بستن

- حقوق شرکتهای تجاری
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

حقوق شرکتهای تجاری

محمدرضا پاسبان

236,000 تومان 212,400 تومان

دسته بندی: حقوق خصوصی  > حقوق تجارت

ناشر: سمت

خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

سمت

نام مولف

محمدرضا پاسبان

سال انتشار

1402

نوبت انتشار

18

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

462

تیراژ

4000

شابک

9786000202538

کتب حقوق شرکتهای تجاری

کتاب از سه باب: کلیات، شرکتهای سرمایه و شرکتهای اشخاص و شرکتهای مختلط تشکیل شده است. باب کلیات به دو مغهوم شخصیت حقوقی بعنوان مدخل ورود به بحث روشن ترین مصداق شخصیت حقوقی، یعنب شرکتهای تجاری و مفهوم شرکت که اعم از شرکتهای غیر تجاری و شرکت های تجاری است می پردازد.

در باب دوم شرکتهای سرمایه (عام و خاص) و با مسئولیت محدود منقسم به چهار بخش می شوند.

باب پایانی یعنی باب سوم شرکتهای اشخاص (تضامنی و نسبی) را در بخش یکم و شرکتهای مختلط (مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی) را در بخش دوم معرفی و نحوه تشکیل، فعالیت و انحلال را به بررسی می گذارد.

 

فهرست مطالب

پیشگفتار ویراست 2

دیباچه بر چاپ چهارم

مقدمه

باب یکم: معرفی شخصیت حقوقی و شرکت

بخش یکم: شخصیت حقوقی

فصل یکم: تعریف شخصیت حقوقی
فصل دوم: زمان تحقق شخصیت حقوقی
گفتار نخست: زمان ایجاد شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی غیرتجاری
مبحث یکم: اشخاص حقوقی دولتی و شهرداری‌ها
مبحث دوم: مؤسسات غیرتجاری خصوصی
مبحث سوم: وقف
گفتار دوم: زمان ایجاد شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی تجاری
مبحث یکم: تشکیل عملی شرکت تجاری به عنوان معیار ایجاد شخصیت حقوقی
مبحث دوم: ثبت شرکت تجاری به عنوان ملاک ایجاد شخصیت حقوقی
فصل سوم: فرضیات مربوط به ماهیت شخصیت حقوقی
گفتار نخست: واقعی بودن شخصیت حقوقی
فصل چهارم: آثار شخصیت حقوقی
گفتار نخست: نام و عنوان مستقل
گفتار دوم: دارا بودن اموال مخصوص به خود
گفتار سوم: حقوق و تعهدات و مسئولیت‌های مستقل
گفتار چهارم: اقامتگاه شخص حقوقی
گفتار پنجم: تابعیت شخص حقوقی
فصل پنجم: انواع شخصیت حقوقی
گفتار نخست: اشخاص حقوقی غیرتجاری
گفتار دوم: اشخاص حقوقی تجاری (شرکت‌های تجاری)

بخش دوم: شرکت

فصل یکم: انواع شرکت
گفتار نخست: شرکت‌های مدنی
گفتار دوم: شرکت‌های غیرتجاری
گفتار سوم: شرکت‌های تجاری
فصل دوم: فرضیات و دسته بندی شرکت‌های تجاری
گفتار نخست: فرضیات مربوط به شرکت تجاری
مبحث یکم: نظریه قراردادی بودن شرکت
مبحث دوم: نظریه شخصیت حقوقی یا سازمانی
مبحث سوم: تلفیقی از دو دیدگاه
گفتار دوم: انواع و تقسیم بندی شرکت‌های تجاری
مبحث یکم: انواع شرکت تجاری
مبحث دوم: دسته بندی شرکت‌های تجاری
فصل سوم: انواع و ساختار شرکت‌های تجاری در حقوق انگلستان و حقوق فرانسه
گفتار نخست: ساختار شرکت‌ها در حقوق انگلستان
گفتار دوم: ساختار شرکت‌ها در حقوق فرانسه

باب دوم: شرکت‌های سرمایه

بخش یکم: معرفی شرکت‌های سرمایه

فصل یکم: تعریف و ویژگی‌های شرکت‌های سهامی
گفتار نخست: تعریف و جایگاه شرکت‌های سهامی
گفتار دوم: انواع شرکت سهامی و وجوه ممیزه‌ی آن‌ها
مبحث یکم: تمایز در فلسفه تأسیس
مبحث دوم: شیوه تأسیس
مبحث سوم: عدم لزوم تشکیل مجمع عمومی مؤسس در شرکت سهامی خاص
مبحث چهارم: میزان سرمایه
مبحث پنجم: شمار سهامداران
مبحث ششم: تعداد مدیران
مبحث هفتم: امکان انتشار اوراق مشارکت
مبحث هشتم: پذیرش در بازار بورس اوراق بهادار
مبحث نهم: بازرسی و نظارت
فصل دوم: تعریف و ویژگی‌های شرکت با مسئولیت محدود
گفتار نخست: مسئولیت محدود شرکا
گفتار دوم: اهمیت سرمایه
گفتار سوم: عدم تقسیم سرمایه به شهام یا قطعات سهم
گفتار چهارم: محدودیت در واگذاری سهم الشرکه
گفتار پنجم: نظارت بر شرکت

بخش دوم: تشکیل شرکت‌های سرمایه

فصل یکم: تشکیل شرکت سهامی
گفتار نخست: تشکیل شرکت سهامی عام
مبحث یکم: تعریف تشکیل- تأسیس و مؤسس- پذیره نویس
مبحث دوم: تهیه مدارک و اسناد جهت دریافت اجاره پذیره نویسی
مبحث سوم: مرحله پذیره نویسی
مبحث چهارم: مجمع عمومی مؤسس
مبحث پنجم: ثبت شرکت سهامی عام
گفتار دوم: تشکیل شرکت سهامی خاص
مبحث یکم: مرحله تهیه مدارک
مبحث دوم: مرحله ثبت شرکت
گفتار سوم: عدم تشکیل (ثبت) شرکت سهامی
گفتار چهارم: مسئولیت‌های مدنی و کیفری در تدسیس شرکت سهامی
مبحث یکم: مسئولیت‌های مدنی
مبحث دوم: مسئولیت کیفری
فصل دوم: تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
گفتار نخست: شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
مبحث یکم: شرایط صحت انجام معاملات
مبحث دوم: وجود حداقل دو شریک
مبحث سوم: لزوم پرداخت و تسلیم کل سرمایه
مبحث چهارم: لزوم و جود شرکتنامه و اساسنامه
گفتار دوم: مسئولیت‌های ناشی از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
مبحث یکم: مسئولیت‌های مدنی
مبحث دوم: مسئولیت‌های کیفری

بخش سوم: دوره‌ی حیات شرکت‌های سرمایه

فصل یکم: دوره‌ی حیات شرکت سهامی
گفتار نخست: سازمان و ارکان شرکت سهامی
مبحث یکم: رکن تصمیم گیری (مجامع عمومی)
سهام دارای حق رأی به چه معنی است؟
مبحث دوم: اداره‌ی شرکت سهامی
مبحث سوم: ارگان کنترل کننده
گفتار دوم: سرمایه و امور مالی شرکت سهامی
مبحث یکم: انواع سرمایه
مبحث دوم: تغییر در سرمایه‌ی شرکت
گفتار سوم: اوراق بهادار شرکت سهامی
مبحث یکم: سهام
مبحث دوم: اوراق مشارکت- اوراق قرضه
فصل دوم: دوره‌ی حیات شرکت با مسئولیت محدود
گفتار نخست: سازمان و ارکان شرکت با مسئولیت محدود
مبحث یکم: رکن تصمیم گیرنده
مبحث دوم: اداره‌ی شرکت با مسئولیت محدود
مبحث سوم: بازرسی و نظارت در شرکت با مسئولیت محدود
گفتار دوم: سرمایه و امور مالی شرکت با مسئولیت محدود
مبحث یکم: مفهوم و نقش سرمایه
مبحث دوم: واگذاری سهم الشرکه
مبحث سوم: تنظیم صورت‌های مالی
مبحث چهارم: تقسیم سود و زیان
مبحث پنجم: پیش بینی اندوخته‌ی قانونی

بخش چهارم: پایان حیات شرکت‌های سرمایه

فصل یکم: پایان حیات شرکت‌های سهامی
گفتار نخست: شیوه‌های انحلال شرکت سهامی
مبحث یکم: موضوع شرکت انجام شده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد
مبحث دوم: شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد
مبحث سوم: ورشکستگی
مبحث چهارم: انحلال با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
مبحث پنجم: انحلال به حکم دادگاه
گفتار دوم: آثار انحلال شرکت
مبحث یکم: واگذاری مدیریت به مدیران تصفیه
مبحث دوم: حفظ شخصیت حقوقی شرکت تا پایان عملیات تصفیه
مبحث سوم: تصفیه‌ی شرکت
مبحث چهارم: ثبت و آگهی انحلال
گفتار سوم: شیوه و تشریفات تصفیه‌ی شرکت (ارکان شرکت در حال تصفیه)
مبحث یکم: مجامع عمومی
مبحث دوم: اداره‌ی تصفیه
مبحث سوم: نظارت بر تصفیه
گفتار چهارم: پایان کار تصفیه
فصل دوم: انحلال شرکت با مسئولیت محدود
گفتار نخست: موارد انحلال
مبحث یکم: انجام موضوعی که شرکت برای آن تشکیل گردیده و یا ...
مبحث دوم: پایان مدت شرکت
مبحث سوم: ورشکستگی
مبحث چهارم: تصمیم شرکا
مبحث پنجم: در صورتی که به واسطه‌ی ضررهای وارده نصف سرمایه‌ی شرکت....
مبحث ششم: در مورد فوت یکی از شرکا اگر....
گفتار دوم: آثار انحلال
مبحث یکم: بقای شخصیت حقوقی تا پایان تصفیه
مبحث دوم: عدم توجه مسئولیت به شرکا
مبحث سوم: تقسیم دارایی شرکت
گفتار سوم: ساختار و ارکان شرکت با مسئولیت محدود در حال تصفیه و ...

باب سوم: شرکت‌های اشخاص و شرکت‌های مختلط

بخش یکم: شرکت‌های اشخاص (تضامنی- نسبی)

فصل یکم: ویژگی‌های شرکت‌های تضامنی- نسبی
گفتار نخست: محدود نبودن مسئولیت شرکا به میزان سرمایه‌ی آن‌ها
گفتار دوم: نقش و اهمیت شخصیت شرکا
گفتار سوم: نام شرکت
گفتار چهارم: منع واگذاری سرمایه جز به اتفاق آرا
گفتار پنجم: ارتباط دیون شخصی شرکا با بقای شرکت
فصل دوم: تشکیل شرکت‌های تضامنی و نسبی
گفتار نخست: شرایط ماهوی
گفتار دوم: شرایط شکلی
فصل سوم: دوره‌ی فعالیت و حیات شرکت‌های تضامنی و نسبی
گفتار نخست: مرجع تصمیم گیری
گفتار دوم: اداره شرکت‌های تضامنی و نسبی
مبحث یکم: شیوه‌ی انتخاب و جایگاه مدیران
مبحث دوم: وظایف و اختیارات مدیران شرکت‌های تضامنی و نسبی
مبحث سوم: مسئولیت مدیران شرکت‌های تضامنی
گفتار سوم: نظارت بر شرکت‌های نسبی و تضامنی
فصل چهارم: سرمایه و حساب‌های شرکت‌های اشخاص
گفتار نخست: نقش سرمایه در شرکت‌های اشخاص
گفتار دوم: واگذاری سهم الشرکه
گفتار سوم: تنظیم صورت‌های مالی و تقسیم سود
فصل پنجم: انحلال شرکت‌های تضامنی و نسبی
گفتار نخست: جهات انحلال شرکت‌هلی تضامنی و نسبی
مبحث یکم: در مورد فقرات 1 و 2 و 3 ماده‌ی 199
مبحث دوم: در صورت تراضی تمام شرکا
مبحث سوم: در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی ....
مبحث چهارم: در صورت فسخ یکی از شرکا مطابق ماده 137
مبحث پنجم: در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده‌ی 138
مبحث ششم: در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق....
مبحث هفتم: انحلال به درخواست بستانکار شخصی شرکا
گفتار دوم: آثار انحلال
گفتار سوم: اداره‌ی امر تصفیه

بخش دوم: شرکت‌های مختلط

فصل یکم: انواع شرکت‌های مختلط و ویژگی‌های آن‌ها
فصل دوم: اداره‌ی شرکت‌های مختلط
فصل سوم: نظارت بر شرکت‌های مختلط
فصل چهارم: انحلال شرکت‌های مختلط

منابع و مآخذ

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه