بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

فروشگاه آوابوک حقوق راهنمای نگارش جزایی (دعاوی ویژه کلاهبرداری)
راهنمای نگارش جزایی (دعاوی ویژه کلاهبرداری)
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

راهنمای نگارش جزایی (دعاوی ویژه کلاهبرداری)

جعفر اخترنیا

150,000 تومان

منطبق با قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392/2/1

انواع شکواییه کیفری. درخواست.قرار. اجازه. اعاده دادرسی در امور کیفری

خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

آوا" class="highlight">کتاب آوا

نام مولف

جعفر اخترنیا

سال انتشار

1396

نوبت انتشار

3

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

544

تیراژ

1000

شابک

9786006558592

مشتمل بر:

انواع شکوائیه کیفری/ درخواست/ قرار/ احکام (بدوی-تجدیدنظر-دیوانعالی کشور)/ اجازه اعاده دادرسی در امور کیفری/ نظریات مشورتی/ موادی از قانون مجازات اسلامی جدید/ آراء وحدت رویه قضایی/ لوایح دفاعی گفتار پیرامون قضا و شهادت در نظام قضایی اسلام/ قاعده درا/ بزه کلاهبرداری/ نحوه رسیدگی به شکایات کیفری در دادسرا و دادگاه/ قواعد نگارش/ نکات کلیدی (فقهی-جزایی)/ اجرای احکام کیفری و ....

 

پیشگفتار – قضا و شهادت در نظام قضایی اسلام
گفتار در قضا و شهادت

فصل اول – نحوه رسیدگی به شکایت

لایحه جدید قانون مجازات اسلامی
فصل اول – بخش دوم / انواع شکواییه منطبق با قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 27/9/1390
نمونه استعمال مشروبات الکلی به صورت علنی
نمونه عدم استرداد طفل
نمونه ظرب و جرح عمدی توسط شوهر
نمونه افترا
نمونه ترک انفال
نمونه اعمال منافی عفت
نمونه ازدواج قبل از بلوغ
نمونه تدلیس
نمونه هتک حرمت
نمونه ایجاد مزاحمت
نمونه شکایت کیفری
نمونه شکایت کیفری
نمونه شکایت
نمونه شکایت کیفری قتل شبه عمدی
نمونه شکایت کیفری قتل عمدی
نمونه شکایت کیفری
نمونه شکایت کیفری
نمونه شکایت کیفری
نمونه شکایت کیفری
موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی
موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
نمونه درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نمونه درخواست تخفیف مجازات در جرایم غیرقابل گذشت
نمونه دادخواست تخفیف مجازات
نمونه درخواست جلب از اجرای احکام کیفری
فصل دوم – دو پرونده کیفری مرتبط (کلاهبرداری)
نمونه شکایت کیفری
نمونه شکایت کیفری
نمونه شکایت کیفری
نمونه شکایت کیفری
نمونه شکایت کیفری
نمونه شکایت کیفری
نمونه شکایت کیفری
نمونه شکایت کیفری
نمونه شکایت کیفری
موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی
موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
نمونه درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نمونه درخواست تخفیف مجازات در جرایم غیرقابل گذشت
نمونه دادخواست تخفیف مجازات
نمونه درخواست جلب از اجرای احکام کیفری
فصل دوم – دو پرونده کیفری مرتبط (کلاهبرداری)
نمونه شکایت کیفری
فصل اول – بخش سوم / درخواست ها و لوایح کیفری
نمونه درخواست آزادی مشروط از طرف زندانی
نمونه آزادی مشروط زندانیان
نمونه درخواست منع تعقیب
نمونه درخواست منع تعقیب
نمونه درخواست اعمال ماده 696
نمونه درخواست صدور قرار اناطه
نمونه لایحه
نمونه لایحه
نمونه درخواست تامین عین خواسته
نمونه تقاضای صدور برگ جلب مشتکی
نمونه درخواست صدور قرار عدم خروج متهم از کشور
نمونه درخواست قبول کفالت
نمونه درخواست توثیق وثیقه توسط وثیقه گذار
نمونه درخواست رفع توقف از پلاک ثبتی
نمونه لایحه اعلاماقامتگاه جدید شاکی
نمونه درخواست صدور قرار
نمونه درخواست واخواهی
نمونه درخوست تجدیدنظر
نمونه درخوست تجدیدنظر
نمونه درخوست تجدیدنظر
نمونه درخوست تجدیدنظر
نمونه درخوست تجدیدنظر
موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی
موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
نمونه درخواست اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نمونه درخواست تخفیف مجازات در جرایم غیرقابل گذشت
نمونه دادخواست تخفیف مجازات
نمونه درخواست جلب از اجرای احکام کیفری
فصل دوم – دو پرونده کیفری مرتبط (کلاهبرداری)
نمونه ضرب و جرح
نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
اتهام آدم ربایی
نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
نموه لایحه وکیل
فصل سوم – رای وحدت رویه شماره 628 مورخ 31/6/1377 هیات عمومی دیوان عالی کشور
نمونه رای وحدت رویه هیات عمومی
نمونه رای دادگاه تجدیدنظر
نمونه تعیین یک سال حبس
نمونه رتی دادگاه تجدیدنظر
فصل چهارم / کلاهبرداری در مرور زمان
کلاهبرداری در مروز زمان
نمونه متن ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری
نمونه فروش مال غیر در سال 1370
نمونه تذکاریه
فصل پنجم – ادامه دعاوی کلاهبرداری
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه فروش مال غیر
نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
نمونه کلاهبرداری
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه فروش مال غیر
نمونه کلاهبرداری
نمونه رای دادگاه
نمونه خرید و فروش مال غیر
نمونه قرار منع تعقیب
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه شرکت در کلابرداری
نمونه فروش مال غیر
نمونه فروش مال غیر
نمونه فروش مال غیر
نمونه کلاهبرداری
نمونه انتقال مال غیر
نمونه رای دادگاه / کلاهبرداری (فروش مال غیر)
نمونه تحصیل منافع غیر(اجاره)
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه کلاهبرداری
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
فصل ششم – مروری بر گذشته/ دعاوی کلاهبرداری در سال 1370
نمونه شکواییه
نمونه اظهارات گواه اول
نمونه اظهارات گواه دوم
نمونه اظهارات متهم به کلاهبرداری جلسه اول
نمونه اظهارات متهم به کلاهبرداری جلسه دوم
نمونه آخرین دفاعیات متهم برگ بازجویی و صورت مجلس
نمونه برگ بازجویی و صورت مجلس
نمونه برگ بازجویی و صورتمجلس
نمونه رای دادگاه عمومی بخش
نمونه لایحه دفاعیه وکیل متهم در اعتراض به دادنامه
نمونه تصمیم دادگاه تجدیدنظر در اعاده پرونده
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
فصل هشتم: تظاهر و دخالت در امر وکالت
نمونه تظاهر در امر وکالت / دخالت در امر وکالت
نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / تایید دادنامه بدوی
نمونه رای دادگاه / جعل عنوان / کلاهبرداری از طریق وکالت
نمونه رای داگاه تجدید استان
فصل نهم / کلاهبرداری – فروش مال غیر «پرونده شماره یک » شعب تشخیص
نمونه فروش مال غیر
نمونه فروش مال غیر
نمونه رای تجدیدنظر استان / تایید دادنامه معترض علیه
نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / تایید دادنامه معترض علیه
نمونه رای دادگاه کیفری 2 / کلاهبرداری / صدور حکم
نمونه رای دادگاه کیفری 1 / به عنوان مرجع تجدیدنظر خواهی نقض دادنامه بدوی و تقلیل جزای نقدی
فصل هفتم / آیین دادرسی کیفری
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه شکواییه / کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر(زمین)
نمونه اظهارات گواه اول برگ بازجویی و صورتمجلس
نمونه اظهارات گواه دوم برگ بازجویی و صورت مجلس
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه اظهارات متهم به کلاهبرداری
نمونه آخرین دفاعیات متهم برگ بازجویی و صورتمجلس
نمونه برگ بازجویی و صورتمجلس
نمونه برگ بازجویی و صورتمجلس
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه رای دادگاه عمومی بخش / محکومیت متهم به کلاهبرداری
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
نمونه رای دادگاه
نمونه رای داگاه تجدیدنظر استان
بررسی نمونه ای از احکام محاکم عمومی از لحاظ قواعد نگارش احکام
اجرای احکام کیفری
اجرای احکام کیفری(حوزه قضایی بخش)
فصل هیجدهم / الف دستور ضبط وثیقه / وجه الکفاله / وجه التزام در حوزه قضایی بخش
نمونه دستور ضبط وثیقه / دادگاه بخش عمومی
نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / قرار ضبط وثیقه (کیفری) /تایید دستور معترض علیه
نمونه اجرای احکام کیفری – نمونه آگهی مزایده وثیقه
نمونه دستور ضبط وجه الکفاله / حوزه ریاست دادگاه عمومی بخش
نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان / صدور قرار رد درخواست کفیل / وثیقه گذار / تایید دستور معترض
نمونه رای دادگاه تجدیدنظر استان
فصل هیجدهم / اصل برائت اصل تخییر اصل احتیاط و اشتغال
فصل نوزدهم / گفتار در قاعده درا
منابع و ماخذ

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه