بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد فروشگاه آوابوک کاملا محفوظ می باشد

مجموعه سوالات اختبار حقوق ثبت
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

مجموعه سوالات اختبار حقوق ثبت

محمد امین شمس الدینی

120,000 تومان
خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

اوا

نام مولف

محمد امین شمس الدینی

سال انتشار

1400

نوبت انتشار

1

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

480

تیراژ

300

شابک

9786003466234

مجموعه سوالات اختبار حقوق ثبت

 

فهرست مطالب

بخش اول: حقوق ثبت (قانون ثبت)    12
گفتار اول – مفاهیم ثبتی :    13
گفتار دوم – ثبت عمومی (عملیات مقدماتی ثبت):    41
سؤال اول- روند عملیات مقدماتی ثبت :     73
سؤال دوم – عدم حضور متقاضی ثبت هنگام تحدید حدود ملک :    92
سؤال سوم – تصرف مالکانه برای تقاضای ثبت ملک :     96
سؤال چهارم- اعتراض به تقاضای ثبت ملک :    98
سؤال پنجم – فوت معترض ملک مورد تقاضای ثبت :    101
سؤال ششم – هیأت نظارت و شورایعالی ثبت :     108
سؤال هفتم – اعتراض به اقدامات اجرای ثبت و مرجع رسیدگی :     125
سؤال هشتم – ملک مجهول المالک :     130
سؤال نهم – اعتراض به حدود از سوی غیر مجاور :     134
سؤال دهم – اسناد مالکیت معارض :     135
سؤال یازدهم – تصرف ملک دیگری (به اشتباه) ؛ راهکار:     147
سؤال دوازدهم – انتقال منافع ملک؛ عدم قید در سند مالکیت مالک :     150
گفتار سوم – معاملات با حق استرداد :    160
گفتار چهارم – انتقال ملک در زمان عملیات مقدماتی :    169
گفتار پنجم – اسناد :    179
گفتار ششم – اسناد رسمی :    195
سؤال اول – اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث :     195
سؤال دوم – تفاوت اسناد دارای اعتبار سند رسمی با اسناد در حکم سند لازم الإجرا:     202
سؤال سوم – مرجع صدور اجرائیه مفاد اسناد رسمی :     208
گفتار هفتم – حق الثبت و حق الإجرا :    226
گفتار هشتم – افراز و تفکیک :    235
سؤال اول – تعریف تفکیک، افراز و تقسیم:     235
سؤال دوم – مرجع صالح افراز املاک مشاع:     248
سؤال سوم – افراز مهریه زوجه :     252
گفتار نهم – ماده 147 قانون ثبت :    256
سؤال اول – در خصوص ماده 147 قانون ثبت :    256
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 1390 :    260
سؤال دوم – اراضی موات :    271
قانون زمین شهری (مصوب 1366) :    271
قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (مصوب 1358) :    277
قانون مرجع تشخیص اراضی موات (مصوب 1365) :    281
سؤال سوم – اراضی خالصه :    289
قانون اراضی مستحدثه و ساحلی 1354 :    291
سؤال چهارم – حق ریشه و نسق زراعی :    298
گفتار دهم – کاداستر :     302
قانون کاداستر :    302
آیین نامه قانون کاداستر :    308
بخش دوم: آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی    317
گفتار اول – مروری بر مفاهیم و کلیات اجرای مفاد اسناد رسمی :     318
گفتار دوم – سؤالات کتبی اجرای مفاد اسناد رسمی :     335
سؤال اول – اجرای سند ذمّه ای؛ توقیف مال منقول :    335
سؤال دوم – مرجع صدور اجرائیه مفاد اسناد رسمی :    363
سؤال سوم – قرارداد بین بانک و مشتری؛ مرجع صدور اجرائیه :    364
سؤال چهارم – اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث :    369
سؤال پنجم – چگونگی بازداشت اموال مدیون نزد شخص ثالث  :    373
سؤال ششم – تفاوت بین سرقفلی و حق کسب و پیشه؛ چگونگی توقیف سرقفلی  :    376
سؤال هفتم – موارد شکایت نسبت به عملیات اجرایی :    380
سؤال هشتم – مرجع اعتراض از اقدامات اجرای ثبت :    384
سؤال نهم – اسناد وثیقه ای؛ چگونگی وصول طلب مازاد بر وثیقه :    385
سؤال دهم – صدور اجرائیه سند ذمه ای، ادعای پرداخت دین توسط مدیون :    399
سؤال یازدهم – نحوه صدور اجرائیه از هزینه ساکنان آپارتمان ها :    400
سؤال دوازدهم – تقاضای توقیف عملیات اجرایی در مرحله مزایده :    404
بخش سوم : ضمایم :    409
الف) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران :     410
ب) قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه (مصوب 1371) :    428
پ) قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه (مصوب 1363) :    430
ت) آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه(اصلاحی 96) :     432
ث) آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری :    439
ج) قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری (مصوب 1386) :    442
چ) بخشی از آیین نامه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری(1387) :    459
ح) قانون راجع به ثبت شرکت ها :    474
خ) قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها ... از بین رفته اند :    478
د) آیین نامه ثبت کشتی ها و شناورها (مصوب 1344 با اصلاحات بعدی) :    482

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه