بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب دانشگاهی حقوق خصوصی حقوق مدنی مسئولیت مدنی (ضمان قهری): مطابق با سرفصل‌های دانشگاهی و آزمونی ...
- مسئولیت مدنی (ضمان قهری): مطابق با سرفصل‌های دانشگاهی و آزمونی ...
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

مسئولیت مدنی (ضمان قهری): مطابق با سرفصل‌های دانشگاهی و آزمونی ...

امین امیرحسینی

150,000 تومان 135,000 تومان

دسته بندی: کتب دانشگاهی > حقوق خصوصی > حقوق مدنی 

ناشر: آوا

مولف: امین امیرحسینی 

 

خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

آوا

نام مولف

امین امیرحسینی

سال انتشار

1398

قطع کتاب وزیری شومیز
شابک

9786003465572

کتاب مسئولیت مدنی (ضمان قهری): ویژه آمادگی آزمون برای آزمون‌های حقوقی ( به همراه سوالات آزمون وکالت )/ مولف امین امیرحسینی

در حقوق ایران، اسباب تعهدات عبارت اند از : عقد؛ شبه عقد؛ جرم، شبه جرم و قانون که در حقوق مدنی 3؛6؛7 و بخشی از مدنی 8 به موضوع عقد پرداخته می‌شود.

موضوع شبه عقد و شبه جرم در مدنی 4 (حقوق مسئولیت مدنی) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در حقوق ایران، الزاماتی که برای اشخاص حاصل می‌شود را باید در دو دسته تقسیم بندی نمود که عبارتند از الزامات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد.

در تبیین الزامات خارج از قرارداد باید بیان داشت که این الزامات عبارت است از الزام به تأدیه مال، یا انجام امری که در این الزام، هیچ اثری از توافق و عقد نباشد؛ یعنی شخص، دارای الزام، به انجام آن ملتزم می‌شود؛ در حالی که هیچ توافق و عقدی سبب ایجاد این التزام نشده است. در ضمن، مبنای این التزام، جرم و قانون نیز نیست.

الزامات خارج از قرارداد می‌تواند ناشی از نفع حاصله باشد یا خسارت وارده که در اثر یک واقعه مشروع یا غیر مشروع باشد.

در حقوق مدنی، منابع این الزامات عبارت اند از منابع عام مثل مواد 301 تا 337 قانون مدنی و نیز قانون مسئولیت مدنی ؛مصوب 1339 همچنین این الزامات دارای منابع خاصی نیز هستند که عبارتند از موادی از قانون مجازات اسلامی موادی از قانون بیمه اجباری موادی از قانون حمایت از حقوق مصرف کننده مصوب 1388؛ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386؛ قانون تجارت الکترونیکی؛ قانون تامین اجتماعی و.... که به طور خاص به موضوع مسئولیت مدنی عنایت دارند.

 

واقعه حقوقی

در حقوق مدنی، باید اثر حقوقی را ناشی از عمل حقوقی یا واقعه حقوقی دانست که واقعه حقوقی عبارت است از امری که ارادی یا غیر ارادی صورت می‌گیرد؛ ولی اثر این امر، حتما از سوی قانون گذار تعیین می‌شود.

وقایع حقوقی را باید به دو دسته تقسیم نمود. واقعه حقوقی عبارت است از واقعه حقوقی ارادی و واقعه حقوقی قهری.

 

ضمان قهری؛ معنی ضمان قهری

 به معنای مسئولیتی هست که به دلیل فعل زیانباری که شخص انجام داده(چه عمدی یا غیر عمدی)، به حکم قانون، برای او ایجاد می‌شود.  لذا هر الزامی که برای شخص وجود داشته باشد؛ مثلا این که به قوانین ملتزم باشد،در صورت تخلف از این قانون، باید شخص مزبور را مکلف نمود تا تمامی خسارات ناشی از اعمال خود را بپذیرد.

فهرست:

فصل اول: مبانی نظری.. 11

بند نخست: واقعه حقوقی.. 11

بند دوم: ضمان قهری.. 12

بند سوم: انواع مسئولیت‌ها 12

بند چهارم :  وجوه تمایز مسئولیت‌ها 13

 

فصل دوم: قانون مدنی.. 17

گفتار نخست: ایفای ناروا (301- 305) 17

بند نخست: ایجاد و تحقق ایفای ناروا 17

بند دوم: آثار ناشی از ایفای ناروا: 19

گفتار دوم: اداره فضولی مال غیر (306) 23

الف) تعریف: 24

ب)شرایط اداره فضولی: 24

ج) آثار اداره فضولی: 26

گفتار سوم: غصب(308-327) 27

بند نخست: تعریف غصب واقعی و حکمی: 29

بند دوم: ارکان غصب: 31

بند سوم: آثار غصب... 32

گفتار چهارم: اتلاف(328-330) 45

بند نخست: تفاوت اتلاف با تسبیب... 45

بند دوم: انواع اتلاف... 47

گفتار پنجم: تسبیب (331-335) 48

بند دوم:  اجتماع سبب و مباشر: 49

بند  سوم: مصادیق تسبیب... 50

گفتار ششم: استیفاء(336) 56

 

فصل سوم: قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339.. 59

گفتار نخست: ارکان مسئولیت مدنی: 62

بند نخست: ورود ضرر. 62

بند دوم: فعل زیانبار. 73

بند سوم: رابطه سببیت... 74

گفتار دوم: مبانی مسئولیت مدنی(نظریات): 84

بند نخست: نظریه تقصیر. 84

بند دوم: مسئولیت مبتنی بر نظریه خطر. 86

بند سوم: مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر. 86

بند چهارم: مسئولیت محض(مسئولیت مطلق؛ تضمین حق): 87

گفتار سوم: مسئولیت ناشی از فعل غیر: 87

بند نخست: مسئولیت کارفرما نسبت به خسارت‌های ناشی از اعمال کارگران: 87

بند دوم: مسئولیت مدنی سرپرست ناشی از اعمال محجورین: 91

بند سوم:  مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان.. 93

گفتار چهارم:علل رافع مسئولیت مدنی.. 95

بند نخست: اقدام. 95

بند دوم: دفاع مشروع. 101

بند سوم: امر آمر قانونی و حکم قانون : 104

بند چهارم: غرور. 107

بند پنجم: احسان.. 109

بند ششم: اضطرار. 110

بند هفتم: شرط عدم مسئولیت... 114

بند هشتم: إعمال حقوق.. 114

بند نهم:  اجبار و اکراه 116

 

فصل چهارم: مسئولیت‌های خاص.... 119

گفتار نخست: مسئولیت پزشک.... 119

گفتار دوم: مسئولیت مدنی قاضی.. 122

گفتار سوم: مسئولیت متصدی حمل و نقل.. 122

گفتار چهارم:مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو. 124

 

فصل پنجم: قوانین خاص مسئولیت مدنی.. 129

الف) قانون مجازات اسلامی: 129

2- قانون بیمه اجباری وارده به اشخاص ثالث مصوب1395. 138

 

فصل ششم: سؤالات آزمون وکالت... 143

 

منابع و مآخذ

 

.. 155

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه