بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب کاربردی جزایی بزهکاری کودکان و نوجوانان
- بزهکاری کودکان و نوجوانان
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

بزهکاری کودکان و نوجوانان

شهلا معظمی

200,000 تومان 180,000 تومان
دسته بندی:  حقوق  > کتب کاربردی > جزایی

ناشر: دادگستر

خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

دادگستر

نام مولف

شهلا معظمی

سال انتشار

1401

نوبت انتشار

13

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

316

تیراژ

5000

شابک

9789642626380

کتاب بزهکاری کودکان و نوجوانان اثر شهلا معظمی

بزهکاری کودکان و نوجوانان یا قانون ستیزی کودکان و نوجوانان نه تنها مشکلاتی برای این گروه سنی فراهم می آورد بلکه گاه خطرات و خسارات جدی هم برای بزه دیدگان و هم جامعه ایجاد میکند.  کودکان و نوجوانان  به دلیل ارتکاب تخلفاتی دستگیر میشوند که میزان خطرناکی آن ممکن ست از ولگردی تا قتل در نوسان باشد.
 

مقدمه

فصل اول- گسترش بزهکاری کودکان و نوجوانان

فصل اول- روند بزهکاری کودکان و نوجوانان

گفتار اول- ماهیت بزهکاری کودکان و نوجوانان

1-افزایش بزهکاری کودکان و نوجوانان
1-1- فقر
1-2- وضعیت نابسامان اقتصادی
1-3- مشکلات خانوادگی
1-4- مسائل آموزشی
1-5- مهاجرت
1-6- فشار روانی
2-بزهکاری نوجوانان در سطح جهان

گفتار دوم- جنبه‌های منطقه‌ای بزهکاری

1-عوامل مؤثر در روند افزایش بزهکاری
2-بزهکاری اطفال و نوجوانان پس از جنگ

گفتار سوم- عوامل افزایش بزهکاری نوجوانان پس از جنگ جهانی دوم

1-پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان
2-حمایت از کودکان

فصل دوم- مفهوم کودکی یا نوجوانی و بزهکاری

گفتار اول- کودکی و نوجوانی از دیدگاه جرم شناسی

1-کودک منحرف یا کودک دشوار
2-کودک در معرض خطر
3-نوجوانی

گفتار دوم- تغییرات در ساختار خانواده و توجه به کودکان

1-جایگاه مجزای بزهکاری کودکان و نوجوانان
2-جایگاه حقوقی بزهکاری
3-سن بلوغ و بزهکاری

گفتار سوم- مفهوم و انواع بزهکاری کودکان و نوجوانان

1-مفهوم بزهکاری
2-انواع بزه و اعمال بزهکارانه کودکان و نوجوانان
2-1- جرایم شاخص
2-2- جرایم غیرشاخص یا بزه‌های ویژه کودکی
3-کنترل اجتماعی بر بزهکاری
4-معمای بزهکاری کودکان و نوجوانان

فصل سوم- سنجش بزهکاری

گفتار اول- چگونگی بررسی ماهیت بزهکاری نوجوانان

1-آمار رسمی یا گزارش هماهنگ جرم
2-آمار خود گزارشی
3-داده‌های مربوط به قربانیان

گفتار دوم: عوامل همبسته با بزهکاری

1-جنسیت و بزهکاری
2-طبقه اجتماعی و بزهکاری
3-قومیت و نژاد و رابطه آن با بزهکاری
4-سن و بزهکاری
4-1-تحرک بزهکاری
4-2-مجرمین اتفاقی و مجرمین به عادت
8گفتار سوم- بزهکاری مزمن
1-پژوهش در مورد مجرمین مزمن
2-نوجوان متخلف مزمن

فصل چهارم- تبیین ریشه‌های سطح خرد بزهکاری و بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان

گفتار اول- انواع مجرمین مزمن

1-ویژگی حیات مجرمانه یا حرفه‌ی مجرمانه
2-چگونگی شکل گیری حرفه‌های بزهکارانه

گفتار دوم- عوامل مؤثر بر شروع، تداوم و خاتمه‌ی زنگی بزهکارانه

1-نقاط عطف در جرم
2-تأثیر تدوین

گفتار سوم- بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان

1-مفهوم بزه‌دیده و بزه‌دیدگی
2-روند تاریخی بزه‌دیده و بزه‌دیده‌شناسی
3-عوامل مؤثر بر بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان
4-بزه‌دیدگی جنسیتی کودکان
5-نظریه‌های مربوط به بزه‌دیدگان
5-1-خطر بزهدیدگی و نظریه همجواری
5-2-نظریه سبک زندگی
6-پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان

فصل پنجم- ریشه‌های سطح کلان بزهکاری کودکان و نوجوانان

گفتار اول- ارتباط محله با بزهکاری

1-فقر و بزهکاری
2-محله‌های بزه‌خیز
3-یافته‌های پژوهش در محله‌های بزه‌خیز
4-پروژه منطقه، شیکاگو

گفتار دوم- محله‌ها به عنوان بستر جرم

1-محله‌های بدنام و شهرک‌های ممنوعه
2-شهرک‌های ممنوعه

بخش دوم- دیدگاه‌های نظری

فصل اول- جرم شناسی کلاسیک

گفتار اول0 نظریه گزینش عقلانی

1-وسوسه‌های جرم
2-نظریه فعالیت روزمره
3-پیشگیری از بزهکاری
3-1- بازدارندگی عام
3-2- بازدارندگی خاص
3-3- پیشگیری
4- جمع بندی

گفتار دوم- دیدگاه اثبات گرایی (پوزیتویسم) تحققی

1-نظریه خصلت‌ها
2-مکتب وراث
3-نقش ساختار بدن در بزهکاری
4-ژن‌ها و بزهکاری
5-ناتوانی یادگیری و بزهکاری

گفتار سوم0 نظریه‌های روان شناختی بزهکاری

1-نظریه روان پویشی
2-نظریه رفتار
3-نظریه‌ی یادگیری اجتماعی
4-جمع بندی

فصل دوم- نظریه‌های جامعه شناختی

گفتار اول- نظریه‌های ساختار اجتماعی و شاخه‌های آن

1-نظریه نابسامانی اجتماعی
2-نظریه فشار
3-نظریه‌های انحراف فرهنگی- خرده فرهنگی
3-1- ارزش‌های خرده فرهنگی
3-2- نظریه خرده فرهنگ بزهکاری کوهن
3-3- خرده فرهنگ گروه بزهکاری و نظریه فرصت
4- نظریه‌های ساختاری و پیشگیری از بزهکاری

گفتار دوم- نظریه‌های فرایند اجتماعی

1-نظریه یادگیری اجتماعی
2-نظریه کنترل اجتماعی
3-نظریه کنترل اجتماعی هیرشی
4-نظریه‌های فرایند اجتماعی و پیشگیری از بزهکاری

فصل سوم- نظریه‌های واکنش اجتماعی

گفتار اول0 نظریه‌ی برچسب زنی

1-انحراف اولیه و ثانویه
2-تأثیر نظریه برچسب زنی بر نظام عدالت کیفری

گفتار دوم- نظریه تضاد اجتماعی

گفتار سوم- نظریه‌های تلفیقی

1-نظریه عمومی جرم و خویشتنداری
2-تحلیل نظریه‌ی عمومی جرم
3-جمع بندی

بخش سوم- عوامل محیطی مؤثر بر بزهکاری

فصل اول- جنسیت و بزهکاری

گفتار اول- جنس و جنسیت

1-تفاوت‌های جنسیتی در فرایند جامعه پذیری
2-علت تفاوت‌های جنسیتی
3-تفاوت‌های جنسیتی و بزهکاری

گفتار دوم- تبیین‌های جنسیتی در بزهکاری

1-دیدگاه زیست شناسی
2-دیدگاه روان شناسی
3-دیدگاه جامعه شناختی

گفتار سوم- بررسی علل افزایش بزهکاری دختران

1-نظریه کنترل قدرت
2-جنسیت و نظام دادرسی نوجوانان

فصل دوم- خانواده و بزهکاری

گفتار اول- خانواده در حال تغییر

1- تأثیر خانواده بر بزهکاری
1-1- فروپاشی خانواده
1-2- تضاد خانوادگی
1-3- مجرم بودن خانواده
1-4- سوء رفتار و بی‌توجهی نسبت به کودک و بزهکاری
2- تعریف سوء رفتار و بی‌توجهی
2-1- سوء رفتار جسنی
2-2- علل سوء رفتار و بی‌توجهی نسبت به کودکان

گفتار دوم- رابطه‌ی بی سوء رفتار و بزهکاری

گفتار سوم- سوء رفتار و معضل فرار کودکان و نوجوانان

1-فرار از خانه و مدرسه
2-فحشاء کودکان
3-قاچاق کودکان
4-خانواده و پیشگیری از بزهکاری
4-1- مداخله در دوران اولیه‌ی کودکی
4-2-بهبود مهارت‌های پرورش کودک
4-3- برنامه‌های بلند مدت

فصل سوم- مدرسه و بزهکاری

گفتار اول- مدرسه عامل جامعه پذیری

1-مدرسه و طبقه اجتماعی
2-عملکرد تحصیلی و بزهکاری
3-شکست تحصیلی و بزهکاری
4-علل شکست تحصیلی

گفتار دوم- مدرسه گریزی و بزهکاری

1-بزهکاری و مدرسه
2-خشونت در مدرسه
3-دانش آموز بزهکار

گفتار سوم- نقش مدرسه در برنامه‌های پیشگیری از بزهکاری

1-نقش مدرسه در پیشگیری از بزهکاری
2-برنامه‌های پیشگیری در مدرسه

فصل چهارم- همسالان و گروه‌های بزهکاری

گفتار اول- همسالان

1-رابطه همسالان
2-تأثیر همسالان بر بزهکاری
3-دیدگاه‌های الگوهای دوستی و بزهکاری
3-1- نظریه کنترل اجتماعی
3-2- دیدگاه یادگیری و معاشرت‌های ترجیحی
3-3- دیدگاه سوم

گفتار دوم- مفهوم ماهیت گروه‌های بزهکاری

1-ماهیت گروه‌های بزهکاری
2-انواع گروه‌های بزهکاری
3-جنسیت و گروه‌های بزهکاری

گفتار سوم- چگونگی و شکل‌گیری و محل فعالیت گروه‌های بزهکاری

1-تشکیل گروه‌های بزهکاری نوجوانان
2-ارتباطات
3-جرایم ارتکابی گروه‌های بزهکاری جوانان
4-علل پیوستن نوجوانان به گروه‌های بزهکاری
5-مهار فعالیت گروه‌های بزهکاری
5-1- کنترل گروه‌های بزهکاری توسط نیروی انتظامی
5-2- اجرای فعالیت‌های متنوع در زمینه‌ی خدمات اجتماعی

فصل پنجم- اعتیاد و بزهکاری

گفتار اول- تعریف مواد مخدر

1-انواع مواد مخدر
2-تعریف اعتیاد و ویژگی آن
3-شیوع و گستردگی استعمال مواد مخدر
4-قاچاق مواد مخدر

گفتار دوم- خطرات و پیامدهای ناشی از اعتیاد

1- عوامل خطر
1-1- خانواده و اعتیاد
1-2- گروه همسالان و اعتیاد
1-3- مدرسه و اعتیاد
1-4- شخصیت‌های خاص
1-5- محیط و اعتیاد
2- ارتباط بین سوء مصرف مواد مخدر و جرم
3- سوء مصرف مواد مخدر و بزهکاری نوجوانان

گفتار سوم- دیدگاه‌های مربوط به کنترل مواد مخدر

1- راه‌های کنترل مواد مخدر
1-1- اقدامات پلیسی
1-2- راه کارهای مبتنی بر آموزش
2- برنامه‌های پیشگیری جهانی

فهرست منابع و مأخذ

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه