بستن

- حقوق بین الملل عمومی
 • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

حقوق بین الملل عمومی

دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی

320,000 تومان 288,000 تومان

ناشر: گنج دانش

مولف: دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی

خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

گنج دانش

نام مولف

دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی

سال انتشار

1402

نوبت انتشار

79

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

584

تیراژ

5000

شابک

9789647618496

کتاب حقوق بین الملل عمومی|دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی|گنج دانش

کلیک نمایید:

مقالات معرفی کتب حقوقی 

 

فهرست مطالب :

 • فصل اول – مفهوم کلی حقوق بین الملل
 • بخش اول – تعریف حقوق بین الملل
 • بخش دوم – وجه تسمیۀ حقوق بین الملل
 • بخش سوم – ماهیت و ضرورت وجودی حقوق بین الملل
 • بخش چهارم – عوامل مؤثر در توسعه و تحول حقوق بین الملل
 • فصل دوم – تاریخ تحول حقوق بین الملل
 • بخش اول – دوران باستان
 • بخش دوم – قرون وسطی
 • بخش سوم – عصر جدید
 • بخش چهارم – از کنگرۀ وین تا کنفرانس های صلح لاهه
 • بخش پنجم – از کنفرانس های صلح لاهه تا پایان جنگ جهانی دوم
 • بخش ششم – از تأسیس سازمان ملل متحد تا کنون
 • فصل سوم – مبانی حقوق بین الملل
 • بخش اول – مکتب حقوق طبیعی یا فطری
 • بخش دوم – مکتب اراده گرایی
 • بخش سوم – مکتب عینی گرایی
 • فصل چهارم – حقوق بین الملل و حقوق داخلی
 • بخش اول – تبیین موقعیت ها
 • بخش دوم – تبیین مناسبات
 • فصل پنجم – منابع حقوق بین الملل
 • بخش اول – معاهدات بین المللی
 • بخش دوم – عرف بین المللی
 • بخش سوم – اصول کلی حقوقی
 • بخش چهارم – سایر منابع حقوق بین الملل
 • فصل ششم – اعضای جامعه بین المللی
 • بخش اول – کشورها
 • بخش دوم – سازمان های بین المللی
 • بخش سوم – اشخاص خصوصی در حقوق بین الملل
 • بخش چهارم – نهضتهای آزادیبخش ملی
 • بخش پنجم – وضعیت خاص واتیکان یا سریر مقدس
 • فصل هفتم – حقوق دریاها و آبراه های بین المللی
 • بخش اول – حقوق دریاها
 • بخش دوم – حقوق آبراه های بین المللی
 • فصل هشتم – حقوق بین المللی هوایی و فضایی
 • بخش اول – حقوق بین المللی هوایی
 • بخش دوم – حقوق بین المللی فضایی
 • فصل نهم – حقوق دیپلماتیک و کنسولی
 • بخش اول – حقوق دیپلماتیک
 • بخش دوم – حقوق کنسولی
 • فصل دهم – مسؤولیت بین المللی
 • بخش اول – ملاحظات کلی
 • بخش دوم – مبنا و منشأ مسؤولیت بین المللی
 • بخش سوم – موجبات تحقق مسؤولیت بین المللی
 • بخش چهارم – موجبات زایل کننده وصف متخلفانۀ عمل
 • بخش پنجم – بر عهده گرفتن مسؤولیت بین المللی
 • بخش ششم – آثار مسؤولیت بین المللی : جبران خسارت
 • فصل یازدهم – فیصلۀ مسالمت آمیز اختلافات بین المللی
 • بخش اول – مفهوم و ماهیت اختلاف بین المللی
 • بخش دوم – روشهای فیصلۀ اختلاف بین المللی
 • فصل دوازدهم – جنگ و توسل به زور در حقوق بین الملل
 • بخش اول – منع توسل به زور و تحریم جنگ
 • بخش دوم – مشروعیت جنگ و توسل به زور
 • بخش سوم – مفهوم حقوقی جنگ و حقوق جنگ
 • فهرست منابع
 • فهرست تفصیلی مطالب
 • واژه نامه

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه