بستن

- کلیات حقوق اساسی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

کلیات حقوق اساسی

دکتر سید جلال الدین مدنی

نا موجود موجود شد به من اطلاع بده

مشخصات کلی

نام ناشر

پایدار

نام مولف

دکتر سید جلال الدین مدنی

سال انتشار

1399

نوبت انتشار

26

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

202

تیراژ

500

شابک

9789649158358

 کلیات حقوق اساسی

 

مقدمه
فصل اول
-شناسایی حقوق اساسی
1- تعریف حقوق اساسی
2- جایگاه حقوق اساسی
3- مشخصات حقوق اساسی
4- سابقه حقوق اساسی
5- موضوع حقوق اساسی
6- ریشه یابی حقوق اساسی

فصل دوم

-منابع حقوق اساسی
منابع عام حقوق اساسی
اول- قانون اساسی
1- قانون اساسی مدون و غیرمدون
2- قانون اساسی با متن واحد و متعدد
3- قانون اساسی با ارزش واحد و متفاوت
4- مقدمه قانون اساسی
5- قانون اساسی در ارتباط با مذهب
6- قانون اساسی در قالب قانون عادی
7- طرق تصویب قانون اساسی
الف- مجلس موسسان
ب- مجلس خبرگان
ج- تصویب ملی
8- اصل برتری قانون اساسی بر قوانین عادی
9- تجدید نظر در قانون اساسی
-شیوه مجلس واحد یا مجلسین با اکثریت خاص
- شیوه تغییر قانون اساسی
مثل قوانین عادی
10- مشخصات لازم برای قانون اساسی
دوم- قوانین عادی منبع دیگر حقوق اساسی
سوم- احکام و فرامین رئیس مملکت
چهارم- رویه قضایی
پنجم- عادات و رسوم و عرف
ششم- نظریات علمای حقوق
هفتم- آئین نامه داخلی مجلس

فصل سوم- شناخت منشأ دولت

1-طرح موضوع منشأ دولت
2-نظریه الهیون
3-نظریه فطری بودن دولت
4-نظریه تکامل در منشأ دولت
5-نظریه قرارداد اجتماعی در منشأ دولت
6-نظریه غلبه
7-نظریه اقتصادی منشأ دولت
8-تعدد عوامل در منشأ دولت

فصل چهارم- ارکان و عناصر تشکیل دولت

1- تعریف دولت
2- تعریف ملت
3- امت و ملت
4- اتباع کشور و بیگانگان
6- وضع حقوق اتباع بیگانه
7- مقایسه وضع اتباع بیگانه در گذشته و حال
8- ترتیب پذیرش بیگانگان
9- تقسیم جمعیت به لحاظ جنس
11- مسئله اقلیت‌ها و حقوق آن‌ها
12- وضع حدود قلمرو
13- قلمرو آبی کشور
14- دریای سرزمینی
15- عرض دریای سرزمین
16- قلمرو هوایی
17- قلمرو واحد یا متعدد
18- حکومت مشترک در یک قلمرو
19- غیرقابل تجزیه بودن قلمرو
20- فروش، اجاره، معاوضه، استقلال بخشی از قلمرو
21- نوع و شکل قلمرو
22- قدرت عالی رکن سوم دولت
23- تعریف قدرت عالی
24- استقلال قدرت عالی
25- دائمی و منظم بودن قدرت عالی
26- منشأ قدرت عالی
27- حدود قدرت عالی
28- تجلی قدرت عالی در حاکمیت

فصل پنجم: تفکیک دولت‌ها از حیث استقلال

1- دولت مستقل مطلق
2- دولت با استقلال منضبط
3- دولت ناقص در استقلال
4- دولت تحت الحمایه
5- کشور خراج گذار
6- دولت اقمار

فصل ششم: تقسیم دولت از حیث ترکیب

1- طرح موضوع
2- دولت بسیط
3- دولت بسیط متمرکز
4- دولت بسیط غیرمتمرکز
5-دولت کشور مرکب
6- اتصال شخصی
7- اتصال واقعی
8- انفاق دول (کنفدراسیون)
9- اتحاد دول
10- تفاوت اتحاد با کنفدراسیون

فصل هفتم: تقسیم دولت از جهت شکل

1- حکومت سلطنتی
2- موروثی و انتخابی بودن سلطنت
3- سلطنت محدود و نامحدود
4- اقسام سلطنت مشروطه
5- کشور جمهوری و اقسام آن
6- ریاست جمهور واحد یا متعدد
7- جمهوری ریاستی و جمهوری پارلمانی
8-رژیم حکومت بر اساس احزاب

فصل هشتم: تفکیک قوا

1- شناسایی مسئله تفکیک قوا
2- برخورد آراء در تفکیک قوا
3- تشریح نظریه تفکیک قوا
4- انواع تفکیک قوا
5- تفکیک مطلق و نتایج ناشی از آن
6- نظریه تفکیک دو قوه
7- قوه موسس و تعدیل
8- تفکیک نسبی قوا

فصل نهم: قوه مقننه

1- مباحث مربوط به قوه مقننه
2- پارلمان از یک یا دو مجلس
3- طرفداران تشکیل پارلمان با دو مجلس
4- دلایل طرفداران پارلمان با مجلس واحد
5- انواع تشکیل مجلس عالی
6- ترتیب انتخاب اعضای مجلس ملی
7-شرایط انتخاب شدن
8- تنوع در انتخابات
9- انتخابات یک درجه و دو درجه
10- انتخابات عمومی و صنفی
11- انتخابات با رأی خانوادگی
12- انتخابات با حق رءی متعدد
13- انتخابات فردی و جمعی
14- انتخابات با اکثریت و تناسبی
15- انتخابات علنی و مخفی
16- انتخبات اجباری و اختیاری
17-ترتیبات و تشریفات انتخابات

فصل دهم: پارلگان از افتتاح تا اختتام

1- افتتاح پارلمان
2- اعتبار نامه و رسیدگی به آن
3- مصونیت پارلگانی
4- مقرری اعضای مجلس
5- انعقاد تا انحلال مجلس

فصل یازدهم: وظایف قوه مققننه

1- وضع قانون
2- تصویب بودجه
3- تصویب معاهدات
4- تفسیر قانون
5- محاکمه و رئیس جمهور و وزراء
6- نظرات در اعمال وزراء
7-رسیدگی به شکایات کلی مردم
8-بعضی نکات مربوط به مقننه

فصل دوازدهم: قوه مجریه

1- مفهوم قوه مجریه
2- تحول قوه مجریه در قرون معاصر
3- طبقه بندی کلاسیک قوه مجریه
4- سلطنت در کشورهای پادشاهی
5- ولایت عهدی
6- ولایت عهدی زنان
7- نیابت سلطنت
8- وظایف قوه مجریه
9- وظایف اجرایی و اداری قوه مجریه
10- وظایف رئیس قوه مجریه در ارتباط با قضائیه
11- وزرا در قوه مجریه
12- مسئولیت وزرا

فصل سیزدهم: قوه قضائیه

1- جایگاه قوه قضائیه
2- دستگاه اداری قوه قضائیه
3- تساوی در برابر دادگاه‌ها
4- تأسیس دادگاه به موجب قانون
5- اصل علنی بودن محاکمات
6-اصل مراجعه به دادگاه عمومی
7-اصل قابل تجدید نظر بودن احکام
8-اصل مجانی بودن رسیدگی
9- تطبیق قانون عادی با قانون اساسی
10-حضور هیأت منصفه
11- دیوانعالی کشور واحد
12- اصل قانونی بودن مجازات

فصل چهاردهم: حقوق و آزادی‌های سیاسی

1- حقوق آزادی‌های سیاسی
2- آزادی فردی
3- آزادی تعلیم و تربیت
4- آزادی بیان و مطبوعات
5- آزادی شغل و کار
6- آزادی مطبوعات
7-آزادی اجتماعات
8-آزادی مکاتبات و مخاطرات
9-احترام به اصل تساوی
10-تساوی در برابر قانون
11-تساوی در برابر دادگاه
12-تساوی در پرداخت مالیات
13-تساوی در نظام وظیفه
14- تساوی از حیث مشاغل دولتی
15-مصونیت منزل
16-بحث پایانی

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه