بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب کاربردی سایر کتب کاربردی مبانی نظام دادرسی کیفری اسلامی
- مبانی نظام دادرسی کیفری اسلامی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 1

مبانی نظام دادرسی کیفری اسلامی

علی شیعه‌علی|مهین راوند

150,000 تومان 135,000 تومان

دسته بندی: حقوق > کتب کاربردی

مولف: علی شیعه‌علی|مهین راوند

ناشر: کتاب آوا

خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

علی شیعه‌علی|مهین راوند

سال انتشار

1400

قطع کتاب وزیری شومیز

کتاب مبانی نظام دادرسی کیفری اسلامی/مولفان علی شیعه‌علی، مهین راوند

مجموعه اقداماتی که از زمان ارتکاب جرم آغاز و با اجرای مجازات فرد مرتکب پایان می­یابد، بازه یک نظام دادرسی کیفری را تشکیل می­دهد. این بازه شامل تعقیب، تحقیق مقدماتی، جمع­آوری مدارک و مستندات جرم، بازجویی از متهم، تحقیق از اهل­خبره، پرسش از مطلعین، برگزاری جلسه دادرسی، صدور رأی و هم­چنین اجرای مجازات مرتکب جرم ( و یا احتمالاً برائت و آزادی متهم) می­باشد.

هر دولتی برای حفظ نظم و آرامش جامعه خود و هم­چنین تضمین حسن اجرای قوانین وضع­شده، اقدام به ایجاد ساختاری هدف­مند و در عین حال مناسب حال جامعه خود برای ترتیب رسیدگی به جرایم ارتکاب یافته می­نماید.

در پژوهش پیش رو به بررسی سه نظام مهم و تأثیرگذار دادرسی کیفری پرداخته­ ایم که عبارت از «نظام دادرسی اتهامی»، «نظام دادرسی تفتیشی» و «نظام دادرسی مختلط» می­باشند. ترتیب بررسی فوق کاملاً از روی عمد می­باشد؛ چرا که این سه نظام به همین ترتیب به دنبال هم شکل گرفته و رواج یافته­اند. در واقع با روشن شدن ایرادات هر یک از آنها نظام بعدی به روی کار آمده است. این بررسی در واقع به مثابه مقدمه برای اصل پژوهش­مان تلقی می­گردد. اصل این پژوهش، بررسی موشکافانه دو نظام دادرسی اسلامی و ایران است. شارع مقدس با علم به اصل مصالح و مفاسد متوجه بشر و جامعه انسانی نوعی ساختار برای رسیدگی به جرایم ارتکابی (و اصلاً رویارویی با پدیده مجرمانه) وضع کرده است که این نظام را فقهای بزرگ اسلام از لابه­لای نصوص وارده (اعم از آیات و روایات) استخراج و تبیین نموده­اند.

در واقع قصدمان بر این است تا به نوعی ویژگیهای اصلی این نظام را دسته­بندی کنیم و به نوعی شناخت از شکل رسیدگی به پرونده­های کیفری در چارچوب دادرسی به شیوه اسلامی دست یابیم.

هم­چنین این مطلب در مورد نظام دادرسی کیفری ایران نیز صادق است؛ با این تفاوت که این بار این خود انسان بوده است که با در نظر گرفتن شرایط جامعه اقدام به تدوین ساختاری شکیل برای رسیدگیهای کیفری نموده است. البته نباید از نظر دور داشت که توجه ویژه­ای هم به نظام دادرسی اسلام شده است و تلاش بر این بوده است که حداکثر نزدیکی به نظام اسلامی اتفاق بیفتد. به هر حال در مقام مقایسه هم میزان این نزدیکی را مورد بررسی قرار داده­ایم.

در واقع سؤال اصلی در این پژوهش این است که نظام اسلامی و پس از آن، نظام ایران چه نوع نظامی می­باشند؟ آیا حفظ حقوق متهم و یا شاکی اصل است؟ یا حفظ و استیفای حقوق جامعه؟

متأسفانه تا کنون به نظام دادرسی کیفری اسلامی با نگاهی نوین و به­روز نگریسته نشده است. این نظام هم­چنان روز به روز مهجورتر می­گردد و اقبال نسبت به نظام­های وارداتی غربی بیشتر و بیشتر می­گردد؛ حال آن که این نظام اگر با نگاهی جدید نگریسته شود و برخی نکات و جزئیات به آن افزوده گردد (به دلیل تغییر زمان) به خوبی می­تواند راه­گشای دستگاه قضاء کشورهای اسلامی قرار گیرد.از طرفی سالهاست که ضرورت ایجاد یک نظام دادرسی کیفری مناسب (جامع، مانع و کامل) در کشورمان مطرح است (درست از پس از انقلاب اسلامی).

علت این امر نیز روشن است:

1- ضعف نظام دادرسی سابق

2- تلاش برای اسلامی کردن کلیه شئونات و قوانین کشور

حال اگر نظام دادرسی کیفری اسلامی را با نگاهی دیگر بنگریم و اندکی آن را بومی کشورمان کنیم (با حفظ اصول و افزودن برخی جزئیات) صاحب نظامی کارآمد خواهیم شد.

 

فهرست مطالب

 

 مقدمه.. 11

تعاریف عملیاتی.. 12

نظام دادرسی کیفری.. 12

مرحله تحقیقات مقدماتی.. 13

مرحله دادرسی در دادگاه 13

علنی بودن دادرسی (و سرّیبودن) 13

شفاهی بودن رسیدگی (و کتبیبودن) 13

تدافعی بودن محاکمه. 14

بی طرفی قاضی.. 14

اصل برابری سلاحها 14

 

فصل اول: نظامهای دادرسی کیفری، نظام اتهامی، نظام تفتیشی، نظام مختلط... 15

گفتار نخست: نظام اتهامی... 15

مبحث نخست: تاریخچه نظام اتهامی.. 15

مبحث دوم: ویژگیهای نظام دادرسی کیفری اتهامی.. 19

ضرورت طرح شکایت از سوی شاکی.. 19

عدم وجود قاضی حرفهای.. 19

علنی بودن محاکمه. 20

شفاهی بودن رسیدگی، 20

تدافعی بودن محاکمه. 21

بی طرفی قاضی.. 21

لزوم اقناع وجدان قاضی، 22

رعایت تساوی بین اصحاب دعوی.. 22

مبحث سوم: جریان دادرسی، گردش کار و ادله اثبات.. 23

دوره بربرها 23

الف) قسامه. 23

ب) اوردالی.. 24

پ) دوئل.. 25

دوره ملوک‌ا‌لطوایفی.. 26

مبحث چهارم: ارزیابی نظام اتهامی.. 26

گفتار دوم: نظام تفتیشی... 28

مبحث نخست: علت نامگذاری.. 28

مبحث دوم: تاریخچه و سابقه پیدایش.... 29

مبحث سوم: ویژگیها و شرایط نظام تفتیشی.. 32

وجود مقام خاص برای تعقیب... 32

وجود قضات حرفه‌ای.. 32

وحدت قاضی و دادستان.. 33

عدم استقلال کامل قضات.. 33

کتبی بودن رسیدگی.. 33

غیرعلنی (سرّی)بودن رسیدگی.. 34

غیرتدافعی بودن رسیدگی.. 34

لزوم احراز دلایل قانونی.. 34

امکان رسیدگی به جرم واحد در چند دادگاه 35

وجود مرحله تحقیقات مقدماتی.. 35

مبحث چهارم: جریان کار و نحوه رسیدگی.. 35

به جریان انداختن دعوی عمومی.. 35

تحقیقات مقدماتی.. 36

تحقیقات قطعی و جلسه محاکمه. 36

الف) تحقیقات قطعی.. 36

ب) جلسه محاکمه. 37

پ) راههای تجدیدنظر. 38

مبحث پنجم: ادله اثبات دعوی (جرم) 38

اقرار متهم. 38

شهادت شهود. 39

سایر ادله. 40

مبحث ششم: ارزیابی نظام تفتیشی.. 40

محاسن.. 40

الف) دفاع از اجتماع. 41

ب) حفظ نظام موجود. 41

پ) بررسی کارشناسانه و دقیق جرم. 41

ت) جلوگیری از فرار متهم. 41

ث) کتبی بودن مراحل رسیدگی.. 42

معایب... 42

الف) الزام متهم به ادای سوگند. 42

ب) عدم امکان دخالت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی.. 42

پ) عدم اطلاع کامل متهم نسبت به اتهامات وارده 42

ت) الزام قضات به دستور اجرای مجازات در همان روز صدور حکم. 42

ث) الزام شاهد به تأیید مؤدای گواهی.. 43

ج) غیرعلنی بودن جریان محاکمه. 43

چ) انتقادات وارد بر شکنجه. 43

گفتار سوم: نظام دادرسی مختلط... 44

مبحث نخست: تاریخچه. 44

مبحث دوم: ویژگی‌های نظام دادرسی مختلط.. 47

مرحله تحقیقات مقدماتی.. 48

مرحله رسیدگی و صدور حکم. 48

مبحث سوم: یک بررسی کلّی.. 49

مبحث چهارم: تحولات نظام مختلط.. 49

حق دفاع متهم. 51

تأمین آزادی متهم. 52

 

فصل دوم: نظام دادرسی کیفری اسلام مقایسه و تطبیق آن با نظام‌های دادرسی کیفری... 55

گفتار نخست: ویژگیهای مشترک با نظام اتهامی... 56

علنی بودن دادرسی.. 56

شفاهی بودن رسیدگی.. 60

رعایت تساوی بین اصحاب دعوی.. 61

بی طرفی قاضی.. 64

ضرورت طرح شکایت از سوی شاکی (برای شروع تعقیب) 69

در حقوق‌الناس... 69

در حقوق‌الله.. 71

مستندات روایی فقهای امامیه. 73

نظر اهل سنت... 74

حرص بر شهادت (شهادت متبرّع) 79

گفتار دوم: ویژگیهای مشترک با نظام تفتیشی... 81

وجود قضات حرفه‌ای.. 81

وجود مرحله تحقیقات مقدماتی.. 82

غیرتدافعی بودن محاکمه. 88

عدم تلقین دلیل توسط حاکم به طرفین دعوی.. 90

رأی سایر مذاهب... 92

مستندات روایی اهلسنت بر تدافعی بودن محاکمه. 94

دعاوی کیفری.. 95

لزوم احراز دلایل قانونی.. 98

نتیجه‌گیری... 99

 

 

فصل سوم:   نظام دادرسی کیفری ایران مقایسه و تطبیق آن با نظامهای دادرسی کیفری... 103

گفتار نخست: تاریخچه آئین‌دادرسیکیفری ایران.. 103

مبحث نخست: دوران پیش از اسلام. 104

ویژگی‌های برجسته دادرسی در آن دوران.. 105

شکنجه برای گرفتن اقرار 105

عدم وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها 106

عدم وجود اصل برائت... 106

عدم وجود مسئولیت کیفری به معنای امروزی.. 106

مسئولیت و مجازات جنبه شخصی و انفرادی نداشت. 106

مقدم بودن بازپرسی بر دادرسی.. 106

حق دفاع برای متهم. 107

مبحث دوم: دوران اسلامی.. 107

الف) دادگاه‌های شرع. 107

ب) دادگاه‌های عرف.. 108

مبحث سوم: دوران مشروطیت... 109

اصلاحات قانون اصول محاکمات جزایی تا پیش از انقلاب اسلامی.. 112

اصلاحات سال 1311. 112

اصلاحات سالهای 1335 و 1337. 112

تشکیل دادگاه اطفال.. 112

اصلاحات قسمتی از قوانین آئیندادرسیکیفری و کیفر عمومی.. 113

مبحث چهارم: دوران جمهوری اسلامی.. 113

دگرگونیهای قانون آئین دادرسیکیفری.. 114

لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی.. 114

لایحه اصلاح قوانین آئین دادرسیکیفری (مصوب 25/11/63) 115

قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها (مصوب 31/3/68) 115

قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور (مصوب 31/3/68) 115

قانون تجدید نظر آرای دادگاهها (مصوب 17/5/72) 115

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.. 115

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری.. 116

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/81) 117

گفتار دوم: بررسی نظام کنونی... 118

مبحث نخست: مرحله تحقیقات مقدماتی.. 118

1) نهاد دادسرا 119

سلسله مراتب... 120

الف) دادیاران و قضات تحقیق.. 120

ب) بازپرسان.. 120

استقلال نهاد تعقیب... 120

الف) استقلال نسبت به بازپرسان و قضات تحقیق.. 120

ب) استقلال نسبت دادگاهها 120

ج) استقلال نسبت به شاکی.. 121

د) استقلال نسبت به متهم. 121

وحدت نهاد تعقیب... 121

رد قضات دادسرا 121

عدم مسئولیت دادسرا 121

ویژگیهای مرحله تحقیق مقدماتی.. 122

کتبی بودن تحقیقات.. 122

سرّی بودن تحقیقات مقدماتی.. 123

غیرعلنی بودن تحقیقات مقدماتی.. 124

غیرتدافعی بودن تحقیقات مقدماتی.. 126

مبحث دوم: مرحله دادرسی (محاکمه) 127

ویژگیها 127

علنی بودن محاکمات.. 127

تدافعی بودن محاکمات.. 128

تفهیم اتهام. 129

حق داشتن وکیل.. 129

اصل برائت... 130

اقناع وجدان قاضی.. 131

شفاهی بودن رسیدگی.. 132

یک بررسی کوتاه 133

جمع‌بندی.. 133

 

منابع و مآخذ.. 135

کتابهای فارسی.. 135

مقاله‌های فارسی.. 137

کتابهای عربی.. 137 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه