بستن

- 7 تیک حقوق مدنی 1تا 8
 • تعداد کل امتیازات ثبت شده : 1

7 تیک حقوق مدنی 1تا 8

مصطفی مدرسی چهارطاقی

400,000 تومان 360,000 تومان
خرید

مشخصات کلی

نام ناشر

مجد

نام مولف

مصطفی مدرسی چهارطاقی

سال انتشار

1401

نوبت انتشار

9

قطع کتاب وزیری شومیز
تعداد صفحه

800

تیراژ

500

شابک

9786001931277

کتاب 7 تیک حقوق مدنی 1 تا 8-مصطفی مدرسی چهارطاقی

 1. تفسیر جامع، نموداری و ساده بر کلیه مباحث حقوق مدنی

 2. همراه با آزمون های مختلف حقوقی (دکتری، کارشناسی ارشد، وکالت، قضاوت و...)

 3. همراه با پاسخ های ارجاع داده شده به متن درسی

 4. بررسی بخش ضمان قانون مجازت اسلامی مصوب 1392

 5. بررسی قانون اوقاف

 6. بررسی قانون مسئولیت مدنی

 7. بررسی قانون حمایت خانواده مصوب 1391

 8. بررسی قانون روابط موجر و مستاجر 1356، 1376 و 1362

 9. بررسی آراء وحدت رویه

 10. تلفیق علم حقوق با علم روانشناسی مطالعه

فهرست مطالب:

مقدمه
نحوه مطالعه علمی
بخش اول : کلیات

فصل اول : اقسام حق (حق عینی و حق دینی)

فصل دوم : اعیان 3 گانه

بخش دوم : اقسام مال

فصل اول : اموال غیر منقول

فصل دوم : اموال منقول

فصل سوم : اموالی که مالک خاص ندارند (مال بدون مالک)

الف : اموال و مشترکات عمومی
ب : مباحات و حیازت آن ها
ج : اموال مجهول المالک
بخش سوم : حق مالکیت

فصل اول : مالکیت تبعی

فصل دوم : امارۀ تصرف (قاعده ید)

بخش چهارم : حق انتفاع

فصل اول : مفهوم و اقسام آن

فصل دوم : عقد وقف

بخش پنجم : حق ارتفاق
بخش ششم : قواعد عمومی قراردادها

فصل اول : تعریف عقد و اقسام آن

فصل دوم : عقد لازم و جایز

الف : عقد لازم
ب : عقد جایز
ج : عقود خنثی
د : عقد خیاری و بیع شرط

فصل سوم : عقد تملیکی و عقد عهدی

فصل چهارم : عقد معوض و عقد غیر معوض

فصل پنجم : عقد رضایی ، عقد عینی و عقد تشریفاتی

فصل ششم : عقد مُنَجَّز و عقد مُعَلَّق

فصل هفتم : سایر اقسام عقد

بخش هفتم : شرایط اساسی صحت معاملات

فصل اول : کلیات (بررسی صدر ماده 190)

فصل دوم : بررسی بندهای چهارگانۀ مادۀ 190

بند اول : قصد طرفین و رضای آنها
الف) قصد (یا ارادۀ) طرفین
ب) رضا
گفتار اول : معامله با خود
گفتار دوم : اصیل و نمایندۀ موضوع ماده 196 ق.م
گفتار سوم : عیوب اراده (اشتباه و اکراه)
بند دوم : اهلیت طرفین
بند سوم : موضوع معین که مورد معامله باشد
الف – انتقال مال
ب – انجام کار
بند چهارم : جهت معامله
الف : مشروعیت جهت معامله
ب : معامله به قصد فرار از دین
بخش هشتم : آثار قراردادها

فصل اول : آثار قراردادها نسبت به طرفین

الف : اصل لزوم
ب : اصل نیروی الزام
ج : اصل صحت عقد

فصل دوم : آثار قراردها نسبت به ثالث (غیر از طرفین)

الف : تعهد به نفع ثالث
ب : عقد فضولی
بخش نهم : مسوولیت قراردادی
بخش دهم : شروط ضمن العقد

فصل اول : شروط باطل

فصل دوم : شروط باطل و غیر مبطل

فصل اول : شروط باطل و مبطل

فصل دوم : شروط صحیح

الف : شرط صفت
ب : شرط فعل
ج : شرط نتیجه

فصل سوم : اثر انحلال عقد بر شرط ضمن عقد

بخش یازدهم : اسباب سقوط تعهدات

فصل اول : اقاله

فصل دوم : ابراء

فصل سوم : تهاتر

فصل چهارم : وفای به عهد

فصل پنجم : تبدیل تعهد

فصل ششم : مالکیت مافی الذمه

بخش دوازدهم : الزامات خارج از قراردادها

فصل اول : کلیات مسئولیت مدنی

فصل دوم : غصب

فصل سوم : اتلاف

فصل چهارم : تسبیب

فصل پنجم : استیفاء

فصل ششم : ایفا ناروا

فصل هفتم : ادارۀ فضولی مال غیر

فصل هشتم : مسئولیت مدنی

الف : ارکان مسئولیت مدنی
ب : انواع مسئولیت مدنی
1- مسئولیت مدنی ناشی از فعل خود شخص
2- مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر
بخش سیزدهم : عقد بیع
بخش چهاردهم : خیارات

فصل اول : کلیات

فصل دوم : خیارات مختص عقد بیع

الف : خیار مجلس
ب : خیار حیوان
ج : خیار تأخیر ثمن

فصل سوم : خیارات مشترک

الف : خیار غَبن
ب : خیار عیب
ج : خیار رویت یا تخلف از وصف
د : خیار تعذر تسلیم
ه : خیار شرط
و : خیار تدلیس
ز : خیار تبعض صفقه
ح : خیار تخلف از شرط
ط : خیار تفلیس
بخش پانزدهم : عقد معاوضه
بخش شانزدهم : عقد اجاره

فصل اول : در اجارۀ اشیاء

فصل دوم : در اجاره حیوانات

فصل سوم : در اجاره اشخاص

فصل چهارم : در اجاره املاک

بخش هفدهم : عقد مُزارِعه
بخش هجدهم : عقد مُساقات
بخش نوزدهم : عقد مُضاربه
بخش بیستم : عقد جعاله
بخش بیست و یکم : عقد شرکت

فصل اول : احکام شرکت

فصل دوم : تقسیم

بخش بیست و دوم : عقد ودیعه
بخش بیست و سوم : عاریه
بخش بیست و چهارم : عقد قرض
بخش بیست و پنجم : عقد وکالت
بخش بیست و ششم : عقد ضمان
بخش بیست و هفتم : عقد حواله
بخش بیست و هشتم : عقد کفالت
بخش بیست و نهم : عقد صلح
بخش سی ام : عقد رهن
بخش سی و یکم : هبه
بخش سی و دوم : اخذ به شُفعه
بخش سی و سوم : وصیت
بخش سی و چهارم : ارث
بخش سی و پنجم : اشخاص

فصل اول : اتباع خارجه

فصل دوم : کلیات اشخاص

الف : نام و نام خانوادگی
ب : اقامتگاه
بخش سی و ششم : غایب مفقود الاثر
بخش سی و هفتم : نکاح

فصل اول : خواستگاری

فصل دوم : شرایط صحت عقد نکاح

فصل سوم : وکالت در نکاح

فصل چهارم : موانع نکاح

فصل پنجم : ازدواج موقت (منقطع)

فصل ششم : مهریه

فصل هفتم : نفقه

فصل هشتم : ریاست خانواده

فصل نهم : انحلال عقد نکاح

الف : فسخ نکاح
ب : طلاق

فصل دهم : نسب

فصل یازدهم : نگهداری و تربیت اطفال

الف : حضانت
ب : ولایت
ج : قیمومیت
بخش سی و هشتم : ادله اثبات دعوا

فصل اول : اقرار

فصل دوم : سند

فصل سوم : شهادت

فصل چهارم : اماره

فصل پنجم : قسم

نظرات

captcha Refresh
محصولات مشابه