بستن

- حقوق اساسی آزمونی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 1

حقوق اساسی آزمونی

شهربانو زکی پور

270,000 تومان 243,000 تومان

دسته بندی: کتب آزمونی و منابع کمکی > دروس تخصصی > حقوق اساسی

ناشر: کتاب آوا

مولف: شهربانو زکی‌پور

خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

شهربانو زکی پور

سال انتشار

1400

نوبت انتشار

1

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

378

تیراژ

300

شابک

9786003466340

کتاب حقوق اساسی آزمونی / مولف شهربانو زکی پور

 

فهرست مطالب

قانون اساسی    9

دفتر نخست: حقوق اساسی 1    53
بخش اول: چشمانداز کلی    53
معانی مختلف دولت در حقوق عمومی    73
منشأ حاکمیت:    81
ویژگیهای حقوقی حاکمیت و نحوه محدود کردن آن:    82
اشکال مختلف دموکراسی    95
حقوق و آزادی‌های عمومی    97
اول- برداشتهای مختلف از حقوق فردی و آزادیهای عمومی    98
الف- نظریه محدودیّت    98
ب- نظریه مقاومت    99
ج- نظریه مشارکت    99
د- نظریه آزادی صوری و آزادی واقعی    99
دوم- مهمترین حقوق و آزادیها    100
الف- آزادی عملکرد فردی    100
ب-آزادی اندیشه    101
ج- آزادی گردهمایی    102
د- آزادیهای اقتصادی و اجتماعی    103
سوم- محدودیتهای حقوق بشر    104
تفکیک قوا    104
تفکیک قوا و دو برداشت:    107
اقسام مجلس دوم    114
رویایی موافقان و مخالفان نظام دو مجلسی:    115
بخش دوم- سازمان داخلی مجالس:    116
الف- مصونیّت پارلمانی:    117
ب- حمایت از پارلمان در برابر اهانت:    118
ج- مانعه‌الجمع بودن سمت نمایندگی با سایر مشاغل:    119
د- حقوق و پاداش:    119
ه- استقلال پارلمان:    119
و- استخوان‌بندی سازمانی:    120
1- رئیس و هیأت رئیسه:    120
2- سازمان اداری:    121
3- کمیسیونها:    121
1-3) کمیسیونهای عادی    121
2-3) کمیسیونهای تخصصی:    122
جریان وضع قانون:    124
تصویب قوانین در نظامهای دو مجلسی:    126
پارلمان و رئیس کشور:    129
پارلمان و وزیران:    130
3-3) نظارت بر اعمال اعمال اجرایی:    130
4-3) کارویژه قضایی:    131
قوه مجریه یا دستگاه حکومت:    131
اقسام قوه مجریه:    132
رئیس کشور:    134
نخست وزیر و هیأت وزیران:    137
تعیین و نصب وزیران:    138
دستگاههای اداری:    139
قوه قضائیه:    140
شورای عالی قضایی:    142
قضاوت سیاسی:    143
قضاوت اداری:    144
شورای دولتی:    144
قضاوت درباره قانون ( قضاوت دستورنامه‌ای):    145
انتخابات:    146
اول- رأی، انتخاب کردن، انتخاب شدن    147
دوم- اجرای انتخابات:    154
سوم- احزاب و انتخابات:    157

دفتر دوم: حقوق اساسی2    161
1- ممنوعیت جمع مشاغل    161
الف- موارد ممنوعیت جمع مشاغل    162
یک- ممنوعیت جمع دو شغل دولتی    162
دو- ممنوعیت جمع مشاغل اعضای قوه مجریه در مؤسسات دولتی    162
سه- ممنوعیت جمع مشاغل دولتی با پارهای از مشاغل:    163
چهار- ممنوعیت جمع مشاغل دولتی و خصوصی:    163
ب- موارد استثنای ممنوعیت جمع مشاغل    163
ج- مجازات نقض ممنوعیت جمع مشاغل:    164
فصل اول- رهبری    164
الف- مسئولیت سیاسی:    166
ب- مسئولیتهای مالی و حقوقی:    167
الف- تفویض اختیار:    167
ب - توقف و پایان رهبری:    167
ج- وظایف و اختیارات رهبری:    168
اول- وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور:    168
دوم- وظایف و اختیارات رهبری در قوای سهگانه:    169
سوم- رهبری در قوه قضائیه:    171
فصل دوم- قوه مقننه:    171
اول- ترکیب نهاد قوه مقننه:    172
بخش اول- مجلس شورای اسلامی:    172
1- زمان انتخابات و دوره نمایندگی:    172
2- شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان:    173
3-کیفیت انتخابات و اخذ رأی:    173
4- تشکیل و افتتاح مجلس:    174
5- اداره مجلس:    174
6- علنی بودن جلسات:    176
7- حضور اعضای قوه مجریه و شورای نگهبان در مجلس:    176
1-7) حضور اعضای قوه مجریه:    176
2-7) حضور اعضای شورای نگهبان:    177
8- نمایندگان:    177
1-8- نمایندگی:    177
2-8- سمت نمایندگی:    178
3-8- مصونیت نمایندگان:    178
9- قطع دوره نمایندگی:    180
10- نظارت مجلس بر تدوین بودجه:    181
بخش دوم- شورای نگهبان:    183
1- اعضای شورا:    183
2- دوره مأموریت اعضای شورا:    183
3- اداره شورای نگهبان:    184
4- حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس:    185
5- وظایف و اختیارات شورای نگهبان:    186
1-5.نظارت بر قوانین و مقررات:    186
2-5. تفسیر قانون اساسی:    188
3-5. نظارت بر داوطلبی، انتخابات و همهپرسی:    189
بخش سوم- قوه مجریه:    189
1- ریاستجمهوری:    189
1-1.شرایط داوطلبی:    189
تعریف، معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری    190
2-1. انتخابات ریاست‌جمهوری    192
3-1. مسئولیتهای رئیس‌جمهور:    193
4-1. همکاران رئیس‌جمهور:    194
5-1. کفالت ریاست‌جمهوری:    194
6-1. وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور:    195
بند اول- هیأت وزیران:    200
بند دوم-کمیسیونها:    201
بند سوم- وظایف و اختیارات هیأت وزیران:    202
بند سوم- وزیران:    208
بخش چهارم- قوه قضائیه:    213
1- استقلال قوه قضائیه:    213
2- اهداف قوه قضائیه:    214
3- وظایف قوه قضائیه:    214
4- اداره قوه قضائیه:    215
5- قضات:    217
1-5. استخدام قضات    217
2-5. مصونیت قضات:    218
3-5- مسئولیت مدنی قضات:    219
6- محاکمات:    220
7. تشکیلات قوه قضائیه:    221
1-7. دیوان عالی کشور:    221
2-7. محاکم نظامی:    222
3-7. دیوان عدالت اداری:    223
بخش پنجم- نهادهای اساسی خاص:    230
ب- صدا و سیما:    243
ج- شورای عالی امنیت ملی:    244
د- مجمع تشخیص مصلحت نظام:    245

دفتر سوم: تفاسیر شورای نگهبان    295
 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه