بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب آزمونی و منابع کمکی دروس تخصصی حقوق اساسی درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی
- درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی

دکتر محمد امامی سید نصر الله موسوی

70,000 تومان 63,000 تومان

دسته بندی: 

کتب آزمونی و منابع کمکی 

 دروس تخصصی

  حقوق اساسی

مولف:  دکتر محمد امامی سید نصر الله موسوی

ناشر: میزان

خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

میزان

نام مولف

دکتر محمد امامی سید نصر الله موسوی

قطع کتاب وزیری شومیز
شابک

978-622-212-053-5.1

کتاب درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی

حقوق اساسی شاخه‌ای از حقوق عمومی است که کلیه‌ی شاخه‌های دیگر حقوق عمومی و اصولاً همه شعب، گرایش‌ها و شاخه‌های حقوق به این شاخه از حقوق وامدارند. حقوق اساسی بنیادی‌ترین موضوعات حقوق را مورد مطالعه قرار می‌دهد؛ چنانچه، بدون وجود این شاخه از حقوق، دیگر شعب و رشته‌های حقوق نمی‌توانند اصول بنیادین خود را مطرح و عملی سازند.

حقوق جزای عمومی و اختصاصی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوق اداری، حقوق کار، حقوق بین‌الملل عمومی و خصوصی و خلاصه هر کدام از شاخه‌های حقوق در نوع خود هرگز از اصول بنیادین حقوق اساسی مستغنی نیستند و عمدتاً اصول مطروح در این رشته‌های حقوقی بر مبنای بنیادهای حقوق اساسی شکل گرفته‌اند.

این درحالی است که نهادهای حکومتی در هر دولت کشور مشروعیت و حقانیت خود را بر مبنای حقوق اساسی و مؤلفه‌های مطرح در آن باز می‌یابند. حقوق اساسی، توسن سرکش قدرت را که موضوع علوم سیاسی است، به سمند آرام اقتدار مشروع مبّدل می‌سازد. در علوم سیاسی می‌کوشند که شگرد‌ها و راهبردهای کسب و حفظ قدرت را تعیین کنند؛ اما در حقوق اساسی شیوه‌های بنیادین اقتدار در حکومت را بر می‌رسند تا نهادهای سیاسی حکومتی اقتدار (نه قدرت محض) خود را بر مبنای مشروعیت و حقانیت در هر جامعه‌ی سیاسی مستقرسازند.

کلیک نمایید:

حقوق عمومی

حقوق جزای عمومی

حقوق جزای اختصاصی

حقوق مدنی

 حقوق تجارت

 آیین دادرسی کیفری

حقوق اداری

حقوق کار

حقوق بین‌الملل عمومی

حقوق بین‌الملل خصوصی

اصولاً حقوق اساسی دارای دو وظیفه و کارکرد ویژه و اصیل است: ابتدا تعیین و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان و سپس تعیین حدود و ثغور نهادهای حکومتی و تحدید حوزه‌های عملیاتی هر کدام از آنها؛ این دو کارویژه‌ی عمده‌ی حقوق اساسی البته سخت در هم تنیده‌اند و هر کدام بر دیگری تأثیر می‌گذارد و از دیگری تأثیر می‌پذیرد؛ تضمین و تأمین حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان، تنها در جامعه‌ای سیاسی ممکن است که نهاد‌های حکومتی آن بر مبنای بنیاد‌های حقوق اساسی تعیین و تحدید گردیده باشند و از دیگر سو در یک جامعه‌ی سیاسی که حقوق اساسی شهروندان تضمین شده باشد، قطعاً نهادهای حکومتی رشد و بالندگی خود را به دست می‌آورند و مشروعیت و اقتدار خود را باز می‌یابند و در آن به پیشرفت و پویایی نایل می‌شوند.

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه