بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب قوانین و مقررات مجموعه قوانین دست نویس قانون مدنی
- مجموعه قوانین دست نویس قانون مدنی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

مجموعه قوانین دست نویس قانون مدنی

امیرعلی جلیلی

278,000 تومان 250,200 تومان

ناشر: کمک آزمون

خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

کمک آزمون

نام مولف

امیرعلی جلیلی

سال انتشار

1402

نوبت انتشار

20

قطع کتاب جیبی
تعداد صفحه

528

تیراژ

1000

شابک

9786004980746

کتاب مجموعه قوانین دست نویس قانون مدنی

مجموعه حاضر با هدف ساده سازی مفاهیم و اصطلاحات حقوقی جهت درک و فهم بهتر و سریعتر متون قانونی به رشته تحریر درآمده است.

مجموعه قوانین دست نویس، بهترین منبع و راهنما برای دانشجویان کارشناسی از همان ترم اول جهت انتخاب رشته کارشناسی ارشد به حساب می آید. چون با قانون و مفهوم آن آشنا شده و مطابق علایق خویش تصمیم می گیرد علاوه بر آن این منبع یکی از کاربردی ترین منابع جهت تسهیل امور وکلا، قضات و مشاوران حقوقی نیز می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. لذا این مجموعه که طرحی کاملا ابتکاری و انحصاری می باشد به همه دانشجویان و دانش پژوهان حقوقی در هر مقطعی توصیه می شود، بخصوص داوطلبان آزمون های حقوقی چرا که قوانین دست نویس بهترین منبع آزمونی جهت مرور، جمع بندی و تثبیت مطالب محسوب می شود.

برای مشاهده سایر آثار قانون مدنی بر روی قانون مدنی کلیک نمایید.

فهرست

مقدمه
جلد اول در اموال
کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت بطور کلی
باب اول – در بیان انواع اموال
فصل اول – در انواع اموال غیرمنقول
فصل دوم – در اموال منقوله
فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد
باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود
فصل اول-درمالکیت
فصل دوم – در حق انتفاع
مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی
مبحث دوم – در وقف
مبحث سوم – در حق انتفاع از مباحات
فصل سوم – در حق ارتفاع نسبت به ملک غیر و در احکام و آثا املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اول – در حق ارتفاع نسبت به ملک غیر
مبحث دوم – در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث سوم – در حریم املاک
کتاب دوم – در اسباب تملک
قسمت اول – در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
باب اول – در احیاء اراضی موات و مباحه
باب دوم – در حیازت مباحات
باب سوم – در معادن
باب چهارم – در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله
فصل اول – در اشیاء پیدا شده
فصل دوم – در حیوانات ضاله
باب پنجم – در دفینه
باب ششم – در شکار
قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات
باب اول – در عقود و تعهدات بطور کلی
فصل اول – در اقسام عقود و معاملات
فصل دوم- در شرایط اساسی برای صحت معامله
مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آنها
مبحث دوم – اهلیت طرفین
مبحث سوم – در مورد معامله
مبحث چهارم – در جهت معامله
فصل سوم – در اثر معاملات
مبحث اول - در قواعد عمومی
مبحث دوم – در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
فصل چهارم – در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود.
مبحث اول – در اقساط شرط
مبحث دوم – در احکام شرط
فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
فصل ششم – در سقوط تعهدات
مبحث اول – در وفاء به عهد
مبحث – در اقاله
مبحث سوم – در ایراء
مبحث چهارم – در تبدیل تعهد
مبحث پنجم – در تهاتر
مبحث ششم – مالکیت ما فی الذمه
باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود
فصل اول – کلیات
فصل دوم – در ضمان قهری
مبحث اول – در غصب
مبحث دوم – در اتلاف
مبحث سوم – در تسبیب
مبحث چهارم – در استیفاء
باب سوم – در عقود معینه مختلفه
فصل اول – در بیع
مبحث اول – در احکام بیع
مبحث دوم – در طرفین معامله
مبحث سوم – در مبیع
مبحث چهارم – در آثار بیع
فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن
فقره دوم – در تسلیم
فقره سوم – در ضمان درک
فقره چهارم – در تادیه ثمن
مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول – در خیارات
اول – در خیار مجلس
دوم – در خیار حیوان
سوم – در خیار شرط
چهارم – در خیار تاخیر ثمن
پنجم – در خیار رویت و تخلف وصف
ششم – در خیار غبن
هفتم – در خیار عیب
هشتم – در خیار تدلیس
نهم – در خیار تبعض صفقه
دهم – در خیار تخلف شرط
فقره دوم – در احکام خیارات به طور کلی
فصل دوم – در بیع شرط
فصل سوم – در معاوضه
فصل چهارم – در اجاره
مبحث اول - در اجاره اشیاء
مبحث دوم – در اجاره حیوانات
مبحث سوم – در اجاره اشخاص
فقره اول – در اجاره خدمه و کارگر
فقره دوم – در اجاره متصدی حمل و نقل
فصل پنجم – در مزارعه و مساقات
مبحث اول – در مزارعه
مبحث دوم – در مساقات
فصل ششم – در مضاربه
فصل هفتم – در جعاله
فصل هشتم – در شرکت
مبحث اول – در احکام شرکت
مبحث دوم – در تقسیم اموال شرکت
فصل نهم – در و دیعه
مبحث اول – در کلیات
مبحث دوم – در تعهدات امین
مبحث سوم – در تعهدات امانت گذار
فصل دهم – در عاریه
فصل یازدهم – در قرض
فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی
فصل سیزدهم – در وکالت
مبحث اول – در کلیات
مبحث دوم – در تعهدات وکیل
مبحث سوم – در تعهدات موکل
مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضاء وکالت
فصل چهاردهم – در ضمان عقدی
مبحث اول – در کلیات
مبحث دوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
مبحث سوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
مبحث چهارم – در اثر ضمان بین ضامنین
فصل پانزدهم – در حواله
فصل شانزدهم – در کفالت
فصل هفدهم – در صلح
فصل هجدهم – در رهن
فصل نوزدهم – در هبه
قسمت سوم – در اخذ به شفعه
قسمت چهارم – در وصایا وارث
باب اول – در وصایا
فصل اول – در کلیات
فصل دوم – در موصی
فصل سوم – در موصی به
فصل چهارم – در موصی له
فصل پنجم – در وصی
باب دوم – در ارث
فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
فصل دوم – در تحقق ارث
فصل چهارم – در حجب
فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض
فصل ششم - در سهم الارث طبقات مختلفه وراث
مبحث اول – در سهم الارث وراث طبقه اول
مبحث دوم – در سهم الارث وراث طبقه دوم
مبحث سوم – در سهم الارث وراث طبقه سوم
مبحث چهارم – در میراث زوج و زوجه
کتاب سوم – در مقررات مختلفه
جلد دوم – در اشخاص
کتاب اول – در کلیات
کتاب دوم – در تابعیت
کتاب سوم – در اسناد سجل احوال
کتاب چهارم – در اقامتگاه
کتاب پنجم – در غایب مفقود الاثر
کتاب ششم – در قرابت
کتاب هفتم – در نکاح و طلاق
باب اول – در نکاح
فصل اول – در خواستگاری
فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج
فصل سوم – در موانع نکاح
فصل چهارم – شرایط صحت نکاح
فصل پنجم – وکالت در نکاح
فصل ششم – در نکاح منقطع
فصل هفتم – در مهر
فصل هشتم – در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
باب دوم – در انحلال عقد نکاح
فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح
فصل دوم – در طلاق
مبحث اول - در کلیات
مبحث دوم – در اقسام طلاق
مبحث سوم – در عده
کتاب هشتم – در اولاد
باب اول – در نسب
باب دوم – در نگاهداری و تربیت اطفال
باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری
کتاب نهم – در خانواده
فصل اول – در الزام به انفاق
کتاب دهم – در حجر و قیومیت
فصل اول – در کلیات
فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن
فصل سوم – در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید
فصل چهارم – در موارد عزل قیم
فصل پنجم – در خروج از تحت قیومیت
جلد سوم – در ادله اثبات دعوی
کتاب اول – در اقرار
کتاب دوم – در اسناد
کتاب سوم – در شهادت
باب اول – در موارد شهادت
باب دوم – در شرایط شهادت
کتاب چهارم – در امارات
کتاب پنجم – در قسم
منابع و ماخذ

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه