بستن

- حقوق مالی و مالیه عمومی
 • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

حقوق مالی و مالیه عمومی

دکتر ابوالفضل رنجبری و علی بادامچی

250,000 تومان 225,000 تومان

دسته بندی:کتب آزمونی و منابع کمکی

ناشر:مجد

مولف:دکتر ابوالفضل رنجبری-علی باداچی

خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

مجد

نام مولف

ابوالفضل رنجبری و علی بادامچی

سال انتشار

1402

نوبت انتشار

25

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

336

تیراژ

500

شابک

9789647820080

کتاب حقوق مالی و مالیه عمومی -دکتر ابوالفضل رنجبری و علی بادامچی

فهرست مطالب:

 1. فصل اول: کلیات

 2. 1-تعاریف

 3. الف- تعاریف اقتصادی

 4. ب- تعاریف حقوقی

 5. 2-جایگاه حقوق مالی در تقسیمات علم حقوق

 6. 3- پیشینه و تحولات مالیه عمومی

 7. الف- دوره باستان

 8. ب- مکتب سوداگران (مرکانتیلیسم)

 9. ج- مکتب فیزوکرات‌ها

 10. د- مکتب کلاسیک‌ها

 11. هـ- مکتب سوسیالیسم

 12. پرسش‌های مهم برای تمرین فصل اول

 13. فصل دوم: مالیه عمومی در اسلام

 14. 1-کلیات

 15. 2-منابع مالیه عمومی در اسلام

 16. الف- زکات

 17. ب- خمس

 18. ج- رابطه خمس و زکات با مالیات

 19. د- انفال و فیء

 20. هـ- جزیه و خراج

 21. و- سایر درآمدها

 22. ‌پرسش‌هایی مهم برای تمرین فصل دوم

 23. فصل سوم: منابع حقوق مالی

 24. 1- قانون

 25. الف- قانون اساسی

 26. ب- قانون عادی

 27. ج- آیین نامه‌ها‌ی دولتی

 28. د- معاهدات بین المللی

 29. 2- رویه قضایی

 30. 3-سایر منابع

 31. ‌پرسش‌هایی مهم برای تمرین فصل سوم

 32. فصل چهارم: مخارج و درآمدهای عمومی

 33. 1-مخارج عمویم

 34. الف- اهمیت مخارج عمومی

 35. ب- تقسیم بندی مخارج عمومی

 36. ج- طبقه بندی هزینه‌ها در بودجه ایران

 37. 2-درآمدهای عمومی

 38. الف- درآمدهای خالصه

 39. ب- درآمدهای استقراضی

 40. ج- درآمدهای پولی

 41. د- درآمدهای مالیاتی

 42. ‌پرسش‌هایی مهم برای تمرین فصل چهارم

 43. فصل پنجم: اصول مالیات

 44. 1-اصول مالیات از نظر اقتصاددانان

 45. الف- اصول کلاسیک

 46. ب- اصول جدید

 47. 2-اصول حقوقی مالیات

 48. ‌پرسش‌هایی مهم برای تمرین فصل پنجم

 49. فصل ششم: منابع مالیاتی در ایران

 50. 1- مالیات بر دارایی

 51. الف- مالیات بر ارث

 52. ب- حق تمبر

 53. 2-مالیات بر درآمد

 54. الف- مالیات بر درآمد املاک

 55. ب- مالیات بر درآمد کشاورزی

 56. ج- مالیات بر درآمد حقوق

 57. د- مالیات بر درآمد مشاغل

 58. هـ- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

 59. و- مالیات درآمد اتفاقی

 60. ‌پرسش‌هایی مهم برای تمرین فصل ششم

 61. فصل هفتم: تشخیص مالیات

 62. 1-خوداظهاری

 63. 2- ارزیابی به وسیله‌ی اداره‌ی امور مالیاتی

 64. الف- تعیین ارزش معاملاتی بر اساس ماده‌ی 64

 65. ب- تعیین مال الاجاره بر اساس ماده‌ی 54

 66. ج- تشخیص مالیات با رسیدگی به اسناد و مدارک

 67. د- تشخیص از طریق طرح جامع مالیاتی

 68. ‌پرسش‌هایی مهم برای تمرین فصل هفتم

 69. فصل هشتم: وصول مالیات

 70. 1- وصول نقدی و وصول جنسی

 71. 2- پیش پرداخت، تقسیط و تهاتر در مالیات

 72. 3-وزن حقوقی و اقتصادی وصول مالیات

 73. الف- تضامن

 74. ب- وصول مالیات از توزیع کننده‌ی درآمد

 75. 4- وصول ارادی و وصول قهری

 76. ‌پرسش‌هایی مهم برای تمرین فصل هشتم

 77. فصل نهم: دادرسی مالیاتی

 78. 1-تحلیل موضوع

 79. 2-مراجع دادرسی

 80. الف- اداره امور مالیاتی

 81. ب- هیأت حل اختلاف

 82. ج- شورای عالی مالیاتی

 83. د- هیأت موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

 84. هـ- دیوان عدالت اداری

 85. 3- حقوق کیفری مالیاتی

 86. ‌پرسش‌هایی مهم برای تمرین فصل نهم

 87. فصل دهم: بودجه

 88. 1-تعاریف

 89. 2-پیشینه تاریخی

 90. ‌پرسش‌هایی مهم برای تمرین فصل دهم

 91. فصل یازدهم: اصول بودجه

 92. 1- اصل سالانه بودن

 93. 2- اصل تقدم درآمد بر هزینه

 94. 3-اصل تعادل

 95. 4-اصل پیش بینی و تقدم

 96. 5- اصل وحدت

 97. 6- اصل تمرکز عایدات

 98. 7-اصل جامعیت (کاملیت)

 99. 8-اصل شاملیت یا تفصیل

 100. 9-اصل تخصیص

 101. 10-اصل انعطاف پذیری

 102. ‌پرسش‌هایی مهم برای تمرین فصل یازدهم

 103. فصل دوازدهم: تهیه و پیشنهاد بودجه

 104. 1- صلاحیت قوه مجریه

 105. 2- شیوه تدوین بودجه

 106. ‌پرسش‌هایی مهم برای تمرین فصل دوازدهم

 107. فصل سیزدهم: تصویب بودجه

 108. 1-صلاحیت قوه مقننه

 109. 2-مراحل تصویب

 110. 3- مقایسه تصویب بودجه و سایر قوانین

 111. 4- برنامه‌های توسعه

 112. ‌پرسش‌هایی مهم برای تمرین فصل سیزدهم

 113. فصل چهاردهم: اجرای بودجه

 114. 1-ماهیت حقوق بودجه

 115. 2-مراحل تفصیلی اجرای بودجه

 116. ‌پرسش‌هایی مهم برای تمرین فصل چهاردهم

 117. فصل پانزدهم: نظارت بر اجرای بودجه

 118. 1-نظارت اداری

 119. 2- نظارت قضایی

 120. الف- نظارت سازمان بازرسی کل کشور

 121. ب- نظارت دیوان محاسبات کشور

 122. 3- نظارت پارلمانی

 123. الف- نظارت در جریان اجرای بودجه

 124. ب- نظارت بعد از اجرای بودجه

 125. ‌پرسش‌هایی مهم برای تمرین فصل پانزدهم

 126. فصل شانزدهم: خزانه

 127. 1- کلیات

 128. 2- عملیات خزانه

 129. الف- تنخواه گردان

 130. ب- انتشار اسناد خزانه

 131. ‌پرسش‌هایی مهم برای تمرین فصل شانزدهم

 132. ضمائم

 133. فهرست آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 134. قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحیه 1394

 135. فهرست منابع

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه