بستن

فروشگاه آوابوک حقوق کتب آزمونی و منابع کمکی ساده ساز نوین آیین دادرسی کیفری
- ساده ساز نوین آیین دادرسی کیفری
 • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 1

ساده ساز نوین آیین دادرسی کیفری

دکتر حمید رضا کلانتری

خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

میزان

نام مولف

دکتر حمید رضا کلانتری

سال انتشار

1401

نوبت انتشار

17

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

623

تیراژ

1000

شابک

9786222121051

ساده ساز نوین آیین دادرسی کیفری

ویژگی های این مجموعه:

 • نگارش آرای وحدت رویه و مواد مرتبط در ذیل هر ماده

 • ادغام پرسش های با عبارت یا ماهیت یکسان در یک پرسش

 • پرسش های میکرو طبقه بندی در ذیل هر ماده

 • ارایه نکات کلیدی در پاسخنامه تشریحی

 • نکته نمایی واژگان کلیدی

 • متن کامل آیین نامه نحوه اجرای احکام مصوب 1398

فهرست مطالب:

مقدمه
کلیات، نظامها و تحولات آیین دادرسی کیفری
کلیات
نظامها و تحولات آیین دادرسی کیفری
سؤالات متفرقه

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4

بخش اول - کلیات
فصل اول - تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
فصل دوم - دعوای عمومی و دعوای خصوصی
بخش دوم - کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
فصل اول - دادسرا و حدود صلاحیت آن
فصل دوم - ضابطان دادگستری و تکالیف آنان
فصل سوم - وظایف و اختیارات دادستان
فصل چهارم - وظایف و اختیارات بازپرس
مبحث اول - اختیارات بازپرس و حدود آن
مبحث دوم - صلاحیت بازپرس
فصل پنجم - معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی
فصل ششم - احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان
مبحث اول - احضار،‌ جلب و تحقیق از متهم
مبحث دوم - احضار و تحقیق از شهود و مطلعان
فصل هفتم - قرارهای تأمین و نظارت قضایی
فصل هشتم - اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات
فصل نهم - تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان
فصل دهم - وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

بخش سوم - دادگاه های کیفری، رسیدگی و صدور رأی

فصل اول - تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری
فصل دوم - رسیدگی به ادله اثبات
فصل سوم - رسیدگی در دادگاه های کیفری
مبحث اول - کیفیت شروع به رسیدگی
مبحث دوم - ترتیب رسیدگی
مبحث سوم - صدور رأی
فصل چهارم - رسیدگی در دادگاه کیفری یک
مبحث اول - مقدمات رسیدگی
مبحث دوم - ترتیب رسیدگی
مبحث سوم - صدور رأی
فصل پنجم - رأی غیابی و واخواهی
فصل ششم - رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
مبحث اول - تشکیلات
مبحث دوم - ترتیب رسیدگی
فصل هفتم - احاله
فصل هشتم - رد دادرس
بخش چهارم - اعتراض به آراء
فصل اول - کلیات
فصل دوم - کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان
فصل سوم - کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور
فصل چهارم - اعاده دادرسی
بخش پنجم - اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی
فصل اول - کلیات
فصل دوم - اجرای مجازات حبس
فصل سوم - اجرای محکومیتهای مالی
فصل چهارم - اجرای سایر احکام کیفری
فصل پنجم - اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی

بخش ششم - هزینه دادرسی

بخش هفتم - سایر مقررات

بخش هشتم - آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

فصل اول - کلیات
فصل دوم - تشکیلات دادسرا و دادگاه های نظامی
فصل سوم - صلاحیت
فصل چهارم - کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
مبحث اول - ضابطان نظامی و تکالیف آنان
مبحث دوم - کارشناسی
مبحث سوم - احضار
مبحث چهارم - قرار بازداشت موقت
مبحث پنجم - مرور زمان
فصل پنجم - وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی
فصل ششم - ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رای
فصل هفتم - تجدیدنظر و اعاده دادرسی
فصل هشتم - اجرای احکام
فصل نهم - زندانها و بازداشتگاه های نظامی

بخش نهم - دادرسی الکترونیکی

بخش دهم - آیین دادرسی جرائم رایانه ای

بخش یازدهم - آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی

بخش دوازدهم - سایر مقررات

 • آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت

 • پاسخ نامه کلیات، نظامها و تحولات آیین دادرسی کیفری

 • پاسخ نامه بخش اول - کلیات

 • پاسخ نامه بخش دوم -کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

 • پاسخ نامه بخش سوم - دادگاه های کیفری، رسیدگی و صدور رأی

 • پاسخنامه بخش چهارم - اعتراض به آراء

 • پاسخ نامه بخش پنجم - اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی

 • پاسخ نامه بخش ششم - هزینه دادرسی

 • پاسخ نامه بخش هفتم - سایر مقررات

 • پاسخ نامه بخش هشتم - آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح

 • پاسخ نامه بخش دهم - آیین دادرسی جرائم رایانه ای

 • پاسخ نامه آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت

 • ضمیمه: آراء وحدت رویه کیفری 1395 - 1378

 • آزمون های جدید

 • پاسخ نامه آزمونهای جدید

 • کتابنامه

 • تصحیح نامه

 • قوانین و مقررات جدید

 

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه