بستن

- شرح پیشرفته آیین دادرسی مدنی
 • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 1

شرح پیشرفته آیین دادرسی مدنی

امید گرامی طیبی

300,000 تومان 270,000 تومان
خرید دانلود پیش نمایش کتاب

مشخصات کلی

نام ناشر

اندیشه ارشد

نام مولف

امید گرامی طیبی

سال انتشار

1401

نوبت انتشار

3ویراست دوم

تعداد صفحه

411

تیراژ

500

شابک

9786226747752

شرح پیشرفته ایین دادرسی مدنی

 

 • فهرست مطالب
 • کلیات
 • باب اول- در صلاحیت دادگاه‌ها
 • فصل اول- اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
 • باب دوم0 وکالت در دعاوی
 • باب سوم- دادرسی نخستین
 • فصل اول- دادخواست
 • مبحث اول- تقدیم دادخواست
 • مبحث دوم- شرایط دادخواست
 • مبحث سوم- موارد توقیف دادخواست
 • مبحث چهارم: پیوست‌های دادخواست
 • فصل دوم: بهای خواسته
 • فصل سوم- جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
 • مبحث اول- جریان دادخواست
 • مبحث دوم- ابلاغ
 • مبحث سوم0 ایرادات و موانع رسیدگی
 • فصل چهارم- جلسه رسیدگی
 • فصل پنجم- توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
 • فصل ششم- امور اتفاقی
 • مبحث اول- تأمین خواسته
 • قانون اجرای احکام مدنی
 • قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی
 • مبحث دوم- ورود شخص ثالث
 • مبحث سوم- جلب شخص ثالث
 • مبحث چهارم- دعوای متقابل
 • مبحث پنجم- اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی
 • فصل هفتم: تأمین دلیل و اظهارنامه
 • مبحث اول- تأمین دلیل
 • مبحث دوم- اظهارنامه
 • فصل هشتم- دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
 • فصل نهم- سازش و درخواست آن
 • مبحث اول- سازش
 • مبحث دوم- درخواست سازش
 • فصل دهم- رسیدگی به دلایل
 • مبحث اول- کلیات
 • مبحث دوم- اقرار
 • مبحث سوم- اسناد
 • مبحث چهارم- گواهی
 • مبحث پنجم- معاینه محل و تحقیق محلی
 • مبحث ششم- رجوع به کارشناس
 • مبحث هفتم- سوگند
 • مبحث هشتم- نیابت قضایی
 • فصل یازدهم- رأی
 • مبحث اول- صدور و انشای رأی
 • مبحث دوم- ابلاغ رأی
 • مبحث سوم- حکم حضوری و غیابی
 • مبحث چهارم- واخواهی
 • مبحث پنجم- تصحیح رأی
 • مبحث ششم- دادرسی فوری
 • باب چهارم- تجدید نظر
 • فصل اول- احکام و قرارهای قابل نقض و تجدید نظر
 • فصل دوم- آرای قابل تجدید نظر
 • فصل سوم- مهلت تجدید نظر
 • فصل چهارم- دادخواست و مقدمات رسیدگی
 • فصل پنجم- جهات تجدید نظر
 • باب پنجم- فرجام
 • باب ششم- مواعد خواهی
 • فصل اول- فرجام خواهی در امور مدنی
 • مبحث اول- فرجام خواهی و آرای قابل فرجام
 • مبحث دوم- موارد نقض
 • مبحث سوم- ترتیب فرجام خواهی
 • مبحث چهارم- ترتیب رسیدگی
 • مبحث پنجم- مهلت فرجام خواهی
 • مبحث ششم- اقدامات پس از نقض
 • مبحث هفتم- فرجام تبعی
 • فصل دوم- اعتراض شخص ثالث
 • فصل سوم- اعاده دادرسی
 • مبحث اول- جهات اعاده دادرسی
 • مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی
 • مبحث سوم- ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
 • باب ششم: مواعد
 • فصل اول: تعیین و حساب مواعد
 • فصل دوم- دادن مهلت و تجدید موعد
 • باب هفتم- داوری
 • باب هشتم- هزینه‌ی دادرسی اعسار
 • فصل اول: هزینه دادرسی
 • فصل دوم- اعسار از هزینه دادرسی
 • باب نهم- مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
 • فصل اول- کلیات
 • فصل دوم- خسارات
 • فصل سوم- مستثنیات دین
 • قانون شورای حل اختلاف
 • قانون دیوان عدالت اداری
 • بخش دوم: آیین دادرسی
 • فصل اول: صلاحیت
 • فصل دوم: ترتیب رسیدگی
 • مبحث اول: رسیدگی در شعب بدوی
 • مبحث دوم: رسیدگی در شعب تجدید نظر
 • مبحث سوم: رسیدگی در هیأت عمومی
 • بخش سوم: اعاده دادرسی
 • بخش چهارم: اجرای احکام

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه