بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب کاربردی مقررات کیفری مصوب رئیس قوه قضائیه
- مقررات کیفری مصوب رئیس قوه قضائیه
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

مقررات کیفری مصوب رئیس قوه قضائیه

یاسر میرزا جعفری

42,000 تومان 37,800 تومان

دسته بندی:  حقوق  > کتب کاربردی

ناشر: آوا

مولف: یاسر میرزا جعفری 

خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

کتاب آوا

نام مولف

یاسر میرزا جعفری

سال انتشار

1399

نوبت انتشار

1

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

234

تیراژ

200

شابک

9786003465947

کتاب مقررات کیفری مصوب رئیس قوه قضائیه

 آگاهــی از قوانین و مقررات علاوه بر نیاز، یک ضــرورت اجتماعی و قانونی است، چه اینکه قانون به عنوان مهـــمترین منبـع حقوق نام برده می‌شود. لکن منظور از قانون آن قواعـد کلـی است که به طور یکسان بر یک سلسله از امور شمول داشته باشد. به عبارت دیگر قانون در معنای خاص به قواعدی گفتـه میشـود کـه بـا رعایـت تشـریفات ویژه آن از سوی قوه مقننه مطابق با اصل 58 قانون اساسی یا از همه پرسی و به طـــور مســـتقیم (اصـل 59 قـانون اساسی) به تصویب می‌رسد. اما قانون در معنای عام آن، به تمام مقررات قاعده ساز کـه از سـوی مقامـات و سازمان‌های صالح حکومتی وضع می‌شود، اطلاق می‌گردد، که در این معنا شـــامل تصـویبنامـه و آیین نامه نیز می‌شود.

گاهی نیز در راستای اهداف گفته شده مقررات وضع می‌شود. مقررات نیز به مجموعه ای از اعمال بایسته اطلاق می‌شود که در انجام آنها به درون عامـل توجـه نمی‌شـود، بلکـه بـه گونـه ای رسمی در مورد آنها تصمیم گرفته و به طور رسـمی ابـلاغ می‌گـردد و از ضـمانت اجرایـی رسمی برخوردار بوده و تخلف از آنها با مجازات همراه است. مقـررات می‌توانـد بـه ترجمـان تفکـر مدیریت عالی یک سازمان مثال در حوزه منابع انسانی به صورت کتابت و بـا ادبیـات خـاص و نظـم و نسخ تعریف شده، تلقی شود. قوه قضائیه نیز به عنوان یکی از مراجع وضع مقررات در کشور، علاوه بر احقاق حق، وضع مقررات نیز می‌کند. وضع مقررات توسط قوه قضائیه از طریق رئیس قوه قضائیه، دیوان عالی کشــور و دیوان عدالت اداری صورت می‌پذیرد. از همین روی در دوره‌ی تحول در قوه قضائیه در زمان تصدی آیت الله رئیسی، مقررات بسیاری به تصویب رسیده اســت که به جهت اهمیت، حساســیت و نیز کاربردی بودن ضروری می‌بود تلاش در راستای گردآوری و اطلاع رســانی این مقررات انجام پذیرد؛ چه اینکه بسیاری از این مقررات به جهت ضرورت و نیاز روز جامعه و نیز تأسیسات حمایتی بسیار از جمله حمایت از حقوق زنان مانند ماده 7 دســتورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهــش جمعیت کیفری زندانها مبنی بر تلاش بــرای عدم حبس زنان، میبایست اطلاع رسانی شایسته و در اختیار متخصصان و مرتبطان آن اعم از قضات دادگستری و وکلای محترم قرار گیرد. از همین روی انتشارات استیناف همراه با انتشارات کتاب آوا نســبت به گردآوری این دست مقررات وضع شــده توسط ریاســت محترم قوه قضائیه، تحت عنوان کتاب مقررات کیفری مصوب رئیس قوه قضائیه برای نخســتین بار اقدام کرده َ است. همچنین در راستای تنقیح این دست مقررات، نسبت به اعراب گذاری برخی الفاظ تخصصی و نیز انطباق آن با دســتور خط فارســی تلاش شده اســت. از دیگر ویژگیهای این مجموعه مشروح مواد استنادی هر بخشنامه یا دستورالعمل یا آییننامه است که در متن کتاب اضافه گردیده تا مخاطب مستغنی از مراجعه به سایر مواد قانونی برای استناد بدان‌ها باشد.

 

فهرست مطالب

 

 فصل اول: بخشنامه‌ها 13

مبحث اول: بخشنامه درخصوص نحوه احضار اشخاص حقوقی.. 13

مبحث دوم: بخشنامه ایجاد زیر ساخت‌های لازم جهت تبادل الکترونیکی کلیه مکاتبات بین مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  15

مبحث سوم: بخشنامه جرایم موضوع ماده 17 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1386. 17

مبحث چهارم: بخشنامه تفویض اختیار به دادگستری مبنی بر تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌‌ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس.... 18

مبحث پنجم: بخشنامه استفاده از ظرفیت ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری   18

مبحث ششم: بخشنامه در خصوص اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی   19

مبحث هفتم: بخشنامه خرید و فروش و قاچاق سلاح و مهمات... 24

مبحث هشتم: بخشنامه تعیین نرخ دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال 1399. 30

مبحث نهم: بخشنامه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی.. 31

مبحث دهم: بخشنامه حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی.. 33

مبحث یازدهم:  بخشنامه عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور  36

 

فصل دوم: دستورالعملها 37

مبحث اول: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه. 37

مبحث دوم: دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌‌های مُعَوَق و تعیین تکلیف فوری آن‌ها 66

مبحث سوم: دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری.. 68

مبحث چهارم: دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم. 71

مبحث پنجم: دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها 78

مبحث ششم: دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک... 94

مبحث هفتم: دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران. 99

مبحث هشتم: دستورالعمل اجرایی اعلام بر خط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیتدار  106

مبحث نهم: دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌‌های انسانی در قوه قضاییه. 108

 

فصل سوم: آییننامهها 129

مبحث اول: آییننامه سجل قضایی.. 129

مبحث دوم: آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری.. 137

مبحث سوم: آییننامه اجرائی شیوه نگهداری اموال توقیف شده 143

مبحث چهارم: آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین.. 149

مبحث پنجم: : آییننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی.. 186

مبحث ششم: آییننامه تعرفه هزینه ایاب و ذهابِ گواهان. 189

مبحث هفتم: آییننامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین.. 191

مبحث هشتم: آییننامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس.... 195

مبحث نهم: آیین‌نامه اجرایی شیوه استقرار معاونت اجرای احکام کیفری در زندان‌ها و مؤسسات کیفری    212

و ...

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه