بستن

معرفی کتاب راهنمای نگارش لوایح فن دفاع 4 حقوق تجارت اثر جعفر اخترنیا

- معرفی کتاب راهنمای نگارش لوایح فن دفاع 4 حقوق تجارت اثر جعفر اخترنیا
چکیده این مطلب : انتشار : 1402/10/14 0 نظر

کتاب راهنمای نگارش لوایح (فن دفاع 4) حقوق - تجارت اثری از جعفر اخترنیا- انتشارات کتاب اوا

فلسفه وجودى نظام قضائى «عدالت» است ولى عدالت مفهومى بسیار گسترده دارد که به طور کلى، به عدالت اقتصادى، اجتماعى و قضائى تقسیم مى‏شود و هر کدام از این بخش‏ها در یکدیگر تأثیر متقابل دارند. متصدى و مسؤول اصلى تحقق عدالت حکومت است. در واقع مى‏توان گفت که در جهان بینى اسلامى، هدف اصلى حکومت تحقق عدالت است.

حکومت یک سیستم بزرگ بسیار پیچیده است که از سیستم‏هاى کوچک‏تر تشکیل شده و قوه قضائیه یکى از سیستم‏هاى آن محسوب مى‏شود. حکومت وظیفه دارد از طریق ارگان‏ها و سازمان‏هاى مختلف خود با و با سازوکارهاى مناسب عدالت را در جامعه تحقق بخشد. قوه قضائیه هم یکى از ارگان‏هاى حکومت است که با این هدف هماهنگ است.
اصل 156 قانون اساسى که عین آن در این گفتار ذکر شده است. ضمن تأکید بر استقلال قوه قضائیه، آن را پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت معرفى کرده و وظایفش را برشمرده است.

از سه نوع عدالتى که در آغاز از آنها نام برده شد بخش آخر یعنى عدالت قضائى، وظیفه قوه قضائیه است که متشکل از دو بخش اصلى عمومى و تخصصى است.

 

قوه قضائیه به مفهوم عام

قوه قضائیه در عین حال که یکى از سه قوه اصلى حکومت و همطراز آنهاست و همزمان با دو قوه دیگر فعالیت مى‏کند، در حقیقت، وظیفه ‏اش در طول دو بخش دیگر قرار دارد؛ یعنى اگر حکومت نهایت تلاش خود را براى تحقق عدالت اقتصادى و اجتماعى به عمل بیاورد و با این وصف، باز هم ناهنجارى‏هایى در اجتماع بروز کند، نظام قضائى وارد عمل مى‏شود که با سازوکارهاى ویژه خود ناهنجارى را برطرف و درمان کند. مثالى در عرصه سلامتى به روشن شدن موضوع کمک مى‏کند: براى تحقق سلامتى مردم اجتماع، ارگان‏هاى مختلفى فعال هستند: بخشى مسؤول نظارت بر مواد غذایى. بخشى مسؤول حفاظت از محیط زیست. بخشى مسؤول نظافت اماکن عمومى. بخشى مسؤول پیشگیرى از بیمارى‏ها و بالاخره، بخشى به عنوان پزشک، مسؤول درمان بیمارى‏ها هستند. پزشکان در واقع نقش نهایى را در این پروسه بازى مى‏کنند؛ یعنى در عرصه سلامتى و بهداشت جامعه و اگر با وجود نظافت اماکن عمومى، کنترل مواد غذایى، کنترل محیط زیست و واکسیناسیون باز هم کسانى بیمار شوند، نوبت پزشک است که به درمان بیمارى بشتابد. 

بنابراین، اگر بر تغذیه مردم نظارتى نشود، اگر محیط زیست حفظ نشود، اگر اماکن عمومى نظیف و پاکیزه نباشند اگر مردم در مقابل بیمارى‏هاى واگیر واکسینه نشوند واقعا از دست پزشک در تحقق سلامتى عمومى کار زیادى ساخته نیست. وظیفه نظام قضائى مشابه وظیفه پزشک است که با حداکثر کارآیى خود مى‏تواند به صورت موردى، به کسانى که به علت عدم انجام وظیفه بقیه ارگان‏ها و یا علل دیگر گرفتار شده‏اند کمک کند. همان طور که از پزشک نمى‏توان انتظار داشت که کارى بکند که انسان‏ها بیمار نشوند، از قوه قضائیه هم نمى‏توان انتظار داشت که مانع بروز ناهنجارى در اجتماع شود و فقط در حداکثر کارآیى خود، مى‏تواند ناهنجارى‏هایى را که در اثر کم‏کارى و یا بطالت ارگان‏هاى دیگر یا به سبب فقر و یا علل دیگر به وجود آمده است، برطرف کند. بنابراین، نقش نظام قضائى در اجراى عدالت، نقشى درمانى است. همان گونه که پزشک حاذق مى‏تواند بیمار را طورى درمان کند که بیمارى عود نکند و یا بیمارى دیگرى پدید نیاید، نظام قضائى کارآمد هم مى‏تواند ناهنجارى‏هاى پدید آمده در یک اجتماع به سامان را طورى رفع کند که عود ننماید ولى اگر دو بخش دیگر عدالت تعطیل یا ناکارآمد باشند.

اولاً، نظام قضائى هم تعطیل یا نیمه تعطیل خواهد شد.

ثانیاً، در حداکثر کارآیى هم فایده عملى نخواهد داشت.

 

گفتار در دادرسى نخستین

رسیدگى به اختلافات مدنى که اصطلاحاً «دعاوى» نامیده مى‏شود در دو مرحله صورت مى‏گیرد: مرحله نخستین و مرحله تجدیدنظر. آغاز رسیدگى از مرحله نخستین است و بعد از اینکه دادگاه در این مرحله حکم خود را صادر کرد در اغلب دعاوى هریک از طرفین یا هر دو آنان مى‏توانند تجدیدنظرخواهى کنند و در این صورت موضوع یک بار دیگر در مرحله تجدیدنظر مطرح مى‏شود پس منظور از دادرسى نخستین، رسیدگى قضائى مرحله اول است که در واقع آغاز دعوا و مهم‏ترین بخش دعوا است زیرا در واقع زیربناى دعوا در همین مرحله نخستین، گذاشته مى‏شود. آغاز دعوا قانونا تشریفاتى دارد، ماده 48 قانون آ.د.م. در این خصوص مقرر مى‏دارد:

شروع رسیدگى در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست مى‏باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطى که دادگاه داراى شعب متعدد است، به دفتر شعبه اول تسلیم مى‏گردد.

در این ماده نکات زیر قابل توجه است:

 

گفتار اوّل ـ دادخواست

دادخواست که سابقاً «عرضحال» هم نامیده مى‏شد، در قانون تعریف خاصى ندارد و حقوق‏دانان آن را یک «سند قضائى» که به معنى درخواست رسیدى به دعوا است و هم یک اصطلاح به معناى مطلق «دادخواهى کردن» دانسته‏ اند در حال حاضر اصطلاح دادخواست براى معرفى «فرم» خاصى به کار مى‏رود که به صورت چاپى تنظیم و جدول‏بندى شده و در آن محل‏هاى خاصى براى درج نام طرفین و موضوع اختلاف و دلایل اثبات و شرح ماجرا در نظر گرفته شده است و انواع مختلف دارد که مهم‏ترین آنها دادخواست نخستین، دادخواست تجدیدنظر، دادخواست داورى و دادخواست فرجام است. ماده 51 قانون آ.د.م. در خصوص دادخواست نخستین مقرر مى‏دارد:

«دادخواست باید به زبان فارسى در روى برگ‏هاى چاپى مخصوص نوشته شده و حاوى نکات زیر باشد:

1. نام، نام خانوادگى، نام پدر، سن، اقامتگاه، و حتى الامکان شغل خواهان.

تبصره ـ در صورتى که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

2. نام، نام خانوادگى، اقامتگاه و شغل خوانده.

3. تعیین خواسته و بهاى آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالى نباشد.

4. تعهدات و جهاتى که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مى‏داند به طورى که مقصود واضح و روشن باشد.

5. آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.

6. ذکر ادله و وسایلى که خواهان براى اثبات ادعاى خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته مى‏شود و اگر دلیل، گواهى گواه باشد، خواهان باید اسامى و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.

7. امضاى دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او.

تبصره 1. اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان، به نحوى نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

تبصره 2. چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقى باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقى نوشته خواهد شد.»

دادخواست اولین و مهم‏ترین اقدامى است که شخص براى اثبات حق خود مى‏کند و لازم است از جهت شکل و محتوا کامل باشد. اگر بخواهیم به ساختمان تشبیه کنیم باید بگوییم که دادخواست مرحله طراحى، محاسبات و پى ساختمان است.

و ...

 

فهرست مطالب

  فصل اول / الف- گفتار در دادرسى نخستین. 19     

گفتار در دادرسى نخستین... 20

 

فصل اول / ب- انواع لوایح (قانون تجارت) 33

«نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی / مطالبه وجه چک از ظهرنویس». 34

«نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی / اعتراض به حکم ورشکستگی». 35

«نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی / ورود ثالث در دعوی تخلیه». 36

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی حقوقی» تنفیذ وصیت نامه. 37

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی حقوقی» ابطال چک بین بانکی مفقودی... 38

«نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی / اعلام بطلان معامله تاجر». 39

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی حقوقی» اعسار مدیر عامل شرکت حقوقی... 40

«نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی / مطالبه طلب / فقدان سمت». 41

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی حقوقی» مطالبه سفته از ظهر نویس / مرور زمان.. 42

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی حقوقی» ابطال معامله تاجر ورشکسته. 45

«نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی / مطالبه طلب از موسسه». 47

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده / جلسه اول رسیدگی حقوقی» اعلام ورشکستگی... 48

نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی /تخلیه عین مستأجره بعلت نیاز شخصی... 49

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی حقوقی» مطالبه وثیقه از ضامنین... 50

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی حقوقی» آزادسازی سهام مورد توثیق / اعلام بطلان و بی‌اعتباری ظهرنویسی و سفته تضمینی   51

«نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی / صدور حکم ورشکستگی». 53

«نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی / صدور حکم ورشکستگی». 54

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی حقوقی با اعلام وکالت» مطالبه وجه / ضمان مدت دار. 55

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی حقوقی» ظهرنویس ناقل / ضامن / چک.... 57

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی حقوقی با اعلام وکالت» ضمانت اسناد تجاری... 58

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده / جلسه اول رسیدگی / مطالبه طلب از ضامن مَهر». 60

«نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی / صدور حکم بر تخلیه عین مستأجره». 61

«نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی/ مطالبه وجه سفته بنحو تضامن». 62

«نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی / دادگاه حقوقی» اعلام بطلان شرط داوری در قرارداد. 63

«نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی/ مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت». 65

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده / جلسه اول رسیدگی/ مطالبه وجه چک از ظهرنویس». 66

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده / جلسه اول رسیدگی/ مطالبه حق سرقفلی». 67

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی حقوقی» مطالبه وجه سفته واخواست نشده / ضم- نقل ذمه. 71

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی حقوقی با اعلام وکالت» ورشکستگی/ مواعد.. 72

«نمونه لایحه دفاعیه شکلی / جلسه اول رسیدگی» حدود و اختیارات نماینده شرکت در دادرسی/ اثبات مالکیت دارای سابقه ثبتی   73

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده / جلسه اول رسیدگی/ ابطال معامله تاجر بعلت صدور حکم ورشکستگی». 76

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده / جلسه اول رسیدگی/ الزام به ایفاء تعهدات تجارتی». 80

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده / جلسه اول رسیدگی» مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت از سوی (پزشک / وکیل). 82

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی حقوقی» مطالبه وجه چک مشمول مرور زمان / ضمانتی... 84

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده / اثبات مالکیت/ ابطال سند رسمی». 88

«نمونه لایحه خواهان / پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده» مطالبه حق سرقفلی و غیره. 90

«نمونه لایحه تبادل/ پاسخ وکیل خواهان به خوانده» (در جلسه اول رسیدگی حقوقی). 92

«نمونه لایحه خواهان / پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده» الزام به پرداخت هزینه‌های اجرائی و مزایده و نیم عشر و استرداد لاشه چک    93

«نمونه لایحه خواهان / پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده / مطالبه طلب از تاجر ورشکسته». 94

«نمونه لایحه خواهان / پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده / قراردادهای بانکی». 98

«نمونه لایحه تبادل / پاسخ وکیل خواهان به خوانده» مطالبه وجه سفته. 100

«نمونه لایحه خواهان / پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده / ورشکستگی». 101

«نمونه لایحه خواهان / پاسخ به لایحه دفاعیه خوانده / ابطال معامله». 102

«نمونه لایحه تبادل / پاسخ وکیل خواهان به خوانده» (در جلسه اول رسیدگی حقوقی/ الزام به ایفای تعهدات قانونی وثیقه) 105

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی محکمه نخستین / تضامن / شرکت‌های تجارتی». 106

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / اعتراض به رأی محکمه بدوی / سرقفلی». 107

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / از رأی دادگاه حقوقی / توقف». 111

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / اعتراض به رأی محکمه بدوی / سرقفلی». 112

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / از رأی دادگاه حقوقی / دلال». 115

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / صدور قرار رد دعوی تاجر». 117

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / ورشکستگی». 118

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / اسناد تجاری». 119

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / سرقفلی». 121

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی». 123

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی» شمول مرور زمان در اسناد تجاری... 125

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی» سفته فاقد اوصاف حمایتی قانون تجارت... 126

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی  از رأی» قائم‌مقام / نمایندگی... 128

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / از رأی دادگاه حقوقی» «الزام به پرداخت ثمن و خسارت قراردادی با مسئولیت تضامنی»  130

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی  از رأی حقوقی» خسارت تأخیر در تأدیه. 132

«لایحه / تجدیدنظرخواهی / اعلام ورشکستگی». 133

«لایحه / تبادل لوایح مرحله تجدیدنظر» اثر خط کشیدن روی کلمه حواله کرد در چک.... 134

«لایحه / تجدیدنظرخواهی / قرار عدم استماع دعوی». 136

«لایحه / تجدیدنظرخواهی». 139

«لایحه / محکومیت بنحو تضامن با مسئول و تصدی حمل و نقل به پرداخت خسارت». 141

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / اعلام بطلان معامله و اسناد رسمی بعلت صدور حکم ورشکستگی... 143

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی» مبلغ اسمی سفته / قانون تجارت... 144

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی» «صدور قرار عدم استماع دعوی مطالبه حق سرقفلی و صدور حکم بر تخلیه عین مستأجره بعلت تخلف»  145

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی» مواعد / ظهر نویس / ضامن / اسناد تجاری... 151

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / الزام به پرداخت وجه سفته از ضامن». 153

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی /  پذیرش اعسار و تقسیط محکوم‌به». 154

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته». 155

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / قرار رد دعوی اعسار به تقسیط». 156

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی محکمه نخستین / شرکت‌های تجارتی». 157

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی/تضامن و مسئولیت شرکتهای تجارتی». 158

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی محکمه نخستین» مطالبه حق کسب، پیشه، تجارت از طرف احد از وراث... 159

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی از رأی محکمه نخستین/مدیران شرکت‌های تجارتی». 160

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / اشخاص حقوقی / قانون تجارت». 161

«نمونه لایحه تبادل مرحله تجدیدنظر حقوقی» سمت وکیل در شرکت‌ها 162

«لایحه / تبادل لوایح مرحله تجدیدنظر». 163

«لایحه / تبادل لوایح مرحله تجدیدنظر». 164

«لایحه / تبادل لوایح مرحله تجدیدنظر». 165

«نمونه لایحه تبادل مرحله تجدیدنظر حقوقی» شرکت در حال تصفیه. 166

«نمونه لایحه تبادل مرحله تجدیدنظر حقوقی» سفته فاقد حمایت قانون تجارت (سند عادی). 168

«نمونه لایحه تکمیلی تبادل تجدیدنظرخواهی» ابطال عملیات اجرائی... 170

«نمونه لایحه تبادل در مرحله فرجامی/ ابطال تصمیم شرکت تجاری/ شخص ثالث». 173

«نمونه لایحه پاسخ وکیل خواهان اعاده دادرسی به دفاعیات خوانده». 175

«نمونه لایحه اجرائی». 176

 

فصل دوم / الف- «پرونده کیفرى» مواد 147 و 226 و 258 قانون تجارت.. 177

نمونه شکایت کیفرى / سوءاستفاده از اموال و اعتبارات شرکت و... 178

نمونه شکایت و لایحه وکیل دوم شاکى... 182

نمونه لایحه وکیل شاکى... 187

نمونه لایحه وکیل شاکى... 188

نمونه کیفرخواست دادسرا 189

نمونه لایحه وکیل دوم شاکیه به دادگاه (کیفری دو). 190

نمونه لایحه وکیل شاکى در دادگاه کیفری دو. 191

نمونه رأى دادگاه کیفری دو / محکوم شدن متهم.. 198

نمونه اعتراض وکلاى متهم (محکوم علیه) به حکم محکومیت موضوع دادنامه (مرحله تجدیدنظر). 201

نمونه لایحه تکمیلى وکیل محکومعلیه (مرحله تجدیدنظر). 216

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی (محکومله) شاکى... 221

نمونه لایحه وکلاى محکومله (تبادل لوایح). 225

نمونه لایحه وکیل شاکى (تکمیلى). 228

نمونه رأى دادگاه تجدیدنظر استان / تأیید دادنامه بدوى ضمن تقلیل و تخفیف مجازات... 240

نمونه لایحه / اعاده دادرسى... 243

 

فصل دوم / ب- تنظیم ترازنامه موهوم. 248

نمونه شکایت کیفرى / تنظیم ترازنامه موهوم. 249

نمونه مکاتبه وکیل با کارشناس منتخب.... 251

نمونه نظر کارشناس رسمى... 254

نمونه توضیحات متهم خطاب به هیئت کارشناسان.. 272

نمونه لایحه وکلاى متهم در دادسرا 283

 

فصل دوم / ج- جزوه استاد (حقوق تجارت) 292

«حقوق تجارت». 293

 

فصل دوم / د- آراء و نظریات قضایى (اسناد تجارى) 324

رأى شماره 2787 ـ 12/9/1330.. 325

رأى شماره 216 ـ 25/10/1335.. 326

رأى شماره 2714 ـ 20/6/1336.. 328

رأى شماره 4074 ـ 3/9/1336.. 329

رأى شماره 548 ـ 4/2/1338.. 331

رأى وحدت رویه شماره 2589 ـ 1/7/1338.. 331

رأى شماره 3227 ـ 7/8/1331.. 332

رأى شماره 4391 ـ 17/9/1338.. 333

رأى اصرارى شماره 2783 ـ 12/9/1339.. 334

رأى اصرارى شماره 2787 ـ 12/9/1339.. 337

رأى اصرارى شماره 3801 ـ 17/11/1339.. 338

رأى اصرارى شماره 1654 ـ 10/5/1340.. 340

رأى اصرارى شماره 3886 ـ 10/11/1340.. 344

رأى اصرارى شماره 88 ـ 21/1/1341.. 344

رأى شماره 2331 ـ 5/8/1341.. 348

رأى شماره 4212 ـ 27/10/1341.. 352

رأى شماره 3886 ـ 22/12/1341.. 353

رأى شماره 6250 ـ 27/12/1342.. 353

رأى شماره 16687 ـ 9/10/1344.. 356

رأى مورخ 25/3/1345.. 359

رأى اصرارى شماره 624 ـ 20/4/1345.. 360

رأى اصرارى شماره 1654 ـ 10/5/1340.. 363

 

فصل سوم- حقوقى. 369

نمونه لایحه وکیل خواهان در جلسه اول دادرسى مطالبه خسارت (مسئولیت قراردادى). 370

نمونه لایحه وکیل جدید خواهان بخواسته مطالبه خسارات ناشى از عدم انجام تعهد.. 375

نمونه (پرداخت وام) علیه بانک ـ مؤسسه مالى... 375

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهى از رأى مندرج در دادنامه عقود و تعهدات عرفى... 378

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده (جلسه اول رسیدگى) بخواسته: ابطال معامله صورى (قصد فرار از دین). 380

نمونه لایحه وکیل خوانده (خریدار) / با موضوع تقاضاى ابطال معامله از طرف بانک مرتهن... 381

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده (جلسه اول رسیدگى) (اخذ به شفعه). 386

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده (جلسه اول رسیدگى) (عقد شرکت) / شرکت‏هاى تجارتى بخواسته اعلام انحلال شرکت و تقسیم مال الشرکه  390

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده (جلسه اول رسیدگى) بخواسته: الزام به رد عین مال مورد ودیعه. 393

نمونه لایحه وکیل خواهان در جلسه اول رسیدگى (موضوع عقد صلح) / درخواست مطالبه عقد صلح به علت تعارض با قواعد نظم عمومى   398

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده (جلسه اول رسیدگى) / با عنوان مطالبه ثمن و خسارات وارده به علت فضولى بودن مال غیرمنقول  401

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده در جلسه اول رسیدگى در برابر دعوى خواهان با موضوع: حواله. 406

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده در جلسه اول رسیدگى در برابر دعوى خواهان با موضوع: اجاره. 411

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده در جلسه اول رسیدگى در برابر دعوى خواهان با موضوع: غصب.... 420

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده در جلسه اول رسیدگى در برابر دعوى خواهان با موضوع: اجرای اختیاری عهد.. 424

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده در جلسه اول رسیدگى در برابر دعوى خواهان با موضوع: شرایط استیفاء از مال غیر. 431

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده در جلسه اول رسیدگى در برابر دعوى خواهان با موضوع: کفالت.... 436

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده در جلسه اول رسیدگى در برابر دعوى خواهان با موضوع: بیع.. 444

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده در جلسه اول رسیدگى در برابر دعوى خواهان با موضوع: عاریه. 449

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده در جلسه اول رسیدگى در برابر دعوى خواهان با موضوع: سرقفلی... 454

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده در جلسه اول رسیدگى در برابر دعوى خواهان با موضوع: کسب و پیشه و تجارت... 472

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده در جلسه اول رسیدگى در برابر دعوى خواهان با موضوع: سرقفلی... 481

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده در جلسه اول رسیدگى درخواست بطلان عقد بیع بلحاظ تحقق شرط فاسخ.. 489

نمونه لایحه وکیل خواهان در برابر ادعاى وقوع عقد بیع از طرف خوانده. 490

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده تقابل (به خواسته تأیید و تنفیذ (اعلام) فسخ معامله به علت خیار غبن فاحش). 492

نمونه رأى دادگاه عمومى حقوقى... 502

نمونه رأى دادگاه رد دعوى اعلام فسخ به علت خیار غبن فاحش..... 503

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده در جلسه اول رسیدگى در برابر دعوى خواهان با موضوع فسخ نکاح.. 505

نمونه رأى دادگاه / حکم بر رد دعوى تنفیذ فسخ نکاح به علت خیار تدلیس..... 515

آسیب شناسى قوانین (ماهیت حقوقى طلاق قضایى). 516

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده در جلسه اول رسیدگى در برابر دعوى خواهان با موضوع: حق حبس زوجه. 519

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده در جلسه اول رسیدگى در برابر دعوى خواهان به خواسته: طلاق قضایى بعلت عسر و حرج  526

نمونه لایحه دفاعیه خوانده (جلسه اول رسیدگى) با موضوع تعیین نخله و الزام به پرداخت آن.. 537

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده دعوى تقابل به خواسته فسخ نکاح به علت فقدان وصف (باکره بودن). 538

نمونه لایحه وکیل خواهان (تأمین خواسته) جهت توقیف مال غیر منقول فاقد سابقه ثبتى... 539

نمونه لایحه اعتراضیه محکوم علیه به توقیف (مسکن و مستثنیات دین). 544

نمونه لایحه دفاعیه وکیل خوانده ـ جلسه اول رسیدگى به خواسته مطالبه سهم الارث از ماترک زوج متوفى... 552

 

 

فصل چهارم- دستور فروش... 553

نمونه تقاضاى صدور دستور فروش ملک مشاع.. 554

نمونه رأى دادگاه / حکم (دستور) فروش ملک مشاع.. 555

نمونه دادخواست واخواهى، خواندگان غیابى... 557

نمونه لایحه واخواهى وکلاى واخواه. 561

نمونه رأى دادگاه / رد درخواست واخواهى و تأیید دادنامه واخواسته. 570

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی وکلاى محکوم علیه به دادگاه تجدیدنظر استان.. 571

 

فصل پنجم- تقاضاى تنفیذ توافقنامه و دعوى تقابل به خواسته ابطال تقسیم و تقسیم نامه. 578

نمونه صدور حکم بر تنفیذ و اجراى قرارداد و توافقنامه عادى... 579

نمونه دعوى متقابل / بخواسته ابطال تقسیم و تقسیم‏نامه عادى... 581

نمونه لایحه اداره اوقاف... 584

نمونه طرح شکایت انتظامى علیه قاضى دادگاه. 586

 

فصل ششم- اعسار به تقسیط. 589

نمونه رأى دادگاه بدوى / قبول اعسار و تقسیط مهر. 590

نمونه برگ دادخواست تجدیدنظرخواهى (اعسار به تقسیط). 591

نمونه لایحه دفاعیه وکیل... 592

نمونه لایحه تبادل وکیل تجدیدنظرخوانده. 594

 

فصل هفتم- سایر لوایح. 596

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر استان.. 597

نمونه رأى دادگاه عمومى حقوقى / الزام به پرداخت حصه. 599

نمونه لایحه فرجام خواهى وکیل خواهان بدوى... 602

نمونه لایحه جهاد کشاورزى خطاب به دادگاه. 605

نمونه لایحه دفاعیه اداره اوقاف بخواسته ابطال عقد اجاره و سند اجاره. 606

نمونه دادخواست بخواسته ابطال عقد و ابطال اجاره نامه. 609

نمونه لایحه در امور حقوقى (خانواده). 612

نمونه رأى دادگاه / صدور حکم بر بى‏حقى با اتیان سوگند خوانده. 613

نمونه رأى دادگاه تجدیدنظر استان تأیید دادنامه بدوى... 614

نمونه رأى دادگاه / صدور حکم بر بطلان دعوى... 615

نمونه رأى دادگاه عمومى / صدور قرار رد دعوى... 616

نمونه رأى دادگاه تجدیدنظر استان نقض دادنامه و اعاده پرونده. 617

نمونه رأى دادگاه / صدور حکم بر محکومیت، پرداخت اجرت المثل ایام زندگى مشترک.... 618

نمونه رأى دادگاه تجدیدنظر استان با اصلاح، تأیید دادنامه. 619

نمونه رأى دادگاه تجدیدنظر استان تأیید دادنامه بدوى... 620

نمونه لایحه مرحله تجدیدنظر در اعتراض به حکم رفع تصرف و..... 621

نمونه لایحه وکیل شاکى، ضرب و جرح عمدى... 624

نمونه لایحه دفاعیه وزارت راه و شهرسازى... 628

نمونه رأى دادگاه / رد دعوى اعتراض ثالث.... 630

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی در مرحله تجدیدنظر. 631

نمونه رأى کمیته انضباطى بانک.... 638

نمونه رأى هیئت تشخیص اداره کار. 640

نمونه رأى هیأت حل اختلاف / رد اعتراض..... 641

نمونه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت ادارى در اعتراض به رأى هیأت حل اختلاف اداره کار. 642

نمونه متن آیین‏نامه انضباطى بانک.... 644

نمونه تقاضاى تغییر تصمیم کمیته انضباطى مورخ 13/4/1390 و اعمال مقررات ماده 22 آئین‏نامه اصلاحى کمیته انضباطى   653

نمونه دادخواست طلاق به علت عسر و حرج.. 654

نمونه رأى دادگاه خانواده / طلاق.. 657

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی مرحله تجدیدنظر. 659

نمونه رأى دیوان عالى کشور / طلاق.. 681

 

فصل هشتم- انواع دیگر لایحه و احکام و دادخواست‏ها 686

نمونه لایحه دفاعیه / در برابر دعوى خواهان به خواسته اثبات زوجیت.... 687

نمونه تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان نقض و اعاده پرونده. 689

نمونه رأى دادگاه عمومى / صدور حکم بر محکومیت.... 691

نمونه اعتراض وکیل محکوم علیه به رأى مندرج در دادنامه. 692

نمونه رأى دادگاه / خلع ید.. 693

نمونه رأى دادگاه تجدیدنظر استان / رد اعتراض..... 696

نمونه رأى دادگاه تجدیدنظر استان / تأیید دادنامه بدوى... 697

نمونه رأى دادگاه / صدور قرار رد دعوى اعسار به تقسیط محکوم به. 700

نمونه دادخواست از طرف مستأجر عرصه (رقبه وقفى) و مالک اعیان به خواسته اثبات مالکیت ـ اعلام بطلان عقد بیع ـ خلع ید  701

نمونه رأى دادگاه کیفرى دو / آدم ربائى ..... 704

نمونه رأى دادگاه تجدیدنظر استان / تأیید دادنامه بدوى... 705

نمونه رأى شوراى حل اختلاف / بطلان معامله. 706

نمونه تصمیم شورا / عدول از دستور تخلیه. 709

نمونه رأى دادگاه عمومى/ نقض رأى مندرج در دادنامه و حکم بر بطلان دعوى... 710

نمونه دستور توقف عملیات اجرائى (توقیف ملک توسط اداره ثبت). 711

نمونه رأى دادگاه در ماهیت دعوى /ابطال اجرائیه ثبتى... 712

نمونه رأى دادگاه / قرار عدم استماع دعوى اعلام فسخ.. 713

نمونه رأى دادگاه کیفرى/ ایراد ضرب و جرح عمدى... 714

نمونه رأى دادگاه تجدیدنظر استان اعمال تخفیف و تأیید دادنامه بدوى... 715

نمونه رأى دادگاه / مطالبه خسارت از شهردارى... 716

نمونه رأى دیوان عدالت ادارى الزام به تبدیل وضعیت خدمتى... 718

نمونه رأى دیوان عدالت ادارى الزام به پذیرش و احتساب سنوات... 720

نمونه رأى دیوان عدالت ادارى اعتراض به رأى کمیسیون ماده صد شهردارى‏ها 721

نمونه رأى دیوان عدالت ادارى ابطال ماده 151 قانون استخدام کشورى و... 722

نمونه درخواست اعاده دادرسى از دیوان رد اعاده دادرسى... 723

نمونه طرح دعوى مجدد / صدور قرار رد شکایت بلحاظ اعتبار امر مختوم. 724

نمونه رأى دیوان عالى کشور / اعاده دادرسى... 725

نمونه دادخواست به دیوان عدالت ادارى درخواست نقض کمیسیون ماده 122 قانون ناجا 727

چند رأى وحدت رویه. 733

نمونه کیفرخواست دادستان / تخریب عمدى... 735

نمونه لایحه دفاعیه / اتهام تخریب عمدى... 736

نمونه قرار مجرمیت از دادسرا ـ خیانت در امانت و سرقت و... 738

نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشى از جرم. 741

نمونه دادخواست اعلام اعتبار عقد صلح موضوع سند عادى (صلح‏نامه) و الزام به تنظیم سند رسمى دریافت مهر. 743

نمونه رأى دادگاه اعلام اعتبار عقد صلح موضوع سند عادى... 745

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل به قرار عدم استماع دادگاه نخستین... 746

نمونه رأى دادگاه عمومى حقوقى / الزام خوانده (زوجه) به تنظیم سند رسمى ابراء مهر. 754

نمونه رأى دادگاه کیفری دو / محکومیت و برائت.... 756

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی محکوم علیه. 759

«نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی». 761

«نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی». 762

«نمونه لایحه وکیل واخوانده در جلسه رسیدگی». 763

«نمونه لایحه فرجامی/مستحق‌للغیر درآمدن مبیع». 764

«نمونه لایحه دفاعیه/اجرت‌المثل  از زندگی مشترک». 765

«نمونه لایحه دفاعیه/گواهی عدم امکان سازش». 766

«نمونه لایحه دفاعیه/تأیید فسخ با خیار تأخیر ثمن». 767

«نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی حقوقی» خلع ید از طرف بانک.... 769

 

فصل نهم / الف- بررسى نمونه یک رأى از لحاظ قواعد نگارش... 774

نمونه رأى دادگاه / تعیین تکلیف... 775

نمونه بررسى رأى از لحاظ قواعد نگارش.... 776

 

فصل نهم / ب- یادآورى دروس (جزوه استاد) (حقوق مدنى 4) وقایع حقوقى. 778

مدنى 4 دوره مقدماتى حقوق مدنى وقایع حقوقى... 779       

 

نظرات

captcha Refresh

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 1

جدیدترین مقالات