بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب قوانین و مقررات قانون تجارت در جامه نمودار
- قانون تجارت در جامه نمودار
 • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

قانون تجارت در جامه نمودار

فاطمه صعیدی

نا موجود موجود شد به من اطلاع بده

مشخصات کلی

نام ناشر

مکتوب اخر

نام مولف

فاطمه صعیدی

سال انتشار

1400

نوبت انتشار

3

قطع کتاب جیبی, سیمی
تعداد صفحه

389

تیراژ

1000

شابک

9786229978955

فهرست مطالب :

 • پیشگفتار
 • باب اول- تجار و معاملات تجارتی
 • باب دوم- دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
 • فصل اول- دفاتر تجارتی
 • فصل دوم- دفتر ثبت تجارتی
 • باب سوم- شرکت‌های تجارتی
 • فصل اول- در اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد راجعه به آن‌ها
 • لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347
 • مبحث اول- شرکت‌های سهامی عام و خاص
 • بخش 1- تعریف و تشکیل شرکت‌های سهامی
 • بخش 2- سهام
 • بخش 3- تبدیل سهام
 • بخش 4- اوراق قرضه
 • بخش 5- مجامع عمومی
 • بخش 6- هیأت مدیره
 • بخش 7- بازرسان
 • بخش 8- تغییرات در سرمایه شرکت
 • بخش 9- انحلال و تصفیه
 • بخش 10- حساب‌های شرکت
 • بخش 11- مقررات جزایی
 • بخش 12- مقررات مختلف مربوط به شرکت‌های سهامی
 • مبحث دوم-شرکت با مسئولیت محدود
 • مبحث سوم شرکت تضامنی
 • مبحث چهارم- در شرکت مختلط غیرسهامی
 • مبحث پنجم- شرکت مختلط سهامی
 • مبحث ششم- شرکت نسبی
 • مبحث هفتم- شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف
 • فصل دوم- در مقررات راجعه به ثبت شرکت‌ها و نشر شرکت‌نامه‌ها
 • فصل سوم- در تصفیه امور شرکت‌ها
 • فصل چهارم- مقررات مختلفه
 • باب چهارم- برات، فته طلب، چک
 • فصل اول- برات
 • مبحث اول- صورت برات
 • مبحث دوم- در قبول و نکول
 • مبحث سوم- در قبولی شخص ثالث
 • مبحث چهارم- در وعده برات
 • مبحث پنجم- ظهرنویسی
 • مبحث ششم- مسئولیت
 • مبحث هفتم- در پرداخت
 • مبحث هشتم- تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
 • مبحث نهم- حقوق و وظایف دارنده برات
 • مبحث دهم- در اعتراض (پروتست)
 • مبحث یازدهم- برات رجوعی
 • مبحث دوازدهم- قوانین خارجی
 • فصل دوم- در فته طلب (سفته)
 • فصل سوم- چک
 • فصل چهارم- در مرور زمان
 • باب پنجم- در اسناد وجه حامل
 • باب ششم- دلالی
 • فصل اول- کلیات
 • فصل دوم- اجرت دلال و مخارج
 • فصل سوم- دفتر
 • باب هفتم- حق العمکاری (کمیسیون)
 • باب هشتم- قرارداد حمل و نقل
 • باب نهم- قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
 • باب دهم- ضمانت
 • باب یازدهم- در ورشکستگی
 • فصل اول- در کلیات
 • فصل دوم- در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
 • فصل سوم- در تعیین عضو ناظر
 • فصل چهارم- در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
 • فصل پنجم- در مدیر تصفیه
 • فصل ششم- در وظایف مدیر تصفیه
 • مبحث اول- در کلیات
 • مبحث دوم- در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
 • مبحث سوم- در فروش اموال و وصول مطالبات
 • مبحث چهارم- در اقدامات تأمینیه
 • مبحث پنجم- در تشخیص مطالبات طلبکارها
 • فصل هفتم- در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
 • مبحث اول- در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آن‌ها
 • مبحث دوم- در قرارداد ارفاقی
 • فقره اول- در ترتیب قرارداد ارفاقی
 • فقره دوم- در اثرات قرارداد ارفاقی
 • فقره سوم- در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
 • مبحث سوم- در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
 • فصل هشتم- در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هریک ازآن‌ها
 • مبحث اول- در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند
 • مبحث دوم- در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حق تقدم دارند
 • فصل نهم- در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
 • فصل دهم- در دعوی استرداد
 • فصل یازدهم- در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
 • باب دوازدهم- در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
 • فصل اول- در ورشکستگی به تقصیر
 • فصل دوم- در ورشکستگی به تقلب
 • فصل سوم- در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند
 • فصل چهارم- در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تصیر یا به تقلب
 • باب سیزدهم- در اعاده اعتبار
 • باب چهاردهم- اسم تجارتی
 • باب پانزدهم- شخصیت حقوقی
 • فصل اول- اشخاص حقوقی
 • فصل دوم- حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی
 • باب شانزدهم- مقررات نهایی
 •  

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه