بستن

- جرم شناسی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 1

جرم شناسی

دکتر علی نجفی توانا

220,000 تومان 198,000 تومان

دسته بندی:  کتب دانشگاهی > حقوق جزا 

ناشر: آوای حکمت

  • تعریف جرم شناسی 
  • نکات کلیدی جرم شناسی
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

آوای حکمت

نام مولف

دکتر علی نجفی توانا

سال انتشار

1402

نوبت انتشار

3

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

274

تیراژ

3000

شابک

9786229721377

کتاب جرم شناسی

جرم شناسی چیست

جرم شناسی  علم بررسی و مطالعه پدیده جرم است. جرم شناسی، علم جرم است.

جرم شناسی مطالعه و بررسی جرم به مثابه عمل طبیعی و اجتماعی یک انسان و نه به منزله یک عمل قضایی مجرد میباشد.

 

فهرست مطالب

مقدمه

قسمت اول- کلیات جرم شناسی

فصل اول- تعریف جرم شناسی و موضوعات آن

1- شناخت جرم
2- شناخت مجرم
3- شناخت علل جرم
4- شناخت پدیده بزهکاری به معنای عام
5- شناخت قربانی یا زیان دیده از جرم

فصل دوم- رابطه جرم شناسی با سایر علوم کیفری

1- جرم شناسی و حقوق جزا
الف- روش مطالعه و بررسی
ب- وسعت و دایره شمول
ج- حالت خطرناک پیش بزهکاری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات
د- پیشگیری از بهکاری و اصلاح مجرمین
ه- ارتباط واقعی جرم شناسی و جزا
2- جرم شناسی و جرم یابی
3- جرم شناسی و کیفر شناسی

فصل سوم- هدف و فایده جرم شناسی

1- هدف جرم شناسی
الف- بررسی و شناخت انگیزه‌های جرم و شخصیت مجرم
ب- دگرگون نمودن قوانین در حهت اصلاح مجرم
ج- پیشگیری
1- پیشگیری کیفری
2- پیشگیری عمومی
3- پیشگیری اختصاصی یا خاص
4- پیشگیری وضعی
2-اهمیت جرم شناسی
3-سیاست جنایی

فصل چهارم: سیر تحول جرم شناسی

بخش اول- دوران‌های تحول جرم شناسی

دوره اول: مرحله فلسفی و دینی

1- دوران باستان
2- دوران اسلام
3- قرون وسطی

دوره دوم: مراحل تدریجی تحول علمی

4-عصر ماشین یا دوران تولد رشد جرم شناسی نوین

بخش دوم- مکاتب مختلف جرم شناسی

1-مکتب زیست شناسی
2-مکتب جامعه شناسی
3-مکتب روانشناسی

بخش سوم- دیدگاه‌های نوین در جرم شناسی

1- نظریه فشار
2- نظریه برچسب زنی
3- نظریه مارکسیستی
4- جرم شناسی فمینیستی
5- جرم شناسی راست نو
6- نظریه جمهوری خواه
7- جرم شناسی انتقادی
8- نظریه انتفال فرهنگی
9- جرم شناسی تعامل گرا یا کنش متقابل
10- فعالیت پژوهشی در جرم شناسی

بخش چهارم- تحول نظام عدالت کیفری در پرتو علوم جنایی

1- نظام عدالت کیفری سزا دهنده
الف- دوره اول
ب- دوره دوم
2- نظام عدالت کیفری اصلاح گر (مبتنی بر اقدامات تامینی و تربیتی)
3- نظام عدالت کیفری بزه دیده مدار (ترمیمی)

فصل پنجم: تقسیمات جرم شناسی

1- جرم شناسی عمومی
2- جرم شناسی اختصاصی
الف- جرم شناسی زیستی
ب- جرم شناسی روانی
ج- جرم شناسی اجتماعی
3- جرم شناسی بالینی

فصل ششم- روش تحقیق در جرم شناسی

1- آمار و استفاده از آن
2- پرسشنامه و مصاحبه
الف- مطالعه پرونده و آرشیو
ب- پرسشنامه
3- مونوگرافی یا تک نگاری
4-محدودیت‌ها و مشکلات ‌روش‌های تحقیق
الف- بزهکاری قانونی یا قضایی
ب- بزهکاری آشکار و شناخته شده
ج- بزهکاری حقیقی
د- بزهکاری پنهان (ارقام سیاه)

قسمت دوم: بررسی پدیده بزهکاری

فصل اول: مفهوم بزهکاری و انواع آن

1-نسبی بودن مفهوم بزهکاری
2-انواع بزهکاری
الف- بزهکاری اتفاقی و حرفه‌ای
1-بزهکاری اتفاقی
2-بزهکاری حرفه‌ای
الف- بزهکاری فردی و بزهکاری گروهی
ب- بزهکاری گروهی جوانان
ج- بزهکاری بزرگسالان وبزهکاری اطفال
د- بزهکاری مردان و بزهکاری زنان

فصل دوم: انگیزه شناسی جنایی

بخش اول: جبر و اختیار از دیدگاه فلسفی

1-طرفداران جبر
2-طرفداران اختیار مطلق
3-مدافعین نسبیت جبر و اختیار

بخش دوم: جرم شناسی و جبر و اختیار

1-طرفداران اصل آزادی اراده و اختیار در بزهکاری
2-طرفداران جبر در بزهکاری
3-نقد و نتیجه

بخش سوم- مفاهیمی در علل سنجی جرایم

1-علت
الف- روش توافق
ب- روش اختلاف
ج- روش تغییرات متقارن
د- روش بقایا
2-شرط
3-انگیزه
4-عامل

فصل سوم- عوامل ایجاد جرم

بخش اول- عوامل جسمی فرد

1- توارث و اثرات آن
الف- مقایسه انسان بزهکار با انسان وحشی
ب- بررسی «شجره‌نامه‌ها»و «نسب نامه‌ها»
ج- نسبت‌های مندل در نیاکان
د- روش بررسی‌های آمار
ه- مقایسه دوقلوهای حقیقی و غیرحقیقی
2- کروموزوم و بزهکاری
الف- نحوه ترکیب کروموزوم‌ها
ب- اختلالات کروموزومی
1- سندروم داون
2- کمبود کروموزوم جنسی
3- کروموزوم اضافی
الف- کروموزوم ایکس X
ب- کروموزوم ایگرگ Y
3-تأثیر جسن و سن بر بزهکاری
4-عوامل ناشی از دوران بارداری و زمان تولد
5-اعتیاد
الف- اعتیاد به الکل
ب- مواد مخدر

بخش دوم- عوامل روحی و روانی

1- انواع مختلف اختلالات روانی و شخصیتی
الف- پسیکوپات
ب- پسیکوز
1-اسکیزوفرنی
2-پارانوئید
3-پسیکوزمانیاکو- دپرسیو
4-صرع
ج- نوروز
1- ضعف روانی
2- ضعف عصبی
3- هیستری
4- خیال بافی و دروغ پردازی
5- خودبینی
6- وسواس
7- اضطراب
د-عقب ماندگی‌ها و نقایص هوشی
1) تهی مغزی
2) سبک مغزی
3) کوته خردی
2-شخصیت بزهکار

بخش سوم- عوامل اجتماعی یا بیرونی و اثرات محیط

1-محیط خانوادگی
الف- کمبودهای خانوادگی
ب-طلاق یا جدایی والدین
2- آموزش
3-عوامل اقتصادی
الف- مهاجرت
ب- مسکن
4-عوامل فرهنگی
5-جنگ و بزهکاری

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه