بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب دانشگاهی حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی دولت (متن و شرح مواد کمیسون حقوق بین الملل)
- مسئولیت بین المللی دولت (متن و شرح مواد کمیسون حقوق بین الملل)
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

مسئولیت بین المللی دولت (متن و شرح مواد کمیسون حقوق بین الملل)

دکتر علیرضا ابراهیم گل

150,000 تومان 135,000 تومان
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

شهردانش

نام مولف

علیرضا ابراهیم گل

سال انتشار

1398

نوبت انتشار

11

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

373

تیراژ

1000

شابک

9786008040170

فهرست مطالب

دیباچه استاد ارجمند آقای دکتر سید جمال سیفی
پیشگفتار مترجم

مسئولیت دولت‌ها برای ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی

بخش نخست: فعل متخلفانه بین المللی دولت

فصل اول: اصول کلی

ماده 1: مسئولیت دولت بابت اعمال متخلفانه بین المللی خویش
ماده 2: عناصر فعل متخلفانه بین المللی دولت
ماده 3: توصیف فعل دولت به عنوان فعل متخلفانه بین المللی

فصل دوم: انتساب رفتار به دولت

ماده 4: رفتار ارگان‌های دولت
ماده 5: رفتار اشخاص یا نهادهایی که عناصری از اقتدارات دولتی را اعمال می‌کنند
ماده 6: رفتار ارگان‌های دولتی که در اختیار دولت دیگر قرار می‌گیرند
ماده 7: تجاوز از حدود اختیارات یا نقض دستورات
ماده 8: رفتار هدایت و کنترل شده توسط دولت
ماده 9: رفتاری که در غیاب مقامات رسمی یا به جای آنان صورت ‌می‌گیرد
ماده 10: رفتار جنبشی شورشی یا دیگر جنبش‌ها
ماده 11: رفتاری که دولت آن را تأیید نموده و آن را هم‌چون رفتار خویش تلقی می‌کند

فصل سوم: نقض تعهد بین المللی

ماده 12: تحقق نقض تعهد بین المللی
ماده 13: تعهد بین المللی لازم الاجرا برای دولت
ماده 14: استمرار نقض تعهد بین المللی
ماده 15: نقض مشتمل بر فعل مرکب

فصل چهارم: مسئولیت دولت در رابطه با فعل دولت دیگر

ماده 16: کمک یا مساعدت در ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی
ماده 17: هدایت و کنترل ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی
ماده 18: اجبار دولت دیگر
ماده 19: اثر احکام این فصل

فصل پنجم: معاذیر رافع وصف متخلفانه فعل

ماده 20: رضایت
ماده 21: دفاع مشروع
ماده 22: اقدامات متقابل در برابر فعل متخلفانه بین المللی
ماده 23: فورس ماژور
ماده 24: اضطرار
ماده 25: ضرورت
ماده 26: مطابقت با قواعد آمره
ماده 27: نتایج استناد به یکی از جهات رافع وصف متخفلانه فعل

بخش دوم: محتوای مسئولیت بین المللی دولت

فصل اول: اصول کلی

ماده 28: آثار و نتایج حقوقی فعل متخلفانه بین المللی
ماده 29: تکلیف مستمر به اجرای تعهد
ماده 30: توقف و عدم تکرار
ماده 31: جبران
ماده 32: عدم امکان استناد به حقوق داخلی
ماده 33: محدوده تعهدات بین المللی مذکور در این بخش

فصل دوم: جبران خسارت

ماده 34: اشکال جبران
ماده 35: اعاده وضع به حال سابق
ماده 36: غرامت
ماده 37: جلب رضایت
ماده 38: خسارت تأخیر تأدیه
ماده 39: مشارکت در ورود خسارت

فصل سوم: نقض‌های شدید تعهدات ناشی از قواعد آمره حقوق بین الملل عام

ماده 40: اعمال این فصل
ماده 41: نتایج خاص نقض جدید تعهد به موجب این فصل

بخش سوم: اجرای مسئولیت بین المللی دولت

فصل اول: استناد به مسئولیت دولت

ماده 42: استناد به مسئولیت توسط دولت زیاندیده
ماده 43: ابلاغ دعوا توسط دولت زیاندیده
ماده 44: قابلیت رسیدگی دعوا
ماده 45: از دست دادن حق استناد به مسئولیت
ماده 46: تعدد دولت‌های زیاندیده
ماده 47: تعهد دولت‌های مسئول
ماده 48: استناد به مسئولیت توسط دولتی به جز دولت زیاندیده

فصل دوم: اقدامات متقابل

ماده 49: موضوع و حدود اقدامات متقابل
ماده 50: تعهداتی که تحت تأثیر اقدامات متقابل قرار نمی‌گیرد
ماده 51: تناسب
ماده 52: شرایط حاکم بر توسل به اقدامات متقابل
ماده 53: خاتمه اقدامات متقابل
ماده 54: اقداماتی که توسط دولت‌هایی به جز دولت زیاندیده صورت می‌گیرند

بخش چهارم: مقررات کلی

ماده 55: قاعده خاص
ماده 56: آن دسته از مسائل مسئولیت دولت که مشمول این مواد نیستند
ماده 57: مسئولیت سازمان‌های بین المللی
ماده 58: مسئولیت فردی
ماده 59: منشور ملل متخد

فهرست موضوعی

پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دولت‌ها برای افعال متخلفانه بین المللی، 2001

کتاب شناسی

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه