بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

فروشگاه آوابوک فنی و مهندسی لوله‌کشی گاز خانگی و تجاری: طبق استاندارد بین‌المللی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
لوله‌کشی گاز خانگی و تجاری: طبق استاندارد بین‌المللی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

لوله‌کشی گاز خانگی و تجاری: طبق استاندارد بین‌المللی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

مجتبی زنگنه

50,000 تومان
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

آوا

نام مولف

مجتبی زنگنه

سال انتشار

1393

نوبت انتشار

4

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

224

شابک

9786005526738

 

لوله‌کشی گاز خانگی و تجاری: طبق استاندارد بین‌المللی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

 

فهرست مطالب:

 

مقدمه مؤلف.. 17

پیشگفتار. 19

کارگاه: 19

تعریف کارگاه 19

نظم ترتیب در محیط کار. 19

نکات ایمنی در کارگاه 20

1- توانایی ترسیم اشکال هندسی منظم و نامنظم. 23

1-1: آشنایی با وسایل و ابزارهای نقشه کشی.. 23

2-1:آشنایی با میز نقشه کشی و انواع آن. 24

3-1: شناسایی اصول ترسیم اشکال هندسی منظم. 25

4-1: شناسایی اصول ترسیم اشکال هندسی نامنظم. 26

5-1: شناسایی اصول ترسیم خطوط استاندارد. 26

2- توانایی ترسیم نما از قطعات کار. 27

1-2: آشنایی با مفهوم نما در نقشه کشی.. 27

2-2: شناسایی اصول ترسیم نما از قطعات.. 27

3- توانایی ترسیم پرسپکتیو ایزومتریک... 29

1-3: آشنایی با مفهوم پرسپکتیو در نقشه کشی.. 29

2-3: شناسایی اصول ترسیم پرسپکتیو ایزومتریک... 29

4- توانایی نقشه خوانی و پیاده کردن نقشه. 31

1-4 – آشنایی با مشخصات نقشه‌های لوله کشی.. 31

2-4: شناسایی اصول خواندن نقشه‌های لوله کشی.. 31

مشخصه‌های عمومی.. 31

مقیاس: M.. 31

مفهوم مقیاس: 31

علامت مشخصه جهت (شمال نقشه). 32

مشخصه‌های خاص.... 32

3-4: شناسایی اصول پیاده کردن نقشه در لوله کشی.. 32

عملیات لوله کشی.. 34

5- توانایی اندازه‌گیری و خط کشی.. 35

1-5: آشنایی با واحدهای اندازهگیری متریک و اینچی و تبدیل آنها به یکدیگر. 35

متریک... 35

انتخاب واحد اندازه‌گیری طول. 35

ایـنـــــچ. 36

تمرینات.. 37

2-5: آشنایی با وسایل خط کشی ( گونیا- خط کش- سوزن خط کش) 38

خط کشی و وسایل آن. 38

وسایل خط کشی. 38

انواع کولیس... 41

میکرومتر چیست؟. 42

«جدول دقت کولیس». 42

3-5: شناسایی اصول اندازه‌گیری خط کشی.. 43

6- توانایی اره کاری.. 45

1-6: آشنایی با کمان اره وتیغه اره آهن بر – انواع وکاربرد آنها 45

گام دندانه. 46

آزاد بری اره 46

طریقه بستن تیغه اره به کمان اره: 47

نکات قابل توجه در اره کاری دستی.. 48

2-6: آشنایی با مواد خنک کاری.. 48

3-6: آشنایی با میز کار و متعلقات آن. 48

وسایل کمکی برای بستن کار به گیره (لب گیره‌ها). 51

4-6: شناسایی اصول اره کاری.. 52

««روش کار»». 52

««ارتفاع گیره»». 52

««حرکت و فشار برش»». 53

««بستن تیغه اره به کمان»». 53

««انجام عمل برش»». 53

7- توانایی سوهان کاری.. 55

1-7: آشنایی با سوهان، انواع و کاربرد آنها 55

انواع آج سوهان. 55

انواع سوهان از نظر فرم و شکل ظاهری: 56

روش سوهان کاری: 57

نکاتی که در سوهانکاری بایستی مورد توجه قرار گیرند: 57

نکات ایمنی و پیشگیری از سوانح در سوهانکاری.. 58

2-7: آشنایی بامیز کار و متعلقات آن. 58

3-7: آشنایی با فلزات آهنی و کاربرد آنها 58

آهن، فولاد، چدن. 58

تاثیر عناصر در فولادها: 59

فرم دادن فولادها 59

4-7: شناسایی اصول سوهان کاری.. 60

8- توانایی سوراخکاری.. 61

1-8: آشنایی با درل، انواع و کاربرد آنها (دستی و رومیزی). 61

ماشینهای مته (درل). 61

ماشینهای مته دستی.. 61

ماشینهای مته (درل) پایهدار: 62

2-8: آشنایی بامته‌های فولادی و الماسه و کاربرد آنها 63

مته مارپیچی آهنی با دنباله استوانهای.. 64

قسمت‌های مختلف مته. 64

3-8: شناسایی اصول سوراخکاری.. 66

9- توانایی حدیده و قلاویز‌کاری با دست.. 69

1-9: آشنایی با رزوه‌های متریک و اینچی.. 69

معرفی انواع پیچ. 70

2-9: آشنایی با جداول حدیده و قلاویز. 70

حدیده کاری.. 70

حدیده‌های یک پارچه. 70

حدیده‌های چند پارچه. 71

قلاویزکاری.. 72

قلاویز چپ گرد. 74

3-9: آشنایی با مواد خنک کننده و چرب کننده در قلاویز و حدیده کاری.. 74

نکات قابل توجه در قلاویز کاری.. 76

10- توانایی تیز کردن ابزار توسط ماشین سنگ سنباده 79

1-10: آشنایی با دستگاه سنگ سنباده، انواع و کاربرد آنها 79

2-10: آشنایی با مته وقلم و زوایای آنها 79

انواع قلم. 79

زوایای سر مته. 80

3-10: آشنایی با سنگ سنباده‌های نرم وزبر. 80

4-10: شناسایی اصول تیز کردن ابزار کار با ماشین سنگ سنباده 81

نکات مورد توجه در سنگ کاری.. 83

11- توانایی بریدن لوله‌ها 87

1-11: آشنایی با لوله بر، انواع و کاربرد آنها 87

لوله بر. 87

لوله بر دو تیغهای.. 87

لوله بر زنجیری.. 87

2-11: آشنایی با لوله، انواع و موارد مصرف آنها 88

لوله. 88

لولهی گالوانیزه 88

لوله‌های سیاه با درز. 88

لوله‌های سیاه بدون درز مانسمان. 89

لوله‌های چدنی.. 89

لوله‌های مسی.. 91

3-11: آشنایی با برقو انواع و کابرد آنها 92

برقو. 92

4-11: شناسایی اصول بریدن لوله با لوله بر. 92

5-11: شناسایی اصول برقو زدن دهانه لوله. 93

12- توانایی جوشکاری با قوس الکتریکی WELDING.. 95

1-12: آشنایی با اصول مقدماتی الکتریسیته. 95

الکترون و پروتون و نوترون چیست؟. 95

جریان برق.. 96

جریان برق مستقیم (DC). 96

جریان برق متناوب (AC) ~. 96

آمپر I 96

ولت U.. 96

مقاومت R.. 97

عوامل موثر در مقاومت.. 97

هادیها (مواد رسانا) PTC.. 97

عایقها (مواد نارسانا) NTC.. 98

یک تشبیه خوب از ولتاژ، جریان و مقاومت.. 98

2-12: آشنایی با ترانس جوشکاری، انواع و کاربرد آنها 99

دستگاه مولد جوش... 99

جوش قوس الکتریکی.. 99

وسایل لازم جهت ایجاد قوس جوش برق.. 99

وسایل ایمنی در جوشکاری.. 99

ابزارهای مورد استفاده در جوشکاری.. 99

انواع دستگاه‌های جوشکاری.. 100

3-12: آشنایی با الکترود، انواع و کاربرد آنها 101

محاسن پوشش الکترود. 101

تقسیم بندی الکترودهای روپوش‌داراز از لحاظ مغزی.. 101

تقسیم بندی الکترودهای روپوشدار از لحاظ روپوش... 102

الکترود با پوشش سلولزی.. 102

الکترود با پوشش اسیدی.. 102

الکترود با پوشش مخصوص فلزات رنگین. 103

4-12: شناسایی اصول راه اندازی ترانس جوش ایجاد قوس الکتریکی.. 104

عملیات پس از جوشکاری.. 105

طرز ایجاد قوس الکتریکی.. 106

متعلقات دستگاه جوشکاری.. 106

انبرها 106

نگهداری الکترودها 107

اصطلاحات جوشکاری.. 107

5-12: شناسایی اصول آماده کردن قطعات برای جوشکاری.. 108

6-12: آشنایی با مزایا و معایب جوشکاری جریان مستقیم و متناوب.. 108

محاسن ترانس یا دستگاه‌های AC.. 108

محاسن دینام یا دستگاه‌های DC.. 108

7-12: آشنایی با مقررات و آیین نامه‌های جوشکاری.. 110

نکات ایمنی عمومیجوشکاری.. 110

نکات ایمنی قوس الکتریکی.. 111

درجه تاری شیشه‌های ماسک... 111

مرور مطالب.. 111

8-12: شناسایی اصول گرده سازی ساده و مرکب در وضعیت تخت.. 112

گردهسازی مرکب.. 112

9-12: شناسایی اصول آماده کردن درز جوش... 113

10-12: شناسایی اصول جوشکاری اتصالات فولاد ساختمانی در حالت تخت.. 114

11-12: شناسایی اصول جوشکاری لب به لب.. 114

12-12: شناسایی اصول جوشکاری درز گلوئی.. 115

13- توانایی اتصال لوله‌های گاز. 117

1-13: آشنایی با لوله، انواع و کاربرد آنها 117

استانداردهای Piping. 117

علت استفاده از لوله با مقطع دایره O شکل. 118

شرایط انتخاب لوله. 118

انواع لوله از نظر جنس ساخت.. 118

لوله‌های مورد مصرف در صنعت لوله کشی گاز. 118

تفاوتهای لوله و تیوب.. 118

لوله چیست؟. 119

تیوب چیست؟. 119

2-13: آشنایی با اتصالات لوله‌ها و کاربرد آنها 119

انواع اتصالات در صنعت گاز. 120

3-13: آشنایی با جداول استاندارد لوله. 120

4-13: شناسایی اصول دنده کردن لوله‌ها 121

انواع حدیده‌ها 122

5-13 -آشنایی با لوله خم‌کن، انواع و کاربرد آنها 123

انواع خم‌کنها 124

6-13: شناسایی اصول خم کردن لوله‌ها 125

خم‌کاری با دستگاه خم‌کن هیدرولیکی.. 125

نکات مهم خم‌کاری.. 125

محاسبه طول خم. 125

محاسبه اضافه طول خم. 125

انواع خم از نظر فرم ساخت.. 126

7-13: شناسایی اصول اتصال لوله گاز. 127

عملیات جوشکاری.. 127

آماده سازی لبه‌های جوش در اتصال لوله‌های گاز. 128

موارد مهم در انجام جوشکاری مناسب.. 128

جوش تیپری.. 129

نکات مهم جوش تیپری.. 129

عملیات جوش تیپری.. 129

معایب جوش... 129

عوامل موثر در ایجاد خلل و فرج د رگرده جوش... 130

8-13: آشنایی با مواد آب بندی در لوله کشی.. 131

9-13: شناسایی اصول آب بندی اتصالات لوله‌ها 132

14- توانایی پیاده کردن نقشه‌های لوله کشی.. 133

1-14: آشنایی با علائم اختصاری و مقیاس نقشه‌ها در لوله‌کشی.. 133

2-14: آشنایی با نقشه‌های ساختمان و مشخصات آنها 133

3-14: شناسایی اصول پیاده کردن نقشه‌های ایزومتریک لوله‌کشی گاز. 135

رسم ایزومتریک... 137

توضیح. 139

15- توانایی لوله کشی گاز خانگی و تجاری.. 143

1- 15: آشنایی با مقررات و آیین نامه‌های شرکت ملی گاز. 143

ممنوعیت نصب وسایل گاز سوز گرمایشی.. 144

استاندارد در شرایط عبور لوله‌های رابط.. 144

2-15: آشنایی با فضای ساختمان و حجم گاز مصرفی.. 145

3-15: آشنایی با شرایط محیط و اثر آن بر میزان گاز مصرفی.. 145

4-15: آشنایی با بست لوله انواع و کاربرد آن‌ها 146

5-15: آشنایی با کنتور گاز‌، انواع و کاربرد آنها 147

1- جریان سنج‌های دیا فراگمی ‌(کنتور دیا فراگمی‌). 147

ظرفیت جریانسنج‌های دیافراگمی‌.. 148

2- جریان سنج‌های دیافراگمی‌بزرگ - جریان سنج‌های دورانی - توربینی- روزنه‌ای.. 148

6-15: آشنایی با محل نصب کنتور و فواصل لوله‌های ورود وخروج.. 148

کاربرد انواع کنتورها 150

ظرفیت کنتورها 150

7-15: آشنایی با روش انشعاب گیری از لوله اصلی.. 152

8-15: شناسایی اصول انتخاب مسیر لوله گاز. 154

شیرها و شرایط نصب آنها 155

ضوابط نصب شیر وسیله گاز سوز. 156

رعایت فاصله شیر از کلید و پریز و سیم برق.. 157

9-15: شناسایی اصول جوشکاری لوله در حالات مختلف.. 157

آمادهسازی لوله برای جوشکاری.. 158

10-15: شناسایی اصول لولهکشی گاز خانگی و تجاری.. 159

11-15: شناسایی اصول انشعاب دادن لوله گاز. 160

پالایش گاز. 161

شیرین سازی.. 161

ارزش حرارتی.. 162

شبکه‌های گاز رسانی.. 162

CGS. 162

TBS. 162

رگولا تور. 163

12- 15: آشنایی با وسایل روشنایی گاز. 164

13- 15: شناسایی اصول نصب وسایل روشنایی گاز سوز. 165

14- 15: آشنایی با بخاری گاز سوز‌، انواع و کاربرد آن‌ها 165

آشنایی با وسایل گاز سوز. 165

انواع احتراق.. 165

هوای اولیه و هوای ثانویه. 166

مشعلهای گاز سوز. 166

مشعل‌های زرد سوز. 166

مشعل‌های آبی سوز. 166

خصوصیات مشعل‌های وسیله گاز سوز. 167

کنترلهای دستگاه‌های گاز سوز. 167

خروج گازهای حاصل از سوخت.. 169

15- 15: شناسایی اصول نصب بخاری گاز سوز. 169

16-15: آشنایی با مفهوم فشار‌، واحد و وسایل اندازه گیری آن. 170

17- 15: آشنایی با وسایل تست لوله‌ها 171

18-15: شناسایی اصول تست لوله‌ها 171

بررسی نشت با استفاده از کنتور. 172

بررسی نشت گاز بدون استفاده از کنتور. 173

اقدامات لازم در صورت وجود نشت.. 173

19-15: شناسایی اصول عایق‌کاری لوله. 173

پلاریزاسیونPolarization. 174

پوشش لوله‌های روکار. 174

پوشش لوله‌های زیر کار. 174

عایق‌کاری سرد ....... 174

عایق‌کاری گرم (کاربرد قیر قطران و نوار پشم شیشه). 175

آزمایش درستی پوشش... 175

20-15: آشنایی با رنگ و ابزار‌های رنگ زدن لوله ها 176

21- 15: شناسایی اصول رنگ زدن لوله ها 176

سایز بندی.. 176

* مصرف گاز مشعلهای حرارتی.. 179

عبور لوله‌های گاز از کف حیاط و زمین. 182

نکات قابل توجه. 182

بخش ضمیمــــــــــه. 185

ساختمان کنتور دیافراگمی.. 187

شیر توپی.. 189

مقطع بریده یک رگلاتور. 192

بخش سؤالات چهارگزینه‌ای.. 207

نمونه سوال چهار گزینه‌ای سری اول. 207

پاسخنامه سوالات چهار گزینه‌ای سری اول. 213

نمونه سوال چهار گزینه‌ای سری دوم. 214

پاسخنامه سوالات چهار گزینه‌ای سری دوم 219

سوالات تشریحی سری اول 14 عددی.. 220

پاسخ سوالات تشریحی سری اول 14 عددی.. 221

سوالات تشریحی سری دوم 20 عددی.. 222

پاسخ سوالات تشریحی سری دوم 20 عددی

قسمتی از مطالب داخل کتاب

.. 2

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه