بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب کاربردی دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی دوره دو جلدی
- دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی دوره دو جلدی
 • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی دوره دو جلدی

دکتر سید عباس موسوی

870,000 تومان 783,000 تومان
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

دادگستر

نام مولف

دکتر سید عباس موسوی

سال انتشار

1402

نوبت انتشار

3

قطع کتاب وزیری گالینگور
تعداد صفحه

559

شابک

9786002821393

دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی - جلد نخست

فهرست مطالب

 • مقدمه
 • بخش اول
 • مبانی «دادرسی فوری» و موقعیت «دستور موقت»
 • فصل اول- مبانی دادرسی فوری، دستور موقت
 • مبحث اول- کلیات و مفاهیم
 • گفتار اول- اهمیت دادرسی فوری و دستور موقت
 • گفتار دوم- سیر تحول تاریخی- تفننی دستور موقت
 • گفتار سوم- مفهوم و ماهیت دادرسی فوری و دستور موقت
 • گفتار چهارم- عناصر دستور موقت
 • گفتار پنجم- توصیف فضایی دستور موقت
 • مبحث دوم- سابقه تاریخی و مقهوم دستور موقت و قرار فوری و انسداد در حقوق تطبیقی
 • گفتار اول- پیشینه تاریخی و مفهوم قرار امری فوری در حقوق فرانسه
 • گفتار دوم- سابقه تاریخی و مفهوم دستور موقت و قرا منع و الزام در سیستم دادرسی آلمان
 • گفتار سوم- مقررات حاکم و مفهوم دستور موقت و قرار انسداد در حقوق انگلیس
 • گفتار چهارم- دستورات موقتی در دیگر کشورها
 • فصل دوم- موقعیت و کارکرد دستور موقت
 • مبحث اول- نسبت دستور موقت با نهادهای تأمینی و موقتی دیگر
 • گفتار اول- تأمین خواسته
 • گفتار دوم- تأمین دلیل
 • گفتار سوم- دستور فروش ملک مشاع
 • گفتار چهارم- دستور توقیف عملیات اجرایی سند رسمی
 • گفتار پنجم- قرارهای تأخیری و قبولی اعتراض
 • گفتار ششم- قرارهای موقتی در دادرسی کیفری
 • مبحث دوم- کارکرد دستور موقت
 • گفتار اول- حفظ خواسته دعوا
 • گفتار دوم- جلوگیری از تکرار و تورم دعاوی
 • گفتار سوم- جلوگیری از زیان خواهان و خسارت بر عدلیه
 • گفتار چهارم- تمهید مقدمات اجرای حکم
 • گفتار پنجم- تسلیم بخشی از خواسته به متقاضی
 • گفتار ششم- حمایت از حقوق معنوی، آثار علمی و صنعتی
 • گفتار هفتم- حمایت از حقوق کیفری
 • گفتار هشتم- اهداف و کارکرد قرار فوری و دستور موقت در حقوق تطبیقی
 • بخش دوم
 • شرایط دادرسی فوری و دستور موقت
 • فصل اول- شرایط عام دادرسی فوری و صدور دستور موقت
 • مبحث اول- شرایط مربوط به اطراف تقاضا و درخواست
 • گفتار اول- شرایط مروبط به متقاضی و طرف درخواست
 • گفتار دوم- شرایط مربوط به درخواست
 • گفتار سوم- شرایط مربوط به درخواست صدور دستور موقت در حقوق تطبیقی
 • مبحث دوم- مراجع صالح برای صدور دستور موقت
 • گفتار اول- صلاحیت ذاتی، نسبی و محلی
 • گفتار دوم- مرجع عمومی اداری، دیوان عدالت اداری
 • گفتار سوم- مراجع غیرقضایی
 • گفتار چهارم- مراجع عام و خاص قضایی
 • گفتار پنجم- مراجع صالح برای صدور دستور موقت در حقوق تطبیقی
 • فصل دوم- شرایط خاص دادرسی فوری و دستور موقت
 • مبحث اول- اخذ تأمین از متقاضی دستور موقت
 • گفتار اول- کارکرد تأمین در دستو رموقت
 • گفتار دوم- الزام یا اختیار در گرفتن تأمین
 • گفتار سوم- نوع و میزان تامین
 • گفتار چهارم- سرنوشت تأمین
 • گفتار پنجم- نهاد تأمین در حقوق تطبیقی
 • مبحث دوم- وجود عنصر فوریت
 • گفتار اول- ماهیت و مفهوم فوریت
 • گفتار دوم- عوامل مؤثر در احراز فوریت
 • گفتار سوم- فوریت؛ عنصر متمایز دستور موقت با نهادهای تأمینی و توقیفی دیگر
 • گفتار چهارم- مراجع صالح برای احراز فوریت
 • گفتار پنجم- بررسی فوریت در حقوق تطبیقی
 • ضمائم (1)
 • ضمائم (2)
 • منابع و مآخذ
 •  

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه