بستن

- قانون یار مجازات اسلامی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

قانون یار مجازات اسلامی

موسسه چتردانش

220,000 تومان 198,000 تومان

 

  • قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبردای مصوب 1367
  • قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308و قانون نحوه مجازات
  • اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجازمی نمایند
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

چتردانش

نام مولف

موسسه چتردانش

سال انتشار

1400

نوبت انتشار

46

قطع کتاب وزیری گالینگور
تعداد صفحه

966

تیراژ

2000

شابک

9786007316788

فهرست مطالب :

کتاب اول: کلیات

بخش اول: مواد عمومی
فصل اول: تعاریف
فصل دوم: قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان
فصل سوم: قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان
فصل چهارم: قانونی بودن جرایم، مجازاتها و دادرسی کیفری
بخش دوم: مجازاتها
فصل اول: مجازاتهای اصلی
فصل دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی
فصل سوم: نحوه تعیین و اعمال مجازاتها
فصل چهارم: تخفیف مجازات و معافیت از آن
فصل پنجم: تعویق صدور حکم
فصل ششم: تعلیق اجرای مجازات
فصل هفتم: نظام نیمه آزادی
فصل هشتم: نظام آزادی مشروط
فصل نهم: مجازاتهای جایگزین حبس
فصل دهم: مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
فصل یازدهم: سقوط مجازات
مبحث اول: عفو
مبحث دوم: نسخ قانون
مبحث سوم: گذشت شاکی
مبحث چهارم: مرور زمان
مبحث پنجم: توبه مجرم
مبحث ششم: اعمال قاعده‌ی درأ
بخش سوم: جرایم
فصل اول: شروع به جرم
فصل دوم: شرکت در جرم
فصل سوم: معاونت در جرم
فصل چهارم: سردستگی گروه محرمانه سازمان یافته
فصل پنجم: تعدد جرم
فصل ششم: تکرار جرم
بخش چهارم: شرایط و موانع مسئولیت کیفری
فصل اول: شرایط مسؤولیت کیفری
فصل دوم: موانع مسؤولیت کیفری
بخش پنجم: ادله‌ی اثبات در امور کیفری
فصل اول: مواد عمومی
فصل دوم: اقرار
فصل سوم: شهادت
فصل چهارم: سوگند
فصل پنجم: علم قاضی
بخش ششم: مسائل متفرقه

کتاب دوم: حدود

بخش اول: مواد عمومی
بخش دوم: جرایم موجب حد
فصل اول: زنا
فصل دوم: لواط، تفخیذ و مساحقه
فصل سوم: قوّادی
فصل چهارم: قذف
فصل پنجم: سبّ نبی
فصل ششم: مصرف مسکر
فصل هفتم: سرقت
فصل هشتم: محاربه
فصل نهم: بغی و افساد فی الارض

کتاب سوم: قصاص

بخش اول: مواد عمومی
فصل اول: اقسام و تعاریف جنایات
فصل دوم: تداخل جنایات
فصل سوم: شرایط عمومی قصاص
فصل چهارم: راههای اثبات جنایت
فصل پنجم: صاحب حق قصاص
فصل ششم: شرکت در جنایت
فصل هفتم: اکراه در جنایت
بخش دوم: قصاص نفس
بخش سوم: قصاص عضو
فصل اول: موجب قصاص عضو
فصل دوم: شرایط قصاص عضو
بخش چهارم: اجرای قصاص
فصل اول: مواد عمومی
فصل دوم: اجرای قصاص نفس
فصل سوم: اجرای قصاص عضو

کتاب چهارم: دیات

بخش اول: مواد عمومی
فصل اول: تعریف دیه و موارد آن
فصل دوم: ضمان دیه
فصل سوم: راههای اثبات دیه
فصل چهارم: مسؤول پرداخت دیه
فصل پنجم: مهلت پرداخت دیه
فصل ششم: موجبات ضمان
فصل هفتم: تداخل و تعدد دیات
بخش دوم: مقادیر دیه
فصل اول: دیه‌ی نفس
فصل دوم: قواعد عمومی دیه‌ی اعضا
فصل سوم: دیه‌ی مقدر اعضا
مبحث اول: دیه‌ی مو
مبحث دوم: دیه‌ی چشم
مبحث سوم: دیه‌ی بینی
مبحث چهارم: دیه‌ی لاله گوش
مبحث پنجم: دیه‌ی لب
مبحث ششم: دیه‌ی زبان
مبحث هفتم: دیه‌ی دندان
مبحث هشتم: دیه‌ی گردن
مبحث نهم: دیه‌ی فک
مبحث دهم: دیه‌‌ی دست و پا
مبحث یازدهم: دیه ی ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه
مبحث دوازدهم: دیه‌ی دنده و ترقوه
مبحث سیزدهم: دیه‌ی ازاله‌ی بکارت و افضا
مبحث چهاردهم: دیه‌ی اندام تناسلی و بیضه
مبحث پانزدهم: دیه‌ی پستان
فصل چهارم: قواعد عمومی دیه‌ی منافع
فصل پنجم: دیه‌ی مقرر منافع
مبحث اول: دیه‌ی عقل
مبحث دوم: دیه‌ی شنوایی
مبحث سوم: دیه‌ی بینایی
مبجث چهارم: دیه‌ی بویایی
مبحث پنجم: دیه‌ی چشایی
مبحث ششم: دیه‌ی صوت و گویایی
مبجث هفتم: دیه‌ی سایر منافع
فصل ششم: دیه‌ی جراحات
فصل هفتم: دیه‌ی جنین
فصل هشتم: دیه‌ی جنایت بر میّت

کتاب پنجم: تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده

فصل اول: جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
فصل دوم: اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی
فصل سوم: سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی
فصل چهارم: تهیه و ترویج سکه‌ی قلب
فصل پنجم: جعل و تزویر
فصل ششم: محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی
فصل هفتم: فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
فصل هشتم: غصب عناوین و مشاغل
فصل نهم: تخریب اموال تاریخی ـ فرهنگی
فصل دهم: تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
فصل یازدهم: ارتشاء و ربا و کلاهبرداری
فصل دوازدهم: امتناع از انجام وظایف قانونی
فصل سیزدهم: تعدیات مآمورین دولتی نسبت به دولت
فصل چهاردهم: تمرد نسبت به مأمورین دولت
فصل پانزدهم: هتک حرمت اشخاص
فصل شانزدهم: اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
فصل هفدهم: جرایم علیه اشخاص و اطفال
فصل هجدهم: جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
فصل نوزدهم: جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی
فصل بیستم: قسم و شهادت دروغ و افشای سر
فصل بیست و یکم: سرقت و ربودن مال غیر
فصل بیست و دوم: تهدید و اکراه
فصل بیست و سوم: ورشکستگی
فصل بیست و چهارم: خیانت در امانت
فصل بیست و پنجم: احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
فصل بیست و ششم: هتک حرمت منازل و املاک غیر
فصل بیست و هفتم: افترای و توهین و هتک حرمت
فصل بیست و هشتم: تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی
فصل بیست و نهم: جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

فصل سی‌ام: جرایم رایانه‌ای مصوب 1388

بخش یکم: جرایم و مجازاتها
فصل یکم: جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم: دسترسی غیرمجاز
مبحث دوم: شنود غیرمجاز
مبحث سوم: جاسوسی رایانه‌ای
فصل دوم: جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم: جعل رایانه‌ای
مبحث دوم: تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
فصل سوم: سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب
فصل ششم: مسؤولیت کیفری اشخاص
فصل هفتم: سایر جرایم
فصل هشتم: تشدید مجازاتها
بخش دوم: آیین دادرسی
فصل یکم: صلاحیت
فصل دوم: جمع آوری ادله الکترونیکی
مبحث اول: نگهداری داده‌ها
مبحث دوم: حفظ فوری داده‌های یارانه‌ای ذخیره شده
مبحث سوم: ارائه داده‌ها
مبحث جهارم: تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث پنجم: شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای
بخش سوم: سایر مقررات

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند

سؤالات آزمون وکالت 95

پاسخنامه سؤالات آزمون وکالت 95

‌سؤالات آزمون قضاوت 95

‌پاسخنامه سؤالات آزمون قضاوت 95

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه