بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب کاربردی دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی - جلد دوم
- دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی - جلد دوم
 • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی - جلد دوم

دکتر سید عباس موسوی

این کتاب به صورت دوره دو جلدی توزیع میشود برای خرید روی لینک زیر کلیک نمایید

نا موجود موجود شد به من اطلاع بده

مشخصات کلی

نام ناشر

دادگستر

نام مولف

دکتر سید عباس موسوی

سال انتشار

1399

نوبت انتشار

2

قطع کتاب وزیری گالینگور
تعداد صفحه

898

شابک

9786002821416

دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی - جلد دوم

فهرست مطالب

 • مقدمه
 • بخش اول
 • موضوع و چالش‌ها
 • فصل اول- موضوع دستور موقت
 • مبحث اول- مفاهیم و کلیات
 • گفتار اول- تعریف موضوع
 • گفتار دوم- ارتباط موضوع دستور موقت با موضوع دعوای اصلی
 • گفتار سوم- توجه موضوع دستور به طرف درخواست
 • گفتار چهارم- مرجع صالح درتعیین موضوع دستور موقت
 • مبحث دوم- صور قانونی موضوعات دستور موقت
 • گفتار اول- توقیف اموال
 • گفتار دوم- الزام به انجام عمل معین
 • گفتار سوم- منع از انجام امری
 • گفتار چهارم- آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت
 • مبحث سوم- موضوع دستور و قرارهای موقت و فوری در حقوق تطبیقی
 • ‌*گفتار اول- موضوع دستور موقت و توقیف در سیستم دادرسی مدنی انگلیس
 • گفتار دوم- موضوع قرار امر فوری در سیستم دادرسی مدنی فرانسه
 • گفتار سوم- موضوع دستور موقت و توقیف در سیستم دادرسی مدنی آلمان
 • گفتار چهارم- موضوع دستور موقت در دیگر سیستم‌های دادرسی مدنی
 • فصل دوم- چالش‌های دادرسی فوری و دستور موقت
 • مبحث اول- چالش‌های ناشی از سوء استفاده متقاضی دستور موقت
 • گفتار اول- سوء استفاده دولت و نهادهای حکومتی
 • گفتار دوم- سوء استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از دستور موقت
 • گفتار سوم- تدارک طرق قانونی در مقابله با سوء استفاده از دستور موقت
 • مبحث دوم- چالش‌های ناشی از نواقص وخلاءهای قانونی
 • گفتار اول- چالش‌های ناشی از ایراد در مقررات
 • گفتار دوم- چالش‌های ناشی از خلاءهای قانونی
 • گفتار سوم- چالش‌های ناشی از تنظیم نادرست دستور موقت
 • بخش دوم
 • موانع، آثار، نتایج و اجرا
 • فصل اول- موانع دادرسی فوری و دستور موقت
 • مبحث اول- موانع ناشی از درخواست
 • گفتار اول- منتفی شدن اسباب و جهات دستور موقت
 • گفتار دوم- تداخل نهادهای مشابه
 • گفتار سوم- فقدان صلاحیت مراجع پذیرنده درخواست
 • گفتار چهارم- وحدت عنوان دستور موقت و خواسته اصلی
 • مبحث دوم- موانع مربوط به شخصیت اطراف درخواست
 • گفتار اول- منع تحصیل دستور موقت علیه دولت
 • گفتار دوم- منع تحصیل دستور موقت علیه ‌شهرداری‌ها
 • گفتار سوم- منع دستور موقت علیه مأمورین سیاسی و سفارتخانه‌های خارجی
 • گفتار چهارم- منع تحصیل دستور موقت به واسطه شخصیت متقاضی
 • مبحث سوم- موانع موضوعی دستور موقت
 • گفتار اول- تعهدات طبیعی
 • گفتار دوم- نامشروع بودن موضوع دعوا یا عدم ترتیب آثار قانونی بر آ«
 • گفتار سوم- جلوگیری از پرداخت وجه و توقیف اسناد تجاری
 • گفتار چهارم- منع صدور دستور موقت نسبت به برخی اموال
 • فصل دوم- آثار و نتایج اجرای دستور موقت
 • مبحث اول- آثار دادرسی فوری و دستور موقت
 • گفتار اول- اثر دستور موقت نسبت به متقاضی
 • گفتار دوم- اثر دستور موقت نسبت به خوانده
 • گفتار سوم- اصر دستور موقت بر ثالث
 • گفتار پنجم- آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت
 • گفتار ششم- رفع اثر از دستور موقت
 • گفتار هفتم- اثر دستور موقت در حقوق تطبیقی
 • مبحث دوم- اجرای دستور موقت
 • گفتار اول- لوازم اجرا
 • گفتار دوم- نحوه اجرای دستور موقت به تناسب موضوع
 • گفتار سوم- طواری مترتب بر اجرای دستور موقت
 • گفتار چهارم- اجرای دستور و قرارهای فوری و موقت در حقوق تطبیقی
 • نتیجه گیری
 • منابع و مآخذ
 •  

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه