بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب دانشگاهی مسولیت بین المللی دولت و حمایت سیاسی
- مسولیت بین المللی دولت و حمایت سیاسی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

مسولیت بین المللی دولت و حمایت سیاسی

دکتر نصرت الله حلمی

550,000 تومان 495,000 تومان

دسته بندی:کتب دانشگاهی

مولف:حلمی

ناشر:میزان

 

خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

میزان

نام مولف

دکتر نصرت الله حلمی

سال انتشار

1402

نوبت انتشار

4

قطع کتاب وزیری شومیز
شابک

978-964-511-121-0.1

 مسؤولیت بین المللی دولت و حمایت سیاسی

فهرست مطالب:

پیشگفتار مترجم

 

قسمت اول - مسؤولیّت بین­المللی دولت

 

مسؤولیّت ناشی از تخلّفات بین المللی دولت ها

 

بخش اوّل - تخلّف بین المللی دولت

 

فصل 1 - اصول کلّی

 

مادة 1 - مسؤولیّت دولت بابت تخلّفات بین المللی آن

 

مادة 2 - عناصر متشکّلة تخلّف بین المللی دولت

 

مادة 3 - توصیف عمل یک دولت به عنوان تخلّف بین المللی

 

فصل 2 - انتساب اقدام به یک دولت

 

مادة 4 - اقدام نهاد های یک دولت

 

مادة 5 - اقدام اشخاص یا واحدهایی که عناصری از اقتدار حکومت را  اعمال می کنند

 

مادة 6 - اقدام نهاد هایی که از سوی دولتی دیگر در اختیار یک دولت گذاشته می­شوند.

 

مادة 7 - تجاوز از حدود اختیارات یا تخطّی از دستورات

 

مادة 8 - اقدامی که به راهنمایی یا به فرمان دولت صورت می گیرد

 

مادة 9 - اقدامی که در غیاب مقامات رسمی یا به سبب نا توانی آنان صورت  می گیرد

 

مادة 10 - اقدام یک نهضت شورشی یا غیر آن

 

مادة 11 - اقدامی که از سوی یک دولت به عنوان اقدام خود مورد شناسایی و پذیرش قرار گرفته باشد

 

فصل 3 - نقض یک تعهّد بین المللی

 

مادة 12 - وجود نقض تعهّد بین المللی

 

مادة 13 - نفاذ اعتبار تعهّد بین المللی نسبت به دولت

 

مادة 14 - تسرّی زمان نقض تعهّد بین المللی

 

مادة 15 - نقض تعهّد ناشی از ارتکاب یک عمل مرکّب

 

فصل 4 - مسؤولیّت دولت که مرتبط با اقدام دولتی دیگر است

 

مادة 16 - کمک یا همراهی در ارتکاب تخلّف بین المللی

 

مادة 17 - راهنمایی و فرمان دادن بر ارتکاب تخلّف بین المللی

 

مادة 18 - اجبار کردن دولتی دیگر

 

مادة 19 - اثر این فصل

 

فصل 5 - شرایط بر طرف کنندة جنبةتخلّف

 

مادة 20 - رضایت

 

مادة 21 - دفاع از خود

 

مادة 22 - اقدامات متقابل در قبال تخلّف بین المللی

 

مادة 23 - قوّة قاهره

 

مادة 24 - اضطرار

 

مادة 25 - ضرورت

 

مادة 26 - رعایت قواعد آمره

 

مادة 27 - آثار استناد به وضعیت رافع جنبةتخلّف

....

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه