بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب دانشگاهی حقوق خصوصی حقوق مدنی مجموعه نشست های قضایی در مسائل حقوق مدنی
- مجموعه نشست های قضایی در مسائل حقوق مدنی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 1

مجموعه نشست های قضایی در مسائل حقوق مدنی

مرکز آموزش قوه قضاییه

دسته بندی:  حقوق خصوصی > حقوق مدنی 

ناشر: قوه قضاییه

نا موجود موجود شد به من اطلاع بده

مشخصات کلی

نام ناشر

قوه قضاییه

نام مولف

مرکز آموزش قوه قضاییه

سال انتشار

1397

نوبت انتشار

2

قطع کتاب رحلی گالینگور
تعداد صفحه

1375

تیراژ

700

شابک

9786004800051

کتاب مجموعه نشست های قضایی در مسائل حقوق مدنی

فهرست مطالب

بخش اول: قانون مدنی

فصل اول- انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم
فصل دوم- اموال
فصل سوم- مالکیت
فصل چهارم- حق انتفاع
مبحث اول- عمری و رقبی و سکنی
مبحث دوم- وقف
فصل پنجم- حق ارتفاق
مبحث اول- حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
مبحث دوم- احکام و آثار املاک نسبت به املاک
مبحث سوم- حریم املاک
فصل ششم- عقود و معاملات و الزامات
مبحث اول- اقسام عقود و معاملات
مبحث دوم- شرایط اساسی برای صحت معامله
مبحث سوم- اثر معاملات
مبحث چهارم- شرایط ضمن عقد
مبحث پنجم- معاملات فضولی
مبحث ششم- سقوط تعهدات
فصل هفتم- ضمان قهری
مبحث اول- غصب
مبحث دوم- اتلاف
مبحث سوم- تسبیب
فصل هشتم- بیع
مبحث اول- احکام بیع
مبحث دوم- آثار بیع
مبحث سوم- ضمان درک
مبحث چهارم- خیارات و احکام راجع به آن
فصل نهم- بیع شرط
فصل دهم- معاوضه
فصل یازدهم- اجاره
فصل دوازدهم- مزارعه
فصل سیزدهم- شرکت
فصل چهاردهم- ودیعه
فصل پانزدهم-عاریه
فصل شانزدهم- وکالت
فصل هفدهم- ضمان عقدی
فصل هجدهم- حواله
فصل نوزدهم- کفلت
فصل بیستم- صلح
فصل بیست و یکم- رهن
فصل بیست و دوم- هبه
فصل بیست و سوم- اخذ به شفعه
فصل بیست و چهارم- وصیت
فصل بیست و پنجم- ارث
مبحث اول- طبقات مختلفه ارث
مبحث دوم- تحقق ارث
مبحث سوم- شرایط و موانع ارث
مبحث چهارم- سهم الارث طبقات مختلفه
فصل بیست و ششم- تابعیت
فصل بیست و هفتم- اسناد سجل احوال
فصل بیست و هشتم- غایب مفقودالاثر
فصل بیست و نهم- نکاح
مبحث اول- خواستگاری
مبحث دوم- قابلیت صحّی برای ازدواج
مبحث سوم- موانع نکاح
مبحث چهارم- شرایط صحت نکاح
مبحث پنجم- نکاح منقطع
مبحث ششم- مهر
مبحث هفتم- حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
مبحث هشتم- فسخ نکاح
فصل سی‌ام- طلاق
مبحث اول- کلیات
مبحث دوم- اقسام طلاق
مبحث سوم- عده
مبحث چهارم- گواهی عدم امکان سازش
مبحث پنجم- نحله
مبحث ششم- اجرت المثل
مبحث هفتم- جهیزیه
فصل سی و یکم- نسب
فصل سی و دوم- نگهاری و تربیت اطفال
فصل سی و سوم- ولایت قهری پدر و جد پدری
فصل سی و چهارم- الزام به انفاق
فصل سی و پنجم- حجر و قیمومت
مبحث اول- موارد نصب قیم و ترتیب آن
مبحث دوم- اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن
مبحث سوم- نظارت مدعی العموم در امور صفار و مجانین و اشخاص غیررشید
مبحث چهارم- خروج از تحت قیمومت
مبحث پنجم- سن رشد
فصل سی و ششم- ادله اثبات دعوا
مبحث اول- اقرار
مبحث دوم- اسناد
مبحث سوم- قسم

بخش دوم: سایر قوانین

اول- قانون اجرای احکام
مبحث اول- ترتیب اجرا
مبحث دوم- توقیف اموال
مبحث سوم- فروش اموال توقیف شده
مبحث چهارم- اعتراض شخص ثالث
مبحث پنجم- هزینه‌های اجرایی
مبحث ششم- احکام و اسناد لازم الاجرا کشورهای خارجی
دوم- قانون امور مدنی
مبحث اول- قیمومت
مبحث دوم- امور راجع به ترکه
مبحث سوم- تصدیق انحصار وراثت
سوم- قانون ثبت
چهارم- قانون شهرداری
پنجم- قانون روابط موجر و مستأجر
ششم- قانون تجارت
هفتم- قانون مسئولیت مدنی
هشتم- قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357
نهم- قانون پیش فروش ساختمان‌ها مصوب 1389
دهم- قانون بیمه اجباری
یازدهم- قانون زمین شهری
دوازدهم- قانون حمایت خانواده

فهرست الفبایی کلید واژه

فهرست توصیفی مطالب

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه