بستن

- حقوق اداری (1-2)، کلیات و ایران
  • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 0

حقوق اداری (1-2)، کلیات و ایران

دکتر رضا موسی زاده

190,000 تومان 171,000 تومان
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

میزان

نام مولف

دکتر رضا موسی زاده

سال انتشار

1402

نوبت انتشار

22

قطع کتاب وزیری شومیز
شابک

978-964-5997-35-7.1

 

حقوق اداری (1-2)، کلیات و ایران

 

فصل‌ اول‌ ـ تعریف‌ و مشخصات‌ حقوق‌ اداری‌ 27

             بخش‌ اول‌ ـ تعریف‌ حقوق‌ اداری‌ 27

           بخش‌ دوم‌ ـ مشخصات‌ حقوق‌ اداری‌ 28

                    بند 1ـ حقوق‌ اداری‌ رشته‌ای‌ نوپا و جوان‌ است‌ 28

                    بند 2ـ حقوق‌ اداری‌ رشته‌ای‌ از حقوق‌ عمومی‌ داخلی‌ است‌ 29

                    بند 3ـ حقوق‌ اداری‌ به‌ مجموعه‌ قواعد حقوقی‌ متمایز از قواعد سایر رشته‌ها گفته‌                می‌شود 31

                              الف‌ ـ پیوند حقوق‌ اداری‌ با حقوق‌ اساسی‌ 32

                              ب‌ ـ پیوند حقوق‌ اداری‌ با حقوق‌ جزا 32

                              ج‌ ـ پیوند حقوق‌ اداری‌ با حقوق‌ مالیه‌ عمومی‌ 33

                              د ـ پیوند حقوق‌ اداری‌ با حقوق‌ کار 33

                    بند 4ـ حقوق‌ اداری‌ دارای‌ قواعدی‌ پراکنده‌ و به‌ عبارت‌ دیگر دارای‌ قانون‌   مدون‌               نیست‌ 34

                    بند 5ـ در حقوق‌ اداری‌ منظور از سازمان‌های‌ اداری‌، کلیه‌ سازمان‌های‌ قوای‌
                    سه‌گانه‌ است‌ لیکن‌ سازمان‌های‌ قوه‌ مجریه‌ بیش‌ از سایرین‌ مشمول‌ مقررات‌
                    حقوق‌ اداری‌ است‌ 34

                              الف‌ ـ مفهوم‌ اداره‌ 35

                              ب‌ ـ فرق‌ اعمال‌ اداری‌ بااعمال‌ قضایی‌، قانونگذاری‌ و سیاسی‌ 36

                              ج‌ ـ نسبی‌ بودن‌ اعمال‌ اداره‌ یا قوه‌ مجریه‌ 40

                    بند 6ـ حقوق‌ اداری‌ اساساً بر امتیازات‌ حقوق‌ عمومی‌ استوار است‌ 46

                    بند 7ـ قواعد حقوق‌ اداری‌ تنها  ناظر بر برخی‌ از فعالیت‌های‌ سازمان‌های‌ اداری‌
                    دولت‌ است‌ 48

                    بند 8ـ فعالیت‌ سازمان‌های‌ اداری‌ عمدتاً به‌ دو منظور صورت‌ می‌گیرد: انجام‌
                    خدمات‌ عمومی‌ و حفظ‌ نظم‌ عمومی‌ 49

 

 فصل‌ دوم‌ ـ پایه‌های‌ حقوق‌ اداری‌ 51

             بخش‌ اول‌ ـ نظریه‌ خدمات‌ عمومی‌ 51

                    بند 1ـ مفهوم‌ خدمات‌ عمومی‌ 51

                    بند 2ـ انواع‌ خدمات‌ عمومی‌ 53

                              الف‌ ـ خدمات‌ عمومی‌ اداری‌ 54

                              ب‌ ـ خدمات‌ عمومی‌ صنعتی‌ و تجاری‌ 54

                              ج‌ ـ خدمات‌ عمومی‌ حرفه‌ای‌ و اجتماعی‌ 54

                    بند 3ـ اصول‌ حاکم‌ بر خدمات‌ عمومی‌ 55

                    بند 4ـ نقد نظریه‌ خدمات‌ عمومی‌ 56

           بخش‌ دوم‌ ـ نظریه‌ «منافع‌ عمومی‌» 57

           بخش‌ سوم‌ ـ نظریه‌ «قدرت‌ عمومی‌» 59

           بخش‌ چهارم‌ ـ نظریه‌ تعدد مبانی‌ حقوق‌ اداری‌ 60

 

 فصل‌ سوم‌ ـ پلیس‌ اداری‌ 61

             بخش‌ اول‌ ـ تعریف‌ پلیس‌ اداری‌ 61

                    بند 1ـ پلیس‌ اداری‌ عمومی‌ 62

                    بند 2ـ پلیس‌های‌ اداری‌ اختصاصی‌ 63

           بخش‌ دوم‌ ـ فرق‌ پلیس‌ اداری‌ با پلیس‌ قضایی‌ و خدمات‌ عمومی‌ 63

                    بند 1ـ فرق‌ پلیس‌ اداری‌ با پلیس‌ قضایی‌ 63

                    بند 2ـ فرق‌ پلیس‌ اداری‌ با خدمات‌ عمومی‌ 64

           بخش‌ سوم‌ ـ مقامات‌ پلیس‌ اداری‌ 64

 

 قسمت‌ دوم‌ ـ سازمان‌های‌ اداری‌

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه