وکیل:

قصاص زن باردار:

فوت قاتل:

مسائل تحریر الوسیله:

کتاب الدّیات

1- مورد الدیه:

لغات مهم:

مورد دیه:

تعریف قتل خطای محض:

مثال برای قتل شبه عمد:

تفاوت قتل شبه عمد و خطای محض:

مسائل تحریر الوسیله:

2- ضمان الطبیب:

لغات مهم:

ضمان پزشک:

نظر ابن ادریس (رضوان الله علیه):

اشکال مرحوم شهید ثانی (رضوان الله علیه):

ابراء طبیب:

3- مسائل:

لغات مهم:

1.جنایت شخص نائم:

تعریف عاقله:

2.جنایت حمل کننده کالا:

3.جنایت بر شخص ناتوان:

4.جنایت بر اثر تصادف دو شخص:

جنایت بر شخص در محل غیر مجاز:

فرض تصادف دو انسان و مرگ هر دو:

تصادف با وسیله نقلیه:

هشدار شکارچی:

5.جنایت بر اثر برخورد از بلندی:

6.جنایت بر اثر فرا خواندن شخص در شب:

7.جنایت پرستار و دایه کودک:

8.جنایت مربی:

9.مباشرت و تسبیب در جنایت:

10.سببیّت در جنایت:

11.تأثیر عرف در میزان سببیّت در جنایت:

12.فرض جنایت بر اثر افروختن آتش در ملک شخصی:

13.وظیفه مالک حیوانات درنده:

14.جمع سبب و مباشر:

15.فرض دیه کشتهشدگان متعاقب در گودال شیر:

مسائل تحریر الوسیله:

4- التقدیرات

مقادیر دیه:

1) دیةُ النفس:

لغات مهم:

دیه قتل نفس:

مهلت پرداخت دیه قتل عمد:

مهلت پرداخت دیه قتل شبه عمد:

میزان و مهلت پرداخت دیه قتل خطائی:

تغلیظ دیه:

میزان دیه زن، خنثای مشکل و مرد ذمی:

مسائل تحریر الوسیله:

2) دیة الشَّعر:

لغات مهم:

مقدار دیه مو:

مسائل تحریر الوسیله:

3) دیةُ العَین:

لغات مهم:

مقدار دیه دو چشم:

دیه پلکها:

مسائل تحریر الوسیله:

4) دیةُ الاذُن:

لغات مهم:

دیه دو گوش:

مسائل تحریر الوسیله:

5) دیةُ الأنف:

لغات مهم:

مقدار دیه بینی:

مسائل تحریر الوسیله:

6) دیةُ الشَّفَتَین:

لغات مهم:

دیه دو لب:

مسائل تحریر الوسیله:

7) دیةُ اللسان:

لغات مهم:

دیه زبان:

مسائل تحریر الوسیله:

8) دیة الأسنان:

لغات مهم:

مقدار دیه دندانها:

دیه دندان سیاه:

دیه دندان اضافی:

دیه جنایت بر دندان کودک:

مسائل تحریر الوسیله:

9) دیة اللَحّیین:

لغات مهم:

دیه دو فک:

مسائل تحریر الوسیله:

10) دیةُ العُنُق:

لغات مهم:

دیه گردن:

مسائل تحریر الوسیله:

11) دیةُ الید:

لغات مهم:

دیه دست:

دیه انگشتان:

دیه بازو:

دیه بریدن دست زائد:

مسائل تحریر الوسیله:

12) دیةُ الإصبع:

لغات مهم:

مسائل تحریر الوسیله:

13) دیةُ الظَهر:

لغات مهم:

دیه ستون فقرات، کمر:

دیه قطع نخاع:

مسائل تحریر الوسیله:

14) دیة الثَّدی:

لغات مهم:

دیه پستانها:

مسائل تحریر الوسیله:

15) دیةُ الذَکَر و الخُصیة:

لغات مهم:

دیه آلت تناسلی و بیضه:

دیه‌ی آلت تناسلی مردی که آلتش مشکل دارد (عنین است):

دیه بیضه:

مسائل تحریر الوسیله:

16) دیة الإفضاء:

لغات مهم:

مسائل تحریر الوسیله:

17) دیة الإلیَین:

لغات مهم:

مسائل تحریر الوسیله:

18) دیةُ الرِّجل:

لغات مهم:

دیه انگشتان پا:

دیه دو ساق و دو ران پا:

مسائل تحریر الوسیله:

19) دیةُ الترقوه:

لغات مهم:

دیه ترقوه:

مسائل تحریر الوسیله:

20) دیهُ العظم:

لغات مهم:

دیه شکستن استخوان:

21) دیةُ الأضلاع:

لغات مهم:

دیه دندهها:

دیه شکستن استخوان بالای مقعد:

22) دیة الإفتضاض:

لغات مهم:

دیه از بین بردن بکارت:

مسائل تحریر الوسیله:

23) دیةُ العقل:

لغات مهم:

دیه از بین بردن عقل:

مسائل تحریر الوسیله:

24) دیةُ السمع:

لغات مهم:

دیه شنوایی:

مسائل تحریر الوسیله:

25) دیةُ البصر:

لغات مهم:

دیه از بین بردن بینایی:

مسائل تحریر الوسیله:

26) دیةُ الشمّ و الذوق:

لغات مهم:

مقدار دیه زوال حس بویایی و چشایی:

مسائل تحریر الوسیله:

27) دیةُ تعذرالإنزال و سَلَسِ البول:

لغات مهم:

مقدار دیه عدم انزال و سلسله بول:

مسائل تحریر الوسیله:

‏‏28) دیة الصوت:

لغات مهم:

دیه از بین رفتن صوت:

مسائل تحریر الوسیله:

29) الشِّجاج:

لغات مهم:

دیه جنایات وارد بر سر و صورت:

30) توابعُ الشِّجاج:

لغات مهم:

دیه توابع جنایات وارد بر سر و صورت:

مسائل تحریر الوسیله:

5- دیۀُ الجنین:

لغات مهم:

دیه جنین در مراحل مختلف حیات جنینی:

جنیات حارصه بر دست جنین:

دیه جنین در صورت دمیده شدن روح:

مسائل تحریر الوسیله:

6- الجنایةُ علی المیت:

لغات مهم:

دیه جنایت بر بدن میّت:

7- العاقلة:

لغات مهم:

تعریف عاقله:

مسائل تحریر الوسیله:

8- الکفارة:

لغات مهم:

کفاره قتل:

کفاره قتل کودک و مجنون:

کفاره در صورت قتل کافر:

کفاره در صورتی که چند نفر در قتل مشارکت داشته باشند:

پرداخت کفاره از اصل مال قاتل پس از قصاص:

مسائل تحریر الوسیله:

9- الجنایة علی الحیوان:

لغات مهم:

دیه جنایت بر حیوان:

مسائل تحریر الوسیله:

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه