بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب دانشگاهی حقوق ثبت شرح کامل حقوق ثبت، مشتمل بر عملیات مقدماتی ثبت
- شرح کامل حقوق ثبت، مشتمل بر عملیات مقدماتی ثبت
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

شرح کامل حقوق ثبت، مشتمل بر عملیات مقدماتی ثبت

حسین صباغیان

نا موجود موجود شد به من اطلاع بده

مشخصات کلی

نام ناشر

جنگل

نام مولف

حسین صباغیان

سال انتشار

1

نوبت انتشار

1397

قطع کتاب وزیری شومیز
شابک

9786003168534

شرح کامل حقوق ثبت، مشتمل بر عملیات مقدماتی ثبت

 

بخش اول: حقوق ثبت

1- ثبت
2- مراد از حقوق ثبت اسناد املاک
3- مراد از سند
4- حقوق
5- ثبت املاک
6- ثبت اسناد
7- تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت
8- ثبت اسناد در اداره ثبت دو جنبه دارد
9- هدف ثبت املاک
10- هدف ثبت اسناد
11- آثار ثبت املاک
11-1- آثار ثبت اسناد (و برخی امتیازات قانونی آن‌ها)
12- منابع حقوق ثبت
13- تشکیلات اداری ثبت
14- وظایف اداره کل امور املاک
14-1- کاداستر
15- اداره کل امور اسناد و سردفتران
16- وظایف اداره امور اسناد
17- اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی
18- اداره مالکیت صنعتی
19- ثبت اختراعات
20- دفاتر ثبت
21- امضای دفاتر توسط دادستان یا نماینده او
22- جعل در دفاتر ثبت
23- دفتر توزیع اظهارنامه
24- اهمیت دفتر توزیع اظهارنامه
25- مراجعه به دفاتر ثبت
26- صلاحیت مأموران ثبت و دفاتر اسناد رسمی
27- توضیح چند اصطلاح در ثبت املاک
28- ثبت املاک
29- ثبت ملک
30- ثبت عادی و مستند آن
31- خالصه
32- ثبت عمومی (اجباری) املاک
33- عملیات مقدماتی ثبت عمومی
33-1- موضوع آگهی ثبت عمومی (ماده 9 قانون ثبت)
33-2- وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
34- نکته‌های آگهی ثبت عمومی
35- متن آگهی ثبت عمومی
36- اموال و املاک قابل ثبت
37- املاکی که قابل ثبت نیست
38- وضعیت ثبتی اموال عمومی‌ای که به ملک خصوصی تبدیل می‌شوند
39- توضیح چند اصطلاح
40- انتشار آگهی مقدماتی (آگهی موضوع ماده 10 ق.ث.)
41- مندرجات آگهی ماده 10 ق.ص. (آگهی مقدماتی)
42- اقدامات پس از انتشار اولین آگهی مقدماتی ثبت
43- احراز تصرف مالکانه
44- موعد پذیرش اظهارنامه
45- چه اشخاصی می‌توانند متقاضی ثبت باشند؟
46- املاکی که قابل ثبت نیستند
47- تغییر طبیعت املاک
48- ثبت املاک مشمول اصلاحات ارضی
49- استملاک اتباع بیگانه جهت سکونت مصوب 1328
50- درخواست ثبت زاید بر سهام
51- توضیح چند اصطلاح
52- روش قبول درخواست ثبت ملک
53- پرسش و پاسخ و طرح چند مسأله و پاسخ آن‌ها
54- چه کسانی حق تقاضای ثبت ملک را دارند>
55- موارد لزوم کاربرد اظهارنامه رسمی در حقوق ثبت را مستنداً توضیح دهید.
56- ..........
56-1- معامله با حق استرداد و تفاوت آن با رهن
56-2- فرق رهن و معاملات با حق استرداد
56-3- تمرین- مسأله‌ای در رابطه با معامله با حق استرداد و پاسخ آن
57- آگهی نوبتی (آگهی موضوع ماده 11 قانون ثبت)
57-1- کیفیت انتشار آگهی‌های نوبتی
57-2- وجه تسمیه آگهی نوبتی
57-3- مبنا و هدف آگهی نوبتی
57-4- موارد الزامی که باید در نوبت آگهی نوبتی قید گردد
57-5- تکلیف حقوق ارتفاقی در آگهی‌های نوبتی
57-6- موارد عدم انتشار آگهی نوبتی
57-7- مهم‌ترین آگهی‌های ثبتی
57-8- اشتباهات مؤثر و غیرمؤثر در آگهی‌های نوبتی
58- تمرین عملی
59- آگهی تحدید حدود (آگهی موضوع 14 ق.ث.)
60- مبنا و هدف آگهی تحدید حدود
61- نکات مهم در مورد آگهی تحدید حدود
62- موعد و مندرجات انتشار آگهی تحدید حدود
63- موارد عدم انتشار آگهی تحدیدی
64- عملیات تحدید حدود و تعیین حقوق ارتفاقی
64-1- توضیح ملک چیره و مسلط، ملک مقهور و خادم
65- حالات تحدید حدود و تعیین حقوق ارتفاقی
66- اشتباهات در آگهی تحدید حدود
67- نحوه عملیات تحدیدی
67-1- مقیاس نقشه
67-2- تعیین حقوق ارتفاقی هنگام تعیین حدود
67-3- مواردی که در مورد آن‌ها عملیات تحدید حدود، انجام نمی‌شود
68- تعیین حدود اختصاصی
69- تحدید حدود املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی
70- نحوه صدور اسناد مالکیت ارضی مشمول اصلاحات ارضی در شهرها و روستاها
71- هیأت تشخیص و وظیفه آن در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین
72- اقدامات اداره ثبت پس از تسلیم صورت مجلس تحدیدی
73- مسأله‌ای در خصوص این که «تحدید حدود» آخرین مرحله از عملیات مقدماتی ثبت است
74- اعتراضات ثبتی
75- انواع اعتراضات ثبتی
76- احکام اعتراض بر ثبت ملک
76-1- محل تقدیم اعتراض بر ثبت ملک
76-2- مهلت اعتراض بر ثبت ملک
76-3- نحوه تقدیم اعتراض بر ثبت ملک
76-4- کسانی که حق اعتراض بر ثبت ملک را دارند
77- اعتراض بر تحدید حدود
78- اعتراض به حقوق ارتفاقی
79- تمرین- مسأله‌ای در خصوص چگونگی اعتراض به ثبت ملک و ارفاق قانونی در مورد مهلت اعتراض
80- تمرین- مسأله‌ای در خصوص اعتراض به تحدید حدود
81- اعتراض در تجدید حدود املاک و قطعات تقسیم شده در اصلاحات ارضی
82- بررسی تطبیقی شرط مجاورت یا عدم آن در اعتراضات ثبتی
83- امکان جمع اعتراضات ثبتی
84- عدم مانعیت اعتراضات ثبتی در انجام معاملات (تکلیف املاک مورد اعتراض)
85- مواردی که اعتراضات ثبتی در اداره ثبت، تعیین تکلیف می‌شود و به دادگاه فرستاده نمی‌شود
86- تجدید دادخواست اعتراض
87- اصر انقضاء مدت اعتراض
88- سقوط حق اعتراض
89- فوت معترض بر ثبت در اعتراضات ثبتی
90- حجر یا فوت کسی که نسبت به ملک مورد ثبت، اقامه دعوا کرده است
91- انتقال ملک در اثناء عملیات مقدماتی ثبت
92- خلاصه اقدامات مربوط به اعتراضات ثبتی
93- عملیات مقدماتی ثبت یک ملک
94- املاک جاری
95- سند مالکیت و زمان صدور آن
96- دفتر املاک و کیفیت ثبت ملک در دفتر املاک
97- تمرین- انتقال رسمی ملک در جریان عملیات ثبتی و آثار قانونی عدم ارسال برگ خلاصه معامله و نیز اثر قانونی تصدیق امضای ذیل اجاره نامه عادی
98- مالک قانونی ملک ثبت شده و آثار حقوقی ثبت ملک در دفتر املاک
98-1- آثار حقوقی ثبت ملک در دفتر املاک
99- تفاوت‌های سند مالکیت و سند رسمی انتقال به نقل و انتقال املاک
100- ضمانت اجرای انتقال ملکی که موافق قانون صورت نگرفته و منجر به صدر سند مالکیت شده است
101- قابل رسیدگی بودن دعوای ابطال سند مالکیت
102- تعارض دفتر املاک با سند مالکیت
103- وضعیت اقرار در خصوص انتقال ملک
104- صدور سند مالکیت اعیانی
105- تعارض مفاد سند مالکیت با مفاد سند رسمی نقل منافع ملک
106- تعارض دفتر املاک با سند مالکیت
107- نحوه ثبت ملک در دفتر املاک پس از پایان عملیات مقدماتی ثبت
108- تعارض و رفع آن بین ماده 22 قانون ثبت و مواد 72 و 88 قانون ثبت
109- صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی
110- اصلاح یا تعویض سند مالکیت به علت اصلاحات ملک
111- سهم زوجه از ثمن اعیانی
112- نظریات اداره حقوقی در خصوص امتناع ورثه از ماترک متوفی به زوجه
113- صدور سند مالکیت المثنی به علت از بین رفتن یا مفقود شدن سند مالکیت

بخش دوم: مطالب جانبی ثبت املاک

114- مراحل مختلف صدور سند مالکیت برای ملک ثبت نشده
115- عرصه، اعیان، مشاع و مفروز
116- افراز- تقسیم مال مشاع است توسط ادارات ثبت یا دادگاه‌ها
117- رأی وحدت رویه و نظریات اداره حقوقی در خصوص افراز
117-1- به موجب رأی شماره 3530 مورخ 7/2/1360 ردیف 29/59 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
117-2- نظریه شماره 2121/7- 15/4/1361 اداره حقوقی
117-3- نظریه شماره 1753/7- 19/4/1363 اداره حقوقی
117-4- نظریه شماره 42225/7- 25/9/1360 اداره حقوقی
117-5- نظریه شماره 5389/7- 23/10/1359 اداره حقوقی
117-6- نظریه شماره 1422/7- 4/5/1362 اداره حقوقی
117-7- نظریه شماره 6561/7- 20/3/1360 اداره حقوقی
117-8- نظریه شماره 455/7- 28/1/1362 اداره حقوقی
117-9- نظریه شماره 5519/7- 9/7/1382 اداره حقوقی
117-10- نظریه شماره 5007/7- 7/7/1382 اداره حقوقی
117-11- نظریه شماره 4744/7- 5/6/1382 اداره حقوقی
117-12- نظریه شماره 810/7- 30/3/1382 اداره حقوقی
117-13- نظریه شماره 9208/7- 1/11/1381 اداره حقوقی
117-14- نظریه شماره 9144/7- 17/10/1381 اداره حقوقی
117-15- نظریه شماره 9515/7- 15/10/1381 اداره حقوقی
117-16- نظریه شماره 4376/7- 2/7/1381 اداره حقوقی
117-17- نظریه شماره 2032/7- 19/3/1381 اداره حقوقی
117-18- نظریه شماره 316/7- 4/2/1380 اداره حقوقی
117-19- نظریه شماره 66/7- 25/12/1364 اداره حقوقی
118- افراز اراضی ارج از محدوده قانونی شهرها
119- افراز ملک مشاع که قسمتی از آن مجهول المالک است
120- تفکیک
121- تفکیک عرصه
122- تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی در قطب‌های کشاورزی
123- تفکیک اعیان
124- تفکیک عرصه بر اساس تملک اعیانی
125- صورت مجلس تفکیکی
126- صدور سند مالکیت برای قطعات تفکیکی
126-1- شماره فرعی اسناد مالکیت اعیان
127- تفاوت تفکیک و افراز
127-1- افراز سهم متقاضی و افراز کل پلاک
128- مرجع درخواست تفکیک و مرجع درخواست افراز
129- تجمیع در املاک
130- وضعیت حقوقی مالکیت عرصه و اعیان در یک پلاک ثبتی
131- وضعیت ملک از قلم افتاده و خلأ در حقوق ثبت

بخش سوم: پرسش و پاسخ در حقوق ثبت املاک

132- اصطلاح ثبتی مجهول المالک را توضیح دهید؟
133- واحدهای ثبتی با دریافت چه مدارکی از مالک یا وکیل قانونی او مجاز به تفکیک اعیانی املاک هستند؟
134- در جریان افراز ملک آیا اعتراض شریک مؤثر است؟
135- درچه صورتی تجاوز یک ملک به ملک مجاور اطمینان حاصل می‌شود؟
136- مهم‌ترین شرط افراز ملک
137- تمرین

....

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه