بستن

- آیین دادرسی کیفری جلد اول
 • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

آیین دادرسی کیفری جلد اول

دکتر علی خالقی

210,000 تومان 189,000 تومان

دسته بندی: کتب آزمونی و منابع کمکی > دروس تخصصی

ناشر: شهردانش

خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

شهردانش

نام مولف

دکتر علی خالقی

سال انتشار

1401

نوبت انتشار

46

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

321

تیراژ

5000

شابک

9786004750462

کتاب آیین دادرسی کیفری جلد اول

تعریف آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری یکی از رشته های مهم علوم جنایی است که به مطالعه سازمان و تشکیلات مراجع قضایی و نحوه رسیدگی انها میپردازد. آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از او، تعیین صلاحیت و روش کار مراجع تحقیق و حکم و همچنین تجدید نظر از تصمیمات انها و سرانجام چکونگی اجرای احکام کیفری وضع شده است.

آیین دادرسی کیفری جلوه گاه تقابل میان امنیت و آزادی و به تعبیر دیگر، صحنه چالش میان حفظ نظم و امنیت عمومی، و حراست از حقوق بشر و آزادی های فردی است.

 

 • کتاب آیین دادرسی کیفری به قلم آقای دکتر علی خالقی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تحریر یافته است.
 • این کتاب قبل از هر چیزی یک کتاب درسی برای دانشجویان مقطع کارشناسی است. انگیزیه اصلی نگارش این کتاب، بر عهده گرفتن سهمی اندک در تامین منبع درسی یکی از دروس مهم دوره کارشناسی رشته حقوق بوده است.
 • با تجدید نظر و اضافات مطابق با آخرین تغییرات قوانین تا اول شهریور 1401

 

فهرست مطالب:

 • سخن ناشر
 • نشان های اختصاری
 • پیش گفتار چاپ اول
 • پیش گفتار چاپ بیست و یکم
 • پیش گفتار چاپ بیست و پنجم
 • پیش گفتار چاپ بیست و هفتم
 • پیش گفتار چاپ سی و چهارم
 • مقدمه
 • فصل اول : تعقیب کیفری
 • مبحث اول : مرجع تعقیب
 • گفتار اول : دادسرا ، ویژگی ها و تشکیلات
 • بند اول : تاریخچه دادسرا
 • بند دوم : ویژگی های دادسرا
 • الف) سلسله مراتب
 • ب) وحدت دادسرا
 • ج) استقلال دادسرا
 • د) غیرقابل ردّ بودن
 • ه) عدم مسئولیت
 • بند سوم : تشکیلات دادسرا
 • الف) دادسرای دیوان عالی کشور
 • ب) دادسرای عمومی و انقلاب
 • ج) دادسرای نظامی
 • د) دادسرای ویژه روحانیت
 • گفتار دوم : دادسرا از تکلیف تا اختیار تعقیب
 • بند اول : اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب
 • بند دوم : اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب
 • مبحث دوم : جهات قانونی شروع به تعقیب
 • گفتار اول : اقرار متهم
 • گفتار دوم : شکایات شاکی
 • گفتار سوم : وقوع جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس
 • گفتار چهارم : اعلام جرم توسط دیگران
 • بند اول : اعلام جرم توسط اشخاص عادی
 • بند دوم : اعلام جرم توسط سازمان های مردم نهاد
 • بند سوم : اعلام جرم توسط مقامات رسمی غیر از ضابطان
 • بند چهارم : اعلام جرم توسط ضابطان دادگستری
 • الف) ضابطان دادگستری
 • 1- ضابطان عام
 • 2- ضابطان خاص
 • 2-1 : رؤسا ، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
 • 2-2 : مأموران وزارت اطلاعات
 • 2-3 : مأموران نیروی مقاومت بسیج
 • 2-4 نیروهای مسلح در موارد مقرر قانونی
 • 2-5 : سایر مأموران به موجب قوانین خاص
 • ب) ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری
 • ج) وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری
 • 1- در جرائم مشهود
 • 2- در جرائم غیرمشهود
 • 3- در برابر شاکی
 • 4- در برابر متهم
 • مبحث سوم : شروط و موانع تعقیب
 • گفتار اول : شروط خاص تعقیب برخی جرائم
 • بند اول : لزوم شکایت شاکی خصوصی
 • بند دوم : لزوم تحصیل اجازه از برخی مقامات
 • گفتار دوم : موانع تعقیب دعوای عمومی
 • بند اول : مصونیت ها
 • الف) مصونیت سیاسی
 • ب) مصونیت پارلمانی
 • بند دوم : اناطه
 • بند سوم : جنون متهم قبل از صدور حکم قطعی
 • الف) جنون در هنگام ارتکاب جرم
 • ب) جنون پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی
 • ج) جنون پس از صدور حکم قطعی
 • مبحث چهارم : جهات سقوط تعقیب
 • گفتار اول : جهات شخصی سقوط تعقیب کیفری
 • بند اول : فوت متهم یا محکومُ علیه
 • بند دوم : گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت
 • بند سوم : شمول عفو
 • بند چهارم : توبه
 • گفتار دوم : جهات عینی سقوط تعقیب کیفری
 • بند اول : نسخ قانون
 • بند دوم : اعتبار امر مختوم
 • بند سوم : مرور زمان
 • الف) دلایل موافقان و مخالفان
 • ب) انواع مرور زمان
 • ج) مبدأ مرور زمان
 • د) قطع و تعلیق مرور و زمان
 • ه) قلمرو زمانیِ قواعد مرور زمان
 • بند چهارم : اِعمال قاعدۀ دَرأ
 • فصل دوم : تحقیقات مقدماتی
 • مبحث اول : ویژگی های تحقیقات مقدماتی
 • گفتار اول : کتبی بودن
 • گفتار دوم : غیرترافعی بودن
 • گفتار سوم : غیرعلنی بودن
 • گفتار چهارم : محرمانه بودن
 • مبحث دوم : دسترسی به پرونده تحقیقات و برخورداری از وکیل مدافع
 • گفتار اول : حق دسترسی به پرونده تحقیقات
 • گفتار دوم : حق برخورداری از وکیل مدافع
 • مبحث سوم : موارد عدم انجام تحقیق در دادسرا
 • گفتار اول : عدم انجام تحقیق با وجود دادسرا
 • بند اول : جرائم افراد زیر پانزده سال
 • بند دوم : جرائم منافی عفت
 • بند سوم : جرائم تعزیری درجه 7 و 8
 • گفتار دوم : عدم انجام تحقیق به علت نبود دادسرا
 • مبحث چهارم : مرجع تحقیق و صلاحیت محلی
 • گفتار اول : مرجع تحقیق
 • گفتار دوم : صلاحیت محلی
 • مبحث پنجم : اقدامات تحقیقی
 • گفتار اول : تحقیق از شاکی
 • گفتار دوم : تحقیق از شاهد و مطلع
 • گفتار سوم : تحقیق از متهم
 • بند اول : احضار متهم
 • بند دوم : جلب متهم
 • بند سوم : انتشار تصویر چهره متهم
 • بند چهارم : دستور منع خروج از کشور
 • بند پنجم : بازجویی از متهم
 • بند ششم : اخذ آخرین دفاع
 • گفتار چهارم : اعطای مهلت به متهم و ارجاع به میانجی گری
 • گفتار پنجم : تفتیش اماکن ، بازرسی اشیاء ، تأمین خواسته
 • گفتار ششم : معاینه محل ، تحقیق محلی ، تشکیل پرونده شخصیت
 • گفتار هفتم : جلب نظر کارشناس
 • گفتار هشتم : نیابت قضایی
 • مبحث ششم : قرارهای تأمین و نظارت قضایی
 • گفتار اول : قرارهای تأمین کیفری
 • بند اول : قواعد مشترک حاکم بر قرارهای تأمین
 • بند دوم : انواع قرارهای تأمین
 • الف) قرار التزام به حضور با قول شرف
 • ب) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
 • ج) قرار عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
 • د) قرار عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
 • ه) قرار التزام به معرفی نوبه ای خود به مرجع قضایی یا انتظامی
 • و) قرار التزام مستخدمان رسمی
 • ز) قرار التزام به عدم خروج از منزل
 • ح) قرار کفالت
 • 1- قرار اخذ کفیل
 • 2- قرار قبولی کفیل
 • ط) قرار وثیقه
 • 1- قرار اخذ وثیقه
 • 2- قرار قبول وثیقه
 • ی) قرار بازداشت موقت
 • 1- معایب و مزایای بازداشت موقت
 • 2- موارد و شرایط صدور قرار بازداشت موقت
 • 3- بازبینی قرار بازداشت موقت
 • 4- مدت بازداشت موقت
 • 5- جبران خسارت
 • بند سوم : ضمانت اجرای قرارهای تأمین
 • الف) ضمانت اجراء نسبت به متهم
 • ب) ضمانت اجراء نسبت به شخص ثالث
 • بند چهارم : پایان اعتبار قرارهای تأمین
 • گفتار دوم : قرارهای نضارت قضایی
 • بند اول : انواع قرارهای نضارت قضایی
 • بند دوم : مدت و ضمانت اجرای قرارهای نضارت قضایی
 • مبحث هفتم : قرارهای نهایی
 • گفتار اول : قرار منع تعقیب
 • گفتار دوم : قرار موقوفی تعقیب
 • گفتار سوم : قرار بایگانی پرونده
 • گفتار چهارم : قرار توقف تحقیقات
 • گفتار پنجم : قرار جلب به دادرسی
 • مبحث هشتم : وظایف و اختیارات دادستان در تحقیقات مقدماتی
 • گفتار اول : نظارت بر روند تحقیق
 • گفتار دوم : انصراف از ادامه تعقیب
 • نمایه

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه