بستن

فروشگاه آوابوک حقوق بررسی نقش و کاربرد انواع ضمانت در معاملات دولتی
- بررسی نقش و کاربرد انواع ضمانت در معاملات دولتی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 1

بررسی نقش و کاربرد انواع ضمانت در معاملات دولتی

حامد برومند

150,000 تومان 135,000 تومان

دسته بندی:  حقوق

ناشر: کتاب آوا

مولف: حامد برومند

خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

حامد برومند و آزاده دزفولی

سال انتشار

1396

نوبت انتشار

1

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

139

تیراژ

1000

شابک

9786003462748

کتاب بررسی نقش و کاربرد انواع ضمانت در معاملات دولتی

در این کتاب به این پرسش اساسی پرداخته است که بهترین ضمانت هایی که دولت در انجام معاملات خود میتواند از آنها بهره ببرد،کدام می‌باشد؟ در پاسخ به این نتیجه رسیدیم که دولت برای هر قرارداد بر حسب نوع و موضوع قرارداد،بهتر است از یک ضمانت متناسب با آن قرارداد بهره ببرد و چارچوب مشخصی که در آیین نامه آمده است را اجرا نماید.هم چنین یکی از دستاوردهای مهم ما این بود که دریافتیم در معاملات دولتی با طرف خارجی نیز بهترین ضمانت را باید،ضمانتنامه متقابل نام برد.همچنین دریافتیم که پس از ضبط ضمانت نامه توسط کارفرما،پیمانکار می تواند از تمهید دستور موقت استفاده نماید.

فصل اول: کلیات و مفاهیم بنیادی

بخش اول:تعریف قرارداد دولتی،مبانی وانواع آن

مبحث اول : تعریف قراردادهای دولتی

مبحث دوم:مبانی قرارداد دولتی

مبحث سوم:انواع قرارداد دولتی

گفتاردوم: قراردادهای خدماتی و معاملاتی:

بنداول: مقاطعه یا پیمانکاری

بند دوم: امتیاز و اعطای لیسانس

بنددوم: قرضه عمومی

بندسوم: عاملیت

بندچهارم:قراردادهای فرهنگی هنری، مشاوره و خدمات

بندپنجم:قراردادهای پژوهشی،تحقیقاتی

بخش دوم: مفاهیم مرتبط با ضمان وتضمین در حقوق

مبحث اول: معنای لغوی وحقوقی ضمان

مبحث دوم:کاربردکلمه تضمین در حقوق مدنی و حقوق تجارت

مبحث سوم: معانی مرتبط با تضمین درقوانین تجاری

مبحث چهارم: تعریف ضمانت نامه بانکی

فصل دوم: اصول حقوقی حاکم بر معاملات دولتی

طرح مبحث:

بخش اول: اصل حاکمیت اراده و تبعیت ازقوانین و مقررات حاکم

بخش دوم:رعایت حقوق طرفین و طرح دعوی در محاکم دادگستری

بخش سوم: الزامات حاکمیتی

بخش چهارم: اصول استمرار و انطباق

بخش پنجم: اصل تقدم مصالح عمومی بر منافع شخصی

بخش ششم: اصل حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی

بخش هفتم: اصل تساوی

بخش هشتم: خاصیت ترجیحی و اقتداری قراردادهای دولتی

مبحث اول: قواعد ترجیحی

گفتار اول: فسخ یکجانبه به علت "تخلف،تقصیر، تأخیر"

گفتاردوم: حق تعلیق قرارداد

گفتارسوم: حق کاهش یا افزایش جزیی میزان قرارداد

گفتار چهارم: اختیار هدایت و نظارت

مبحث دوم: قواعد اقتداری

گفتاراول: فسخ به علت مقتضیات اداری

گفتاردوم: حق جانشین

گفتارسوم: حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاملین

بخش نهم : اصل جبران خسارت در قراردادهای دولتی

مبحث اول : معافیت از جبران خسارت در قرارداد دولتی

فصل سوم: کاربرد ضمانت‌نامه‌ها در قراردادها

طرح مبحث:

بخش اول: ضمانت نامه های بانکی

مبحث اول: ویژگیها

مبحث دوم: رابطه ضمان عقدی و ضمانت نامه بانکی

مبحث سوم: تفکیک ضمانت نامه بانکی از حیث ماهیت پولی یا غیر پولی تعهد

گفتار اول: ضمانت‌نامه‌هایی که تعهدات پولی را تضمین می‌کنند

گفتار دوم: ضمانت‌نامه‌هایی که تعهدات غیر پولی را تضمین می‌کنند

مبحث چهارم: انواع ضمانت نامه های بانکی

گفتار اول: ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده

گفتار دوم: ضمانت نامه حسن انجام کار

گفتار سوم: ضمانت نامه کسور وجه الضمان

گفتارچهارم: ضمانت نامه نگهداری طرح

گفتار پنجم: ضمانت نامه پیش پرداخت یا باز پرداخت

گفتار ششم: ضمانت نامه گمرکی

گفتار هفتم: ضمانت نامه تعهد پرداخت

گفتار هشتم: اعتبارات ضمانتی

گفتار نهم: ضمانت نامه متقابل

بخش دوم:ضمانت نامه های غیر بانکی

مبحث اول: ضمانت از طریق سهام بی نام شرکت های سهامی

مبحث دوم: ضمانت از طریق اسناد تجارتی

گفتار اول: بررسی نصوص قوانین در مورد وثیقه گذاشتن اسناد تجاری

بند اول: قوانین داخلی

بند دوم: قانون متحد الشکل (ژنو، 7 ژوئن 1930)

بند سوم: حقوق انگلیس

گفتار دوم: موارد استفاده از اسناد تجارتی برای تضمین ثمن یا عوض معاملات و وام و اعتبارات

مبحث سوم: ضمانت از طریق وثیقه ملکی

فصل چهارم: انواع ضمانت در قراردادهای دولتی

طرح مبحث:

بخش اول: انواع ضمانت و تضمین در معاملات دولتی

مبحث اول:انواع ضمانت نامه های معتبر در معاملات دولتی

گفتار اول: ضمانت نامه بانکی

گفتاردوم: ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیربانکی

گفتار سوم: وجه نقد

گفتار چهارم: سفته با امضای صاحبان امضای مجاز و مهر شرکت

گفتار پنجم: سایر ضمانت نامه ها

گفتار ششم: تضمین نامه بالاترین مقام واحد اجرایی

گفتار هفتم: مستحدثات و یا ماشین آلات کارخانه

گفتار هشتم: تضمین طرح های تولیدی و صادراتی

گفتار نهم: بیمه نامه

مبحث دوم: انواع تضمین در قرارداد دولتی از نظر موضوع کاربرد

گفتار اول: تضمین شرکت در مناقصه

گفتار دوم: تضمین انجام تعهد

گفتار سوم:تضمین پیش پرداخت

گفتار چهارم:تضمین حسن انجام کار

بخش دوم: ضمانت در قراردادهای پیمانکاری دولتی

مبحث اول:انواع مناقصات پیمانکاری

گفتار اول: طبقه بندی از نظر مراحل بررسی

گفتار دوم: طبقه بندی از نظر روش دعوت مناقصه گران

مبحث دوم: اصول حاکم بر مناقصات پیمانکاری

مبحث سوم:نوع تضمین وضمانت در قراردادهای پیمانکاری دولتی

گفتار اول: تضمین شرکت در مناقصه

بند اول:آثار حقوقی تضمین شرکت در مناقصه

بند دوم: نحوه آزادسازی تضمین شرکت در مناقصه

گفتار دوم:تضمین انجام تعهد

گفتار سوم:تضمین پیش پرداخت

گفتار چهارم:تضمین حسن انجام کار

بخش سوم: ضمانت درسایر قراردادهای دولتی

مبحث اول:تضمین شرکت در مناقصه

مبحث دوم:تضمین انجام تعهد

مبحث سوم: تضمین پیش پرداخت

مبحث چهارم: تضمین حسن انجام کار

بخش چهارم:نقش ضمانتنامه متقابل در قراردادهای دولتی بین المللی

مبحث اول: مبلغ و پرداخت در ضمانت نامه متقابل

گفتار اول: مبلغ

گفتار دوم: پرداخت

مبحث دوم: دوره اعتبار و تاریخ انقضا

گفتار اول: دوره اعتبار وتاریخ آغاز تعهدات

گفتار دوم: تاریخ انقضا وخاتمه تعهدات

بخش پنجم:اختلاف میان مضمون له و مضمون عنه قرارداد دولتی

فصل پنجم: شرایط ضبط و وصول ضمانتنامه در معاملات دولتی با تاکید بر رویه قضایی

طرح مبحث:

بخش اول:ضبط ضمانت نامه توسط کارفرمای دولتی

خلاصه:

بخش دوم:نحوه ضبط ضمانت نامه

بخش سوم:نحوه اعتراض و ممانعت پیمانکار نسبت به وصول وجه ضمانت نامه

مبحث اول:دستور منع پرداخت به بانک توسط پیمانکار

مبحث دوم: دستور منع پرداخت ازمرجع قضایی

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه