بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب قوانین و مقررات مجموعه قوانین دست نویس قانون تجارت
- مجموعه قوانین دست نویس قانون تجارت
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

مجموعه قوانین دست نویس قانون تجارت

شقایق چمن خواه

248,000 تومان 223,200 تومان
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

کمک آزمون

نام مولف

شقایق چمن خواه

سال انتشار

1402

نوبت انتشار

17

قطع کتاب جیبی
تعداد صفحه

400

تیراژ

1000

شابک

9786008719250

کتاب مجموعه قوانین دست نویس قانون تجارت

این کتاب مشتمل بر:

آموزش تحلیل مواد قانونی و مهارت در قانون خوانی

یادگیری سریع و آسان قانون با تکنولوژی شرح نگاری درون ماده ای

ویژه اساتید، دانشجویان، وکلا، قضات و داوطلبان آزمون های حقوقی 

قانون صدور چک با  اصلاحات 1397/08/23

برای مشاهده سایر آثار در زمینه قانون تجارت کلیک نمایید

 

فهرست

 

باب اول

تجار و معاملات تجارتی

باب دوم

دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
فصل اول : دفاتر تجاری
فصل دوم : دفتر ثبت تجارتی

باب سوم

شرکت های تجارتی
فصل اول : در اقسام مختلف شرکت ها و قواعد راجع به آنها
مبحث اول :شرکتهای سهامی
بخش 1:تعریف و تشکیل شرکت سهامی
بخش 2:سهام
بخش 3:تبدیل سهام
بخش 4:اوراق قرضه
بخش 5:مجامع عمومی
بخش 6:هیئت مدیره
بخش 7:بازرسان
بخش 8:تغییرات در سرمایه شرکت
بخش 9:انحلال و تصفیه
بخش 10:حسابهای شرکت
بخش 11:مقررات جزائی
مبحث دوم:شرکت با مسئولیت محدود
مبحث سوم:شرکت تضامنی
مبحث چهارم:در شرکت مختلط غیر سهامی
مبحث پنجم:شرکت مختلط سهامی
مبحث ششم:شرکت نسبی
مبحث هفتم:شرکتهای تعاونی تولید و مصرف
فصل دوم :در مقررات راجع به ثبت شرکتها و نشر شرکت نامه ها
فصل سوم : در تصفیه امور شرکتها
فصل چهارم:مقررات مختلفه

باب چهارم

برات-فته طلب-چک
فصل اول :برات
مبحث اول:صورت برات
مبحث دوم:در قبول و نکول
مبحث سوم:در قبولی شحص ثالث
مبحث چهارم:در وعده برات
مبحث پنجم:ظهر نویسی
مبحث ششم:مسئولیت
مبحث هفتم:درپرداخت
مبحث هشتم:تا دیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
مبحث نهم:حقوق و وظایف دارنده برات
مبحث دهم:در اعتراض(پروتست)
مبحث یازدهم:برات رجوعی
مبحث دوازدهم:قوانین خارجی
فصل دوم:درفته طلب
قانون صدور چک با اصلاحات بعدی
فصل سوم:چک
فصل چهارم:در مرور زمان

باب پنجم

اسناد در وجه حامل

باب ششم

دلالی
فصل اول:کلیات
فصل دوم:اجرت دلال و مخارج
فصل سوم:دفتر

باب هفتم

حق العمل کاری(کمیسیون)

باب هشتم

قرارداد حمل و نقل

باب نهم

قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی

باب دهم

ضمانت

باب یازدهم

در ورشکستگی
فصل اول:در کلیات
فصل دوم:در اعلان ورشسکتگی و اثرات آن
فصل سوم:در تعیین عضو ناظر
فصل چهارم:در اقدام به مهروموم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
فصل پنجم:در مدیر تصفیه
مبحث اول:درکلیات
مبحث دوم:در رفع توقیف و ترتیب صورت دارائی
مبحث سوم:در فروش اموال و وصول مطالبات
مبحث چهارم:در اقدامات تامینیه
مبحث پنجم:در تشخیص مطالبات طلبکارها
فصل هفتم:در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
مبحث اول:در دعوت طلبکار ها و مجمع عمومی آنها
مبحث دوم:در قراردادارفاقی
فقره اول:در ترتیب قرارداد ارفاقی
فقره دوم:در اثرات قرارداد ارفاقی
فقره سوم:در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
مبحث سوم:در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
فصل هشتم:در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها
مبحث اول:در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند
مبحث دوم:در طلبکارهائی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند
فصل نهم:در تقسیم بین طلبکار ها و فروش اموال منقول
فصل دهم:در دعوی استرداد
فصل یازدهم:در طریق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی

باب دوازدهم

در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
فصل اول:در ورشکستگی به تقصیر
فصل دوم: در ورشکستگی به تقلب
فصل سوم :در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند
فصل چهارم:در اداره کردن امول تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب

باب سیزدهم

در اعاده اعتبار

باب چهاردهم

اسم تجاری
باب پانزدهم
شخصیت حقوقی
فصل اول اشخاص حقوقی
فصل دوم:حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی
باب شانزدهم
مقررات نهائی

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه